Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej KSC SA (11 sierpnia) z funkcji członków zarządu zrezygnowali: Artur Duda oraz Andrzej Jaworski.

Przypomnijmy. 14 lipca Henryk Wnorowski – stracił stanowisko prezesa zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Został odwołany przez Radę Nadzorczą bez podania powodów, a jego obowiązki przejął Zdzisław Salus – członek Rady Nadzorczej KSC, który został delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu KSC.

Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji Rada Nadzorcza ogłosi konkurs na stanowisko prezesa (który miałby zajmować się także sprawami ekonomicznymi spółki) oraz jednego członka zarządu (ten ma zajmować się inwestycjami w firmie).

Zatem 5-osobowy skład zarządu zostanie najprawdopodobniej zmniejszony do czterech osób.