KOLĘDY ŚWIĄTECZNE 2019. Kiedy i po co je śpiewamy? Którą kolędę przetłumaczono na 300 języków? 10 najpopularniejszych kolęd [teksty]

Sandra Janikowska
KOLĘDY ŚWIĄTECZNE 2019. Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia są: opłatek, prezenty i ... kolędy. Niestety często kończy się tak, że większość z nas może pochwalić się znajomością jedynie pierwszych dwóch zwrotek. Może warto poznać je trochę bliżej i zaskoczyć bliskich podczas wspólnego świętowania? U nas znajdziesz teksty 10 najpopularniejszych kolęd świątecznych! Skąd wywodzą się kolędy? Dlaczego je śpiewamy? Sprawdź! Pixabay
KOLĘDY ŚWIĄTECZNE 2019. Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia są: opłatek, prezenty i... kolędy. Niestety, często kończy się tak, że większość z nas może pochwalić się znajomością jedynie pierwszych dwóch zwrotek. Może warto poznać je trochę bliżej i zaskoczyć bliskich podczas wspólnego świętowania? U nas znajdziesz teksty 10 najpopularniejszych kolęd świątecznych! Skąd wywodzą się kolędy? Dlaczego je śpiewamy? Sprawdź!

Kolędy świąteczne 2019. Historia

Nazwa "kolęda" pochodzi od łacińskiego słowa calendae, co oznaczało pierwszy dzień miesiąca. Z słowem tym wiązał się zwyczaj składania sobie nawzajem darów i życzeń. Na początku nazwa ta odnosiła się do pieśni noworocznej, zawierającej życzenia pomyślności i urodzaju na kolejny rok. Kolęda utożsamiona z pieśnią bożonarodzeniową została dopiero w XIX wieku.
Z dostępnych źródeł wynika, że autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu i była ona śpiewana w zorganizowanej przez niego szopce. Najstarsza zachowana polska kolęda, pochodząca z 1424 r., zaczyna się od słów „Zdrów bądź, Królu Anielski”. Kolędy popularność zyskały na przełomie XVII i XVIII wieku. Wtedy wówczas powstała kolęda "W żłobie leży", przypisywana Piotrowi Skardze. Miano najsłynniejszej kolędy nosi "Cicha noc", którą przetłumaczono na ponad 300 języków i dialektów.

Czytaj także

Kolędy świątecze 2019. Po co je śpiewamy?

Na pewno ze względu na tradycję. Śpiewanie kolęd to jeden z najbardziej utrwalonych w naszym kraju sposobów świętowania Bożego Narodzenia. Pieśni opiewające narodziny Chrystusa śpiewano już w średniowieczu. Niektóre kolędy mają po kilkaset lat. Najstarsze z nich to m.in.: "Anioł pasterzom mówił" (XVI w.), "W żłobie leży", "Przybieżeli do Betlejem", "Gdy śliczna Panna" (XVII w.), "Jezus malusieńki", "Lulajże Jezuniu" (XVIII w.).

Wspólne śpiewanie przy domowym stole stwarza też wyjątkową, magiczną i często niepowtarzalną atmosferę. Zbiorowe śpiewanie jest czymś, co zbliża ludzi do siebie, ale śpiewanie kolęd tylko potęguje te odczucia. W Siedząc przy choince w gronie bliskich śpiewających, czujemy z nimi szczególną więź i czerpiemy ogromną radość ze spotkania.

ZOBACZ TAKŻE: Boże Narodzenie 2019. Na organizację świąt wydamy średnio 1700 zł. To o kilkaset zł więcej niż przed rokiem

Kolędy świąteczne 2019. Ponad 500 kolęd i pastorałek

W kulturze polskiej zachowało się ponad 500 kolęd i pastorałek. W XIX wieku na większą skalę rozpoczęto zbieranie pieśni świątecznych, a punktem odniesienia do tego okresu jest wydany w 1843 roku zbiór "Pastorałki i kolędy z melodiami, czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane" autorstwa księdza Michała Mioduszewskiego.

Obecnie kolędy wykorzystywane są w praktyce ludowej na wsiach podczas okresu bożonarodzeniowego, ale także w kościołach, szkołach, podczas jasełek, czy w domach podczas Wigilii. Warto wspomnieć, że polskie kolędy jako jedne z nielicznych w Europie są tzw. żywym elementem kolędowania po domach.

Nie zapominajmy, że nadal powstają nowe kolędy, komponowane przez współczesnych twórców, których popularność dorównuje kolędom tradycyjnym. Za przykład może posłużyć tutaj kolęda z lat 30. XX wieku "Nie było miejsca dla Ciebie", czy "Kolęda o gwieździe" z musicalu Kolęda Nocka z lat. 80 XX wieku.

10 najpopularniejszych kolęd i pastorałek 2019

Poniżej prezentujemy 10 najbardziej znanych kolęd i pastorałek śpiewanych w okresie świątecznym:

1."DZISIAJ W BETLEJEM"

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje,
i Józef stary, i Józef stary
Ono pielęgnuje.

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce
Panna syna rodzi
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce
ludzi oswobodzi

4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie
od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu
kosztowne złożyli

5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
przywitać Jezusa
Króla na królmi, Króla nad królmi
uwielbić Chrystusa

6. Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon
dziś, nasz wieczny Panie
Któyś złożony, któryś złożony
na zielonym sianie

7. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony
Boże nieskończony
Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie,
Boże niezmierzony

2. "PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM"

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości...

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości...

Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości...

Oto mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej królowie podarunki oddają.
Chwała na wysokości...

I anieli gromadami pilnują
Panna czysta wraz z Józefem piastują
Chwała na wysokości...

Poznali Go Mesjaszem być prawym
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym
Chwała na wysokości...

My go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszyscy kochamy
Chwała na wysokości...

3. "PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI"

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki!
Powitajmy maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego. x2

2. Witaj, Jezu ukochany,
od Patryarchów czekany.
Od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony. x2

3. Witaj, Dziecineczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy. x2

4. Witaj, Jezu nam zjawiony;
witaj, dwakroć narodzony,
Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
a teraz z Matki człowiekiem. x2

5. Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w Boskiej Osobie
dwie natury różne sobie. x2

4. "WŚRÓD NOCNEJ CISZY"

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi,
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. x2

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali z wielkiej radości. x2

3. Ach. Witaj, Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany!
Na Ciebie króle, prorocy czekali,
A Tyś tej nocy nam się objawił. x2

4. I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina. x2

5. "LULAJŻE JEZUNIU"

1. Lulajże Jezuniu, moja perełko,
Lulaj ulubione me Pieścidełko.
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj!
A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj!
A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

2. Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem wardżeczki.

3. Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.
Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.

4. Lulajże, Różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza.

5. Lulajże przyjemna oczom gwiazdeczko
Lulaj najśliczniejsze świata słoneczko

6. My z Tobą tam w niebie spocząć pragniemy,
Ciebie tu na ziemi, kochać będziemy.

6. "GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI"

Gdy się Chrystus rodzi,
i na świat przychodz.
Ciemna noc w jasności
promienistej brodzi
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują:

Gloria, gloria, gloria,
in excelsis Deo!

Mówią do pasterzy,
którzy trzód swych strzegl.
Aby do Betlejem,
czym prędzej pobiegl.
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel,

Gloria...

"O niebieskie Duchy,
i posłowie nieba.
Powiedzcież wyraźniej
co nam czynić trzeba:
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy".

Gloria...

"Idźcież do Betlejem,
gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite,
w żłobie położone:
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski".

Gloria...

A gdy pastuszkowie
wszystko zrozumieli
Zaraz do Betlejem
śpieszno pobiezeli
I zupełnie tak zastali
Jak anieli im zeznali

Gloria...

A stanąwszy na miejszu
pełni zdumienia
Iż sie Bóg tak zniżył
do swego storzenia
Padli przed Nim na kolana
I uczcili swego Pana

Gloria...

Wreszcie kiedy pokłon
Panu już oddali
Z wielką wesołością
do swych trzó wracali
Że się stali być godnymi
Boga widzieć na tej ziemi

7. "GDY ŚLICZNA PANNA"

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,
li li li li laj, śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
pomóż radości wielkiej sercu memu.
Li li li li laj, wielki królewiczu,
li li li li laj, niebieski dziedzicu !

Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie,
śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie:
Li li li li laj, mój wonny kwiateczku,
li li li li laj, w ubogim żłóbeczku.

8. 1. Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem.
A u żłóbka Matka Święta,
Czuwa sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem,

2. Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód,
Biegną wielce zadziwieni,
Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud,

3. Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn,
Pan Wielkiego Majestatu,
Niesie dziś całemu światu,
Odkupienie win,
Odkupienie win,

4. Cicha noc, święta noc,
Jakiż w tobie dzisiaj cud,
W Betlejem Dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta
Błogosławi lud.
Błogosławi lud.

9. "BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE"

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami

Cóż masz niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje;
Nie mało cierpiał, nie mało,
Żeśmy byli winni sami,

A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób mu za kolebkę dano?
Cóż jest, czem był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami,

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Potem i Króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto;
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami;

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław krainę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I Twoje wioski z miastami!

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

10. "DO SZOPY, HEJ PASTERZE"

Do szopy, hej pasterze,
Do Szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży,
by zbawić ludzki ród.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,
pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się Królowie,
nie budźcie Go ze snu.

Padnijmy na kolana,
to Dziecię to nasz Bóg,
Witajmy swego Pana;
wdzięczności złóżmy dług.

Ref.: Śpiewajcie...

O Boże niepojęty, kto
pojmie miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty,
masz tron i służbę swą.

Ref.: Śpiewajcie...

On Ojcu równy w Bóstwie
opuszcza niebo swe
A rodzi się w ub?stwie
i cierpi wszystko złe

Ref.: Śpiewajcie...

Bóg, Stwórca wiecznej chwały,
Bóg godzien wszelkiej czci,
patrz, w szopie tej zbutwiałej,
jak słodko On tam śpi.

Ref.: Śpiewajcie...

Jezuniu mój najsłodszy,
Tobie oddaję się.
O skarbie mój najdroższy,
racz wziąć na własność mnie.

Ref.: Śpiewajcie...

ZOBACZ TAKŻE: Najlepsze świąteczne memy. Zabawne obrazki i zdjęcia, czyli święta na wesoło

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie