Kociewskie Centrum Kultury – trwają prace remontowo-budowlane

Materiał informacyjny Diecezja Pelplińska

W Pelplinie, na terenie dawnego opactwa cysterskiego, postępują prace w ramach realizacji projektu utworzenia Kociewskiego Centrum Kultury. Inicjatywa Diecezji Pelplińskiej, która decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ma na celu powołanie nowej instytucji, która rozszerzyłaby, unowocześniła i tym samym uatrakcyjniła turystyczno-edukacyjną ofertę Opactwa i miasta. Obok zorganizowania samego KCK projekt przewiduje szeroko zakrojone prace remontowe i modernizacyjne przy trzech budynkach, które znajdą się w jego zarządzie: pochodzącym z XV w. Domu Bramnym (siedziba Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej), tzw. Domu Sióstr z I poł. XIX w. (w którym powstanie Dom Artysty) oraz współczesnym budynku biblioteki (przyszłe Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury).

To właśnie od tego ostatniego obiektu rozpoczęto prace, bowiem – choć wybudowany pod koniec lat ’80 – znajdował się w najgorszym stanie, grożąc wręcz zawaleniem. Fundamenty i ściany budynku usytuowanego bezpośrednio nad rzeką Wierzycą narażone są stale na zawilgocenie i niszczenie, a stosowane w tamtych czasach technologie i materiały nie wytrzymały próby czasu. Stąd też niezbędnym i najpilniejszym działaniem było wzmocnienie samej konstrukcji obiektu. Jego remont jednak na tym się nie kończy – w ramach adaptacji do nowej funkcji edukacyjnej przewidziano całkowitą przebudowę wnętrz (w tym wymianę posadzek, drzwi wewnętrznych i okien połaciowych), gruntowną modernizację przestarzałych instalacji elektrycznej i sanitarnej, czy budowę nowej klatki schodowej.

Drugim budynkiem poddawanym gruntownemu remontowi w ramach projektu powołania KCK jest Dom Bramny – bezcenny zabytek, którego najstarsza, środkowa część powstała jeszcze w XV w. Od początku tego roku trwają szeroko zakrojone prace przy obiekcie, które obejmują tak istotne dla zachowania zabytku działania jak remont murów, stropów i dachu wraz z blacharką. Oprócz modernizacji elewacji wymienione zostaną instalacje elektryczna i sanitarna, powstaną także toalety dostosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Ostatnim budynkiem objętym projektem jest dawny Dom Sióstr z I poł. XIX w. Również jego mury narażone są na stałe zawilgocenie i niszczenie. Szybkiej interwencji wymagać będzie także konstrukcja dachu. W ramach przystosowania do nowej funkcji Domu Artysty gruntownej przebudowie poddane zostaną jego wnętrza: powstaną nowe pomieszczenia oraz klatka schodowa, wymienione będą posadzki i drzwi wewnętrzne, modernizacji ulegną wszystkie instalacje: grzewcza, sanitarna, elektryczna i wentylacyjna.

Obiektami tymi zarządzać będzie właśnie KCK, instytucja, która z inicjatywy Diecezji, ma stać się głównym koordynatorem wszelkich wydarzeń kulturalnych w mieście. Budynki stanowić mają zaplecze lokalowe nie tylko dla nich, lecz także dla stałych działań edukacyjnych KCK. W ramach tych działań KCK przygotować ma nową, uatrakcyjnioną i wzbogaconą ofertę kulturalno-edukacyjną, przeznaczoną zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców. Jej program przewiduje między innymi spacery po Opactwie wraz z przewodnikiem, warsztaty historyczne, warsztaty edukacyjno-artystyczne, zajęcia etnograficzne, warsztaty muzyczne, Klub Książki, konkursy wiedzy o Opactwie Cysterskim, Pelplinie i Kociewiu, cztery wystawy stałe. Obiekty w zarządzie KCK mają być również udostępniane innym lokalnym organizacjom dla ich własnej działalności o charakterze kulturalno-edukacyjnym, wspomagając tym samym rozwój innych lokalnych inicjatyw kulturalnych.
Przypomnijmy: w listopadzie 2017 r. projekt Diecezji Pelplińskiej pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie” uzyskał dzięki pozytywnej decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 12.482.821,83 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 14.685.672,75 zł.

Dodaj ogłoszenie