Indeks Millennium - potencjał regionów pod względem innowacji. Wyniki raportu dot. województwa pomorskiego

Materiał powstał we współpracy z Bank Millennium Zaktualizowano 
„Indeks Millennium 2019 - Potencjał Innowacyjności Regionów” jest autorskim badaniem opracowanym przez ekspertów Banku Millennium z wykorzystaniem ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i bazy Pont Info.

W zestawieniu regionów o największym potencjale innowacyjności województwo pomorskie utrzymuje silną, 4. pozycję, choć dystans, jaki dzieli je od lidera zestawienia - województwa mazowieckiego, nieco się powiększył. Na Pomorzu sporo wydaje się na badanie i rozwój, tutejsze firmy są produktywne, a zasoby kadrowe są bogate i dobrze wykształcone.

Rozwojowi potencjału województwa sprzyja wysoki udział przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorze usług oraz wysoki stopień przedsiębiorczości (spora liczba firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym). Pomorskie charakteryzuje także wysoki odsetek absolwentów kończących kierunki techniczno-przyrodnicze, kształcących do pracy w obszarach, w których mogą powstawać innowacyjne rozwiązania. Pomorskie to także ważny węzeł komunikacyjny z dostępem do lotniska, portów morskich oraz autostrady, co zachęca do inwestycji w tym regionie.

Indeks Millennium - potencjał regionów pod względem innowacji. Wyniki raportu dot. województwa pomorskiego

Korzystne są również prognozy demograficzne wskazujące na możliwy wzrost liczby mieszkańców. Rosnący stopniowo odsetek firm przemysłowych współpracujących w obszarze innowacyjności także może sprzyjać wypracowywaniu nowatorskich rozwiązań. Natomiast stosunkowo wysokie nominalne koszty pracy, duży udział sektora publicznego w generowanych przychodach oraz relatywnie mały udział przychodów ze sprzedaży produktów przedsiębiorstw zaliczanych do kategorii wysokiej i średniowysokiej techniki mogą spowalniać budowanie potencjału regionu.

Według rankingu „Indeks Millennium 2019 - Potencjał Innowacyjności Regionów” w czołówce najbardziej innowacyjnych województw pozostają duże ośrodki biznesowe i akademickie - mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie i pomorskie. Zaskoczeniem są jednak wyniki mniejszych województw. Przykładowo Lubelszczyzna w ciągu ostatnich 5 lat najbardziej poprawiła swój potencjał innowacyjny. Pozytywnie wyróżnia się również województwo łódzkie, które awansowało na 7. miejsce w rankingu.

- W tegorocznym raporcie „Indeks Millennium” uwidocznił się wpływ zaufania i współpracy regionalnej na wzrost potencjału gospodarczego i innowacyjnego. Województwa, w których firmy współpracują ze sobą, osiągają lepsze wyniki w innowacyjności. Lubelszczyzna i Podkarpacie to doskonałe przykłady regionów, w których potencjał innowacyjności jest wyższy niż siła ich gospodarki, mierzona udziałem wytworzonego PKB. Nieprzypadkowo są to również regiony, w których odsetek firm współpracujących ze sobą na rzecz innowacyjności jest najwyższy - komentuje Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, współautor raportu.

Tegoroczne wyniki pokazały, że powiększył się dystans między liderem a pozostałymi regionami, żadne z województw nie zdołało go zmniejszyć, choć zachodniopomorskie oraz kujawsko-pomorskie w najmniejszym stopniu oddaliły się od mazowieckiego w ciągu ubiegłego roku. Większe różnice w stosunku do lidera dotyczyły głównie wydajności pracy i liczby uzyskanych patentów, natomiast różnice w zakresie aktywności badawczo-rozwojowej nieznacznie się zmniejszyły.

Wyniki rankingu powstały z sumowania wyników w 5 kategoriach, które według ekspertów banku w największym stopniu wpływają na potencjał innowacyjności regionów.

Są to:

  • wydajność pracy,
  • wydatki na badania i rozwój (B+R),
  • liczba studentów,
  • liczba pracujących w B+R
  • liczba wydanych patentów.
Indeks Millennium - potencjał regionów pod względem innowacji. Wyniki raportu dot. województwa pomorskiego

Wydajność pracy (wartość dodana brutto wygenerowana przez jednego zatrudnionego w tys. zł), wydatki na badania i rozwój (B+R w relacji do PKB), edukacja policealna (liczba studentów na 10 tys. mieszkańców), pracujący w B+R (na 1 tys. aktywnych zawodowo) oraz liczba wydanych patentów (na 1 mln mieszkańców).

Wydajność pracy mówi o aktualnej sytuacji przedsiębiorstw, wydatki na badania i rozwój są wskaźnikiem aktywności innowacyjnej firm, liczba studentów informuje o potencjale siły roboczej (nie ma innowacji bez odpowiednio wyszkolonych kadr), liczba pracujących w badaniach i rozwoju świadczy o zapleczu intelektualnym regionu. Liczba wydanych patentów jest natomiast wskaźnikiem skuteczności w tworzeniu innowacji.

Wszystkim analizowanym kryteriom nadano równą wagę, a województwa miały do zdobycia maksymalnie 100 punktów.

***
Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, współautor raportu

Indeks Millennium - potencjał regionów pod względem innowacji. Wyniki raportu dot. województwa pomorskiego
Fot. Dariusz Sobieski

Zaufanie wyzwala potencjał dający wymierne korzyści bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Jest to szczególnie ważny aspekt w przypadku regionów, które nie są dużymi ośrodkami gospodarczymi, przez co nie dysponują zniewalającymi zasobami finansowymi. Pokazuje to, jak istotne jest budowanie zaufania i kultury współpracy między wszystkimi uczestnikami procesu innowacyjności - przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, władzą lokalną i centralną. Województwa, w których firmy współpracują ze sobą, osiągają lepsze wyniki w innowacyjności.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie