HENRYK Z PODLASIAMyślę o tym, żeby zająć się agroturystyką i hodowlą kóz. Wiem, że są dopłaty do kóz. Ile mogę otrzymać tego wsparcia? Jakie muszę spełnić wymogi, żeby dostać te pieniądze?

Na pytania dotyczące dopłat dla gospodarzy odpowiadają pracownicy toruńskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Płatność do kóz przysługuje rolnikowi, który posiada co najmniej 5 samic gatunku koza domowa, których wiek w dniu 15 maja roku złożenia wniosku wynosi co najmniej 12 miesięcy, przy czym zwierzęta muszą być w posiadaniu rolnika przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.

Ponadto płatność przysługuje do zwierząt, w odniesieniu do których do dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz najpóźniej od dnia złożenia wniosku są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Stawka płatności związanych do zwierząt za 2017 rok w przypadku kóz wynosi 60,08 zł za sztukę samicy gatunku koza domowa. Stawka płatności za rok 2018 nie jest jeszcze znana.

Wszystkie najnowsze informacje na temat dopłat rolniczych znajdziesz w zakładce DOPŁATY <<<