III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni pod patronatem Dziennika Bałtyckiego

Materiał informacyjny Fundacji Wizja Rozwoju
Przed nami III edycja Forum Wizja Rozwoju – największego wydarzenia gospodarczego północnej Polski, które odbędzie się w terminie 24-25 sierpnia. Tradycyjnie na miejsce konferencji obrana została siedziba Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Organizatorzy zaplanowali kilkadziesiąt paneli poruszających szerokie spektrum zagadnień kluczowych z punktu widzenia rozwoju rodzimej gospodarki.

Wzorem ubiegłych lat w tegorocznej odsłonie Forum Wizja Rozwoju plan paneli dyskusyjnych oparty został o zagadnienia z obszarów gospodarczych istotnych zarówno dla regionu, jak i całej Polski. Wśród nich wymienić należy: gospodarkę morską, inwestycje, morską energetykę wiatrową, technologie innowacyjne, gospodarkę narodową, ekonomię i rynek pracy, zdrowie, politykę senioralną oraz edukację w kontekście badań warunkujących rozwój gospodarczy. Dobór tematów i prelegentów oraz konstrukcje poszczególnych paneli dyskusyjnych zostały opracowane przez radę programową. Dołożono wszelkich starań, aby debaty toczyły się z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, w tym m.in. przedsiębiorców, przedstawicieli środowiska naukowego oraz polityków. Wsparciem merytorycznym służą również przedstawiciele patronujących wydarzeniu ministerstw. W tym roku Organizatorzy postanowili dodatkowo zaprosić do współpracy w charakterze moderatorów i prelegentów osoby z sektora medialnego, doceniając tym samym ich kompetencje w kwestiach komunikacji oraz szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i biznesu.

„Forum wizja rozwoju jest znakomitą okazją do wypracowania wspólnie przez ekspertów i przedsiębiorców kierunków rozwoju polskiej gospodarki oraz myśli innowacyjnej” – Piotr Karczewski, Doradca Prezydenta RP

Od pierwszej edycji jednym ze sztandarowych bloków tematycznych wydarzenia jest gospodarka morska. Jak co roku Gdynia stanie się zatem ośrodkiem dyskusji rodzących nowe pomysły i rozwiązania mające na celu rozwój polskich portów. Nierozerwalnie połączone z tym zagadnieniem będą tematy ujmujące kwestie transportu oraz innowacji. Ważne miejsce w programie poświęcono również polskiej energetyce i alternatywnym, ekologicznym źródłom pozyskiwania energii dla naszego kraju. Powszechny rozwój związany z pozyskiwaniem elektryczności z odnawialnych źródeł energii wynika z obowiązku ochrony środowiska oraz potrzeby wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Podczas konferencji eksperci poza aspektem ekologicznym zamierzają przedstawić dane i prognozy odnośnie wpływu morskiej energetyki wiatrowej na rozwój gospodarczy regionu pomorskiego, jak również całego kraju. Omówione zostaną modele prawne i regulacyjne związane z realizacją, wdrożeniem oraz finansowaniem tak znaczącej inwestycji. Nie zabraknie rozmów o tym, jakie korzyści niesie ze sobą to przedsięwzięcie w sensie społecznym i ekonomicznym chociażby w kontekście nowych miejsc pracy.

– Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest jednym ze strategicznych projektów PKN ORLEN, a intensywne prace nad realizacją inwestycji cały czas trwają. Jej strategiczny charakter wynika również z faktu, że wpisuje się ona w proces transformacji energetycznej polskiej gospodarki. – Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki PKN ORLEN, prelegent tegorocznej edycji Forum Wizja Rozwoju

Tegoroczne Forum stawia również szczególny nacisk na uwypuklenie znaczenia innowacji technologicznych. Sporą część wydarzenia stanowić będą rozmowy o inteligentnych specjalizacjach Pomorza, ekomobilności i cyfryzacji. Szerzej omówione zostaną perspektywy rozwoju sieci 5G, mającej kluczowe znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego. Eksperci forum przyjrzą się także sektorowi motoryzacji, który odpowiada za 8 proc. produktu krajowego brutto. Przeanalizują trendy takie jak elektryfikacja, autonomizacja, współdzielenie oraz samochody połączone, które wpłyną nie tylko na konsumentów, lecz także na rynek producentów pojazdów i ich komponentów. Całkowicie nowym tematem poruszonym w ramach bloku innowacje będzie panel poświęcony znaczeniu systemów nawigacji satelitarnej w kontekście logistyki oraz wojska.

„Innowacyjne rozwiązania są siłą napędową polskiej gospodarki” – Andrzej Michalak, Prezes Fundacji Wizja Rozwoju

Ponownie poruszona zostanie także problematyka tzw. „srebrnej” gospodarki czyli efektywnego wykorzystywania wiedzy, doświadczenia oraz potencjału zawodowego seniorów. Eksperci chcą zwrócić uwagę na fakt, iż grupa ta ma realny wpływ na rozwój gospodarczy ze względu na m.in. ścisły związek z sektorem zdrowia oraz coraz prężniej rozwijający się rynek usług opiekuńczych i nowoczesnych technologii, takich jak systemy teleopieki i telemedycyny. W tym roku ważką kwestią będzie także aspekt związany z szeroko pojętym bezpieczeństwem osób starszych w przestrzeni społecznej. Zagadnienie to jest priorytetem działań zarówno władz lokalnych, jak i państwowych. Będzie mowa o wadze kampanii społecznych mających na celu zapoznanie seniorów z potencjalnymi zagrożeniami i ze sposobami na ich uniknięcie poprzez m.in. wdrożenie dedykowanych szkoleń, warsztatów oraz prelekcji.

Zdaniem inicjatorki Forum Małgorzaty Zwiercan, przewodniczącej sejmowej Komisji Polityki senioralnej i przedsiębiorcy – „Srebrna gospodarka to kluczowy element współczesnej polskiej gospodarki. Społeczeństwo się starzeje, a rynek produktów i usług dedykowanych seniorom rośnie. Od mądrości naszej reakcji na te zjawiska bardzo wiele zależy. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie poszukać pożytecznych rozwiązań w tym obszarze”.

Eksperci pochylą się również nad zagadnieniami ściśle związanymi z obecną sytuacją ekonomiczną zaistniałą na skutek pandemii koronawirusa. Nie zabraknie takich tematów jak: dywersyfikacja produkcji krajowej, działania Spółek Skarbu Państwa w czasie kryzysu, wsparcie MŚP w sytuacjach kryzysowych, programy osłonowe oraz wyzwania pracowników na zmieniającym się rynku pracy w dobie kryzysu gospodarczego.

„Sytuacja związana z pandemią spowodowała duże zmiany w gospodarce na całym świecie. Polska gospodarka również odczuła skutki pandemii. Szybkie i skuteczne działania w zakresie wsparcia przedsiębiorców sprawiły, że polska gospodarka łagodnie przechodzi ten czas kryzysu. Podczas tegorocznej edycji Forum ważne miejsce zajmuje tematyka dotycząca wyzwań stojących przed Polską gospodarką”. – Andrzej Michalak, Prezes Fundacji Wizja Rozwoju

Forum Wizja Rozwoju oprócz waloru informacyjnego cechuje się również siłą sprawczą. Podczas pierwszej edycji podpisane zostało porozumienie znaczących firm energetycznych na rozpoczęcie budowy polskiego samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym. Dzieckiem drugiej edycji stała się z kolei jednostka pływająca o identycznym napędzie, uznana za najlepszą w Europie i wyróżniona nagrodą CEMT 2018 za znaczące osiągnięcie techniczne. Celem kardynalnym tegorocznej edycji będzie przedstawienie planów inwestycyjnych odnośnie przekopu Mierzei Wiślanej, jak również budowy obwodnic. Ponadto, podczas wydarzenia tradycyjnie promowane będą polskie produkty, rozwiązania i firmy. Konferencja stanowi bowiem okazję do poszukiwania sposobów likwidacji barier w biznesie oraz stworzenia dogodnych warunków dla rodzimych firm, aby ich produkty jeszcze skuteczniej mogły konkurować z zagranicznymi. Wzorem ubiegłych lat przyznane zostaną Nagrody Gospodarcze dla najbardziej zasłużonych w kreowaniu polskiego rynku firm wyłonionych przez Kapitułę.

Tegorocznym Wydarzeniem towarzyszącym konferencji Forum Wizja Rozwoju będzie Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Przez dwa dni grono ekspertów weźmie udział w dyskusjach poruszających zagadnienia mające związek z funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wiejskich w przestrzeni publicznej. Uwypuklone zostaną kwestie dotyczące problematyki przeszkód, które Koła napotykają w procesie pozyskiwania funduszy na realizację swoich celów statutowych oraz aspekty formalno – prawne wiążące się z prowadzeniem niezależnej, społecznej organizacji działającej na rzecz rozwoju regionów oraz środowisk wiejskich. Udział w projekcie będzie okazją do pozyskania wsparcia, jak również dodatkowej wiedzy na temat nowych możliwości rozwoju i sposobów na poszerzenie swojej działalności. Nie zabraknie odniesień do tradycji i kultywowania dobrych praktyk jako fundamentu rozwoju współczesnych obszarów wiejskich. Podkreślona zostanie również waga polskich producentów na rynku i potrzeba stworzenia im dogodnych warunków likwidujących bariery w biznesie, by rodzime produkty jeszcze skuteczniej mogły konkurować z zagranicznymi.

Forum Wizja Rozwoju po raz kolejny zaprasza także do tegorocznej odsłony Hackathonu Wizja Rozwoju ’20. Zgłosić swój udział może absolutnie każda osoba, która nie boi się myśleć poza schematami i zapragnie wykorzystać swój potencjał realizując własną koncepcję i pomysł na projekt, rozwiązanie lub aplikację, które ułatwią życie mieszkańcom polskich miast. Organizator nie chcąc ograniczać kreatywności uczestników podkreśla, że tematyka projektów może być dowolna, o ile ich celem jest poprawa jakości życia w polskich aglomeracjach. Nie ma również znaczenia poziom zawansowania w sztuce programowania; inicjatywa przeznaczona jest także dla początkujących - w konkursie najbardziej liczy się pomysł, kreatywność i ciekawy sposób przedstawienia przez twórcę rozwiązania. Łączna pula nagród do zdobycia wynosi 20 000 zł. Ponadto, uczestnictwo stwarza szansę na realizację swojego najbardziej niekonwencjonalnego pomysłu, zaprezentowanie go przed Partnerami wydarzenia oraz możliwość pracy nad zupełnie nowymi (oraz wcześniej powstałymi) projektami w dowolnej technologii przy zachowaniu pełnych praw do powstałych prac. Warunkiem koniecznym jest darmowa rejestracja do dnia 22 sierpnia godz. 23:59. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie https://challengerocket.com/wizjarozwoju20/.

Nadrzędna ideą Forum jest upowszechnianie szerokiej publiczności wszelkiej związanej z gospodarką wiedzy. Właśnie z tego względu do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają wszystkich bez względu na wykształcenie czy wiek. Warunkiem uczestnictwa we wszystkich panelach dyskusyjnych jest bezpłatna rejestracja za pośrednictwem strony internetowej: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl.

Wszystkie panele dyskusyjne będą dodatkowo transmitowane online, a ich zapisy zostaną na stałe umieszczone na stronie www.wizjarozwoju.pl.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partner Generalny – PKN ORLEN, Partnerzy Strategiczni: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos S.A. i KGHM Polska Miedź S.A., Partner Główny - Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Partnerzy plus – Węglokoks S.A. i PKO Bank Polski oraz Partnerzy: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Promocji Rozwoju, Gas Storage Poland, Hotel Sopot, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP, SAP Polska oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejpani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.Wideo

Dodaj ogłoszenie