Grupa LOTOS kontynuuje projekty i nadal się rozwija

Materiał informacyjny Zenith Poland Sp. z o.o
Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Wywiad z Pawłem J. Majewskim, prezesem Zarządu Grupy LOTOS S.A.

W połowie lipca Komisja Europejska ogłosiła środki zaradcze ws. przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN Orlen. Jak wpłyną one na interesy LOTOSU i jego akcjonariuszy?

Inicjatorem procesu łączenia kapitałowego jest PKN Orlen, który prowadzi bardzo kompleksowe analizy w tej kwestii. Nadrzędnym celem jest zabezpieczenie interesów polskiej gospodarki oraz ochrona bezpieczeństwa energetycznego kraju we wszystkich aspektach.

W najbliższej przyszłości europejskie rafinerie staną w obliczu malejącego popytu na paliwa płynne. To wynik redukcji emisji CO2, zwiększenia efektywności energetycznej, wzrostu znaczenia paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Wymogi transformacji energetycznej i tak wymuszą na nas konieczność jeszcze bardziej zaawansowanych prac nad zupełnie nowymi kierunkami rozwoju, w tym także w kierunku paliw alternatywnych, któremu realizacja środków zaradczych nie zagraża.

Jakie korzyści z przejęcia kapitałowego LOTOSU przez Orlen uzyskają obie spółki?

Spójrzmy na tę kwestię z szerszej perspektywy. Połączenie naszych wspólnych wysiłków przyniesie korzyści całej polskiej gospodarce. Łatwiej będzie nam prowadzić badania i inwestycje rozwojowe, będąc w większej grupie, z większym potencjałem technologicznym i finansowym. Po co mamy się dublować, skoro za te same pieniądze możemy uzyskać znacznie lepsze i szybsze efekty. Dobrym przykładem jest działalność LOTOSU w zakresie paliw nowej generacji, m.in. wodoru. Stworzenie jednego, wspólnego ośrodka badawczego to również więcej wyzwań i możliwości rozwojowych dla pracowników, zarówno LOTOSU, jak i Orlenu.

Wspomniał Pan o pracownikach. Jak po procesie przejęcia będzie przedstawiała się sprawa zatrudnienia? Czy podejmujecie kwestię ochrony pracowników?

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest zarówno w deklaracjach, jak i w dotychczasowych działaniach PKN Orlen. Przejmujący koncern wielokrotnie podkreślał, że realizując tego typu operacje największych synergii nie szuka w zwolnieniach. Historie jego wcześniejszych akwizycji – chociażby włocławskiego Anwilu czy czeskiego Unipetrolu – pokazują, że w każdym przypadku efektem przejęć był rozwój spółki ukierunkowany na budowę specyficznych kompetencji, zwiększanie roli spółki w regionie i wykorzystanie potencjału pracowników. Innymi słowy, historia akwizycji PKN Orlen wskazuje na wiarygodność deklaracji płockiego koncernu o chęci zabezpieczenia interesu wszystkich pracowników całej naszej grupy kapitałowej. My zaś mimo, że jesteśmy przedmiotem przejęcia, podkreślamy kluczowość aspektu pracowniczego w całym procesie. Podczas spotkania Prezesa Daniela Obajtka ze stroną związkową, które odbyło się na terenie naszej rafinerii, padły deklaracje chęci rozmów z przedstawicielami wszystkich organizacji związkowych. Pierwsze mają się odbyć w najbliższym czasie.

Od podpisania listu intencyjnego minęło 2,5 roku. Jak przebieg tego procesu wpływa na bieżącą działalność LOTOSU?

Proces przejęcia, w którym uczestniczymy, to bardzo złożona i skomplikowana operacja. Siłą rzeczy na to potrzeba czasu. Nie zapominajmy jednak, że w całej Europie miało już miejsce wiele podobnych transakcji. PKN Orlen ma już także spore doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju postępowań, dlatego jestem spokojny o przebieg procesu zgodnie ze wszystkimi standardami i obowiązującymi przepisami dla tego typu transakcji. Co więcej, tylko prowadzenie tego procesu zgodnie z obowiązującym prawem i za zgodą akcjonariuszy, w tym dominującego Skarbu Państwa, daje szansę na zakończenie całego postępowania sukcesem. Do zbycia akcji Grupy LOTOS jako spółki strategicznej, wymagana jest zgodnie z ustawą uchwała Rady Ministrów, więc nie mam wątpliwości co do tego, że interes Skarbu Państwa będzie tutaj dobrze zabezpieczony.

Równolegle, dopóki PKN Orlen nie zrealizuje wskazanych przez Komisję Europejską środków zaradczych, Grupa LOTOS nie wstrzymuje ani nie ogranicza swojej działalności. Koncern realizuje strategię nakreśloną do 2022 roku, kontynuuje projekty i nadal się rozwija. Takie oczekiwania mają wobec nas zarówno nasi akcjonariusze, jak i klienci.

Dodaj ogłoszenie