W sobotę, 21 października br. , w stoczni Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku uroczyście podniesiono banderę na żaglowcu szkolnym El-Mellah zbudowanym dla Marynarki Wojennej Algierii.

Tego dnia odbyło się także formalne przekazanie jednostki armatorowi. Uroczystość uświetnili swoją obecnością najwyżsi rangą dyplomaci i dowódcy sił zbrojnych Algierii, m.in. ambasador Algierii w Polsce Salah Lebdioui, attaché obrony Kennani Benkhadda i liczna delegacja sił marynarki wojennej Algierii pod przewodnictwem generała Mekhneche Saad.

- Stoję tu przed naszym nowym dzieckiem, które wygląda pięknie, bo takiego statku w tej stoczni jeszcze nie budowano - mówił podczas uroczystości prezes grupy kapitałowej Remontowa Holding Piotr Soyka.

- Ten żaglowiec, wyposażony w najnowsze urządzenia na świecie, został zbudowany rękoma polskich inżynierów i stoczniowców. Życzę stopy wody pod kilem i cieszę się, że El-Mellah jest gotowy do drogi!

- To owoc współpracy pomiędzy naszymi krajami, która będzie się nadal rozwijać, zarówno w sektorze budowy okrętów jak i innych dziedzinach - podkreślał z kolei ambasador Algierii, Salah Lebdioui.

- Mam nadzieję, że przed nami więcej takich projektów i że wspólnie ze stocznią Remontowa Shipbuilding oraz dowództwem Marynarki Wojennej Algierii będziemy się nadal rozwijać! - mówił Sebastian Meitz, prezes odpowiedzialnej za handlową stronę projektu firmy Cenzin.

- Chciałbym podziękować wszystkim członkom kierownictwa algierskiego i polskiego, którzy czuwali nad ukończeniem tego dzieła sztuki - akcentował w swoim przemówieniu generał Saad Mekhneche. - Będzie ono służyć jako prawdziwa szkoła nawigacji dla przyszłych oficerów, kształcąc ich w rzeczywistych warunkach morskich, aby w przyszłości algierski marynarz potrafił kierować nowoczesnymi okrętami, wyposażonymi w zaawansowane technologie.

Czytaj więcej na temat stoczni Remontowa Shipbuilding SA

Żaglowiec El-Mellah to jeden z najszybszych żaglowców szkolnych na świecie. Zbudowała go stocznia Remontowa Shipbuilding. Ma służyć kadetom Akademii Marynarki Wojennej w Tamenfoust do doskonalenia rzemiosła morskiego i szkolenia w zakresie nawigacji. Zaprojektował go Zygmunt Choreń. Trójmasztowa fregata z ożaglowaniem rejowym ma długość 110 m i szerokość 14,5 m. Powierzchnia ożaglowania wynosi 3000 m² zapewniając prędkość pod żaglami do 17 węzłów (przy wietrze 6° B). Załoga to 222 ludzi (w tym 120 kadetów). Najwyższy, środkowy maszt ma wysokość 54 m, a w trzecim mieści się przewód kominowy.

Algierscy kadeci żaglowca El-Mellah szkolili się przez prawie rok w Akademii Morskiej w Gdyni. W listopadzie, na jego pokładzie pożeglują do Algierii.

NASZ NOWY CYKL: PERYSKOP