Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych. Stocznia Cesarska Development nagrodzona. "Wspieramy osoby, które w przeszłości tworzyły tu społeczność"

Akcja specjalna Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych
Wierzymy, że nasze działania jeszcze bardziej wesprą Gdańsk, jako miasto otwarte, tolerancyjne i kulturalne - mówi Gerard Schuurman, dyrektor Projekt Stocznia Cesarska Development, zwycięzca konkursu w kategorii Przedsiębiorca Wspierający Markę Gdańska.

Z jakimi trudnościami zmagała się Stocznia Cesarska w roku 2020?
Jak się okazało na początku pandemii, nasza firma była dobrze przystosowana do ewentualnej pracy zdalnej i poradziła sobie z tym wyzwaniem. Podjęliśmy wówczas decyzję, że zdalnie kontynuujemy pracę nad wszystkimi projektami, aby być gotowym, kiedy sytuacja się uspokoi. Była to dobra decyzja, ponieważ udało nam się terminowo oddać budynek Dyrekcji i powitać pierwszych nowych najemców po jego remoncie. Po powrocie do budynku wdrożyliśmy wszelkie zalecenia GIS-u i Ministerstwa Zdrowia, aby pobyt był dla wszystkich bezpieczny. Na wejściu do budynku wprowadziliśmy obowiązkową dezynfekcję i pomiar temperatury, zobowiązaliśmy wszystkich użytkowników do noszenia maseczek w częściach wspólnych, zwiększyliśmy częstotliwość wietrzenia i sprzątania powierzchni wspólnych.

Stocznia Cesarska zwyciężyła w kategorii Przedsiębiorczości Wspierającej Markę Gdańska. Jakie były to działania w roku 2020?
Stocznia Gdańska jako kolebka Solidarności jest ważnym elementem marki Gdańsk, dlatego kluczowe filary naszej wizji, solidarność i budowanie wspólnoty, zbudowaliśmy na tym dziedzictwie. W 2020 roku postanowiliśmy zintensyfikować nasze działania CSR-owe w kierunku wspierania osób, które w przeszłości tworzyły tu społeczność (byli stoczniowcy), podopiecznych Fundacji Bezpieczni Społecznie (osoby bezdomne zagrożone wykluczeniem) i rozpoczęliśmy współpracę z nowymi fundacjami, które koncentrują się na pomocy dzieciom.

Jakie działania planują Państwo na ten rok?
Kontynuujemy naszą podróż i #nowehistorie. Wkrótce wraz z naszym partnerem SVOBODA zainaugurujemy „Studio Cesarska”, w pełni wyposażone i profesjonalne studio online, które umożliwia organizację wszelkiego rodzaju wydarzeń online i hybrydowych w otoczeniu stoczniowym. Ponadto w 2021 roku wystartuje wiele nowych inicjatyw, które będą ukierunkowane na budowanie silnych więzi międzyludzkich i społeczności, w tym ogród społeczny, wyjątkowa przestrzeń galeryjna i wiele działań kulturalno-rozrywkowych, gdzie wszyscy będą mile widziani. Wierzymy, że te działania jeszcze bardziej wesprą Gdańsk, jako miasto otwarte, tolerancyjne i kulturalne.

Dodaj ogłoszenie