Emerytury rocznika 1953. Te osoby będą miały przeliczoną emeryturę - nie dotyczy to wszystkich!

Jolanta Zielazna
Jolanta Zielazna
Przedstawiamy pytania, które padły podczas kolejnego już dyżuru ZUS, poświęconego zagadnieniu emerytur ludzi z rocznika 1953.
Przedstawiamy pytania, które padły podczas kolejnego już dyżuru ZUS, poświęconego zagadnieniu emerytur ludzi z rocznika 1953. Przemysław Świderski
Udostępnij:
Komu z wcześniejszych emerytów 1953 rocznika ZUS przeliczy świadczenia? Kiedy to się stanie i na jakich zasadach? Przedstawiamy pytania, które padły podczas kolejnego już dyżuru ZUS, poświęconego temu zagadnieniu.

Na pytania dotyczące przeliczania wcześniejszych emerytur emerytów 1953 rocznika odpowiadała Grażyna Mucha z oddziału [b]ZUS w Bydgoszczy.[/b]

Jestem emerytem od 2003 roku, na wcześniejszą emeryturę odszedłem po 30 latach pracy, z Karty Nauczyciela. Raz miałem przeliczane świadczenie po ukończeniu 60 lat, potem jeszcze raz po ukończeniu 65 lat. Wtedy nawet trochę zyskałem. Czy te zmiany dla 1953 rocznika mnie dotyczą? Oczywiście, urodziłem się w 1953 roku.
W decyzji o wyliczeniu emerytury powszechnej, po ukończeniu 65 lat zapewne napisaliśmy, że podstawa jest pomniejszona o sumę wypłaconych wcześniejszych emerytur. Jeśli mimo to, jak pan mówi, emerytura powszechna była korzystniejsza, to tym bardziej korzystna będzie teraz, gdy przeliczymy ją bez pomniejszania podstawy. Zapewne więc dostanie pan wyrównanie za ubiegłe lata.
Teraz nie musi pan składać żadnego wniosku, ale decyzje możemy wydawać dopiero po 11 stycznia 2021 roku.

W 2013 roku, gdy ukończyłem 60 lat skorzystałem z wcześniejszej emerytury ze względu na szkodliwe warunki pracy. Teraz słyszę o jakichś przeliczeniach dla 1953 rocznika. Czy mnie to obejmie?
Jednym z warunków przeliczenia emerytury powszechnej po wcześniejszej dla osób urodzonych w 1953 roku jest, by emerytura wcześniejsza była przyznana przed 1 stycznia 2013 r. Pan przeszedł w 2013 roku, czyli pana ten przepis nie dotyczy. Może pan złożyć wniosek o emeryturę powszechną, o ile nie zrobił tego do tej pory. Ale policzymy ją na ogólnych zasadach, z odliczeniem sumy pobranych wcześniej emerytur. Jeśli nowa będzie korzystniejsza - zyska pan. Jeśli nie - nic pan nie traci, dalej będziemy wypłacać wcześniejszą.

W grudniu 2011 roku, po 40 latach pracy przeszedłem na świadczenie przedemerytalne, a po ukończeniu 65 lat w sierpniu 2018 dostałem emeryturę. Czy dostanę teraz wyrównanie?
Przy obliczaniu powszechnej emerytury w 2018 roku nie pomniejszyliśmy panu podstawy obliczenia wysokości świadczenia o sumę wypłaconych wcześniejszych emerytur, bo ich panu nie wypłacaliśmy. Otrzymywał pan świadczenie przedemerytalne, a to nie obniża podstawy wymiaru emerytury. Podsumowując: emerytura powszechna w 2018 roku została ustalona prawidłowo, w pełnej wysokości. Teraz nie będziemy więc jej przeliczać.

W 2008 roku przeszłam na wcześniejszą emeryturę, później jeszcze pracowałam. Gdy skończyłam 60 lat i kilka miesięcy, złożyłam wniosek o emeryturę powszechną. ZUS zawiesił mi jej wypłatę, bo wcześniejsza emerytura była wyższa. Odliczył mi bowiem to, co wypłacił jako wcześniejsze emerytury. Odwołałam się do sądu, ale nic nie wskórałam. Czy teraz muszę składać wniosek o przeliczenie?
Nie musi pani składać wniosku, zajmiemy się sprawą z urzędu. Decyzje będziemy wydawać po 11 stycznia 2021 roku, bo tak stanowi ustawa. Wrócimy do 2013 roku, gdy złożyła pani wniosek, ponownie przeliczymy emeryturę - tym razem bez pomniejszania podstawy o sumę wypłaconych wcześniej emerytur. Jeśli nowe świadczenie okaże się wyższe od emerytury wcześniejszej - będziemy je wypłacać i dostanie pani spłatę tej różnicy. Jeśli okaże się, że nowa emerytura mimo wszystko nadal jest niższa od wcześniejszej - nic pani nie straci, dalej będziemy płacić wcześniejszą.

Czy muszę składać do ZUS pismo o rekompensatę i przeliczenie emerytury? Mając 52 lata z Karty nauczyciela przeszłam na wcześniejszą emeryturę po 30 latach pracy. Raz kiedyś po ukończeniu 60 lat składałam wniosek o przeliczenie tej emerytury, ale była mniej korzystna.
W pani sytuacji nie trzeba składać wniosku. Po 11 stycznia 2021 roku wydamy decyzję o przeliczeniu emerytury powszechnej. Jeśli okaże się korzystniejsza od wcześniejszej otrzyma pani wyrównanie (spłatę) od miesiąca, w którym składała pani wniosek o przeliczenie - do teraz. Jeśli nie będzie korzystna - nadal będziemy płacić wcześniejszą emeryturę. Dostanie pani decyzję w styczniu lub lutym przyszłego roku.

Grażyna Mucha z oddziału ZUS w Bydgoszczy wyjaśniała wątpliwości dotyczące przeliczania wcześniejszych emerytur osób z 1953 rocznika.
Grażyna Mucha z oddziału ZUS w Bydgoszczy wyjaśniała wątpliwości dotyczące przeliczania wcześniejszych emerytur osób z 1953 rocznika. Krystyna Michałek

W 2008 roku złożyłam wniosek o wcześniejszą emeryturę i ją zawiesiłam. Gdy skończyłam 60 lat dowiedziałam się, że można pobierać emeryturę i jednocześnie pracować, więc wzięłam emeryturę. Wkrótce też ją zawiesiłam. W ubiegłym roku w sierpniu poprosiłam ZUS o nowe naliczenie emerytury. Zyskałam na jej wysokości. Czy teraz dostanę jakieś wyrównanie za te kilka miesięcy, gdy pobierałam emeryturę po ukończeniu 60 lat, zanim ją zawiesiłam?
Miała pani przyznaną wcześniejszą emeryturę przed 2013 rokiem. Wniosek o emeryturę powszechną złożyła pani dopiero w sierpniu 2019, czyli już po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2019 r. Przy wyliczaniu emerytury powszechnej w 2019 roku nie pomniejszaliśmy podstawy obliczenia wysokości świadczenia o wypłacone wcześniejsze emerytury, które przez krótki czas pani pobrała. W tej sytuacji wyrównanie nie przysługuje, bo otrzymała pani emeryturę powszechną w pełnej wysokości. Wypłacamy ją od miesiąca złożenia wniosku.

Moja żona w 2003 roku przeszła na świadczenie przedemerytalne, później na wcześniejszą emeryturę, a w 2014 roku na emeryturę powszechną w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego - wtedy był podwyższony i musiała mieć więcej niż 60 lat. Nic na tym nie zyskała. Czy teraz musi składać wniosek o przeliczenie?
Jeśli w 2014 roku składała wniosek o emeryturę powszechną, to teraz nie musi składać wniosku. Po 11 stycznia 2021 ponownie przeliczymy emeryturę powszechną bez pomniejszania podstawy o wypłacone emerytury wcześniejsze. Jeśli będzie korzystniejsza, to żona dostanie wyrównanie od 2014 roku. Jeśli na nowo wyliczona emerytura dalej będzie niższa od wcześniejszej - ZUS będzie wypłacał wcześniejszą.

Moja sprawa o przeliczenie emerytury jest w sądzie. Sąd przyznał mi wyższą emeryturę, ale ZUS się odwołał i sprawa jest w apelacji w Gdańsku. Do dziś nie mam żadnej odpowiedzi. Czy mam pisać wniosek do ZUS o przeliczenie? Boję się, bym czegoś nie przeoczyła.
Jeśli sprawa toczy się przed sądem, to nie musi pani składać wniosku. Z urzędu do niej wrócimy, przeliczymy wysokość emerytury już bez odliczania wypłaconych wcześniejszych emerytur. Jeśli kwota będzie korzystniejsza - za cały ten okres dostanie pani wyrównanie. Jeśli nie - nadal będziemy wypłacać wcześniejszą emeryturę. Decyzję wydamy po 11 stycznia 2021 roku, bo tak stanowi ustawa.

Grażyna Mucha z oddziału ZUS w Bydgoszczy wyjaśniała wątpliwości dotyczące przeliczania wcześniejszych emerytur osób z 1953 rocznika.
Grażyna Mucha z oddziału ZUS w Bydgoszczy wyjaśniała wątpliwości dotyczące przeliczania wcześniejszych emerytur osób z 1953 rocznika. Krystyna Michałek

Kilka razy składałam do ZUS pisma o przeliczenie emerytury, miałam sprawę w sądzie. Sąd kazał przeliczyć emeryturę, ale ZUS tego nie zrobił, bo nie było ustawy. Czy teraz muszę składać wniosek o przeliczenie?
Nie musi pani, zajmiemy się tym z urzędu. Przeliczymy emeryturę przyznaną z powszechnego wieku bez pomniejszenia o pobrane wcześniej emerytury. Decyzję wydamy po 11 stycznia 2021. Jeśli nowa emerytura, wyliczona bez pomniejszenia podstawy okaże się korzystniejsza - dostanie pani wyrównanie za cały ten okres od przyznania emerytury powszechnej. Jeśli nie będzie wyższa od wcześniejszej - będziemy nadal wypłacać wcześniejszą.

Po ukończeniu 55 lat przeszłam na wcześniejszą emeryturę, ale jednocześnie pracowałam. Gdy skończyłam 60 lat powtórnie złożyłam wniosek i dostałam trochę więcej pieniędzy. Czy teraz dostanę jeszcze jakieś wyrównanie?
Choć już wtedy emerytura powszechna była dla pani korzystniejsza, bo dostała wyższą kwotę - teraz wrócimy do sprawy. Wówczas na pewno odjęliśmy sumę wypłaconych wcześniejszych emerytur. Teraz przeliczymy podstawę już bez tego pomniejszenia. Jeśli już wtedy przeliczenie okazało się korzystne, to tym bardziej teraz kwota będzie wyższa. Dostanie pani wyrównanie za cały ten okres. Sprawą zajmiemy się z urzędu, nie musi pani składać żadnego wniosku.

Byłam na wcześniejszej emeryturze, ale teraz otrzymuję rentę rodzinną po mężu. W listopadzie 2013 złożyłam wniosek o emeryturę powszechną, ale nic nie zyskałam. Na początku 2014 roku, gdy zmarł mąż, pobieram rentę po nim. Czy teraz dostanę wyrównanie?
Wrócimy do pani sprawy, przeliczymy emeryturę wracając do 2013 r., już bez pomniejszania podstawy i sprawdzimy, czy jest korzystniejsza od wcześniejszej. Jeśli okaże się wyższa od emerytury wcześniejszej a także od renty rodzinnej - będziemy wypłacać emeryturę i dostanie pani wyrównanie za cały ten okres od 2013 roku. Jeśli nowa emerytura okaże się wyższa od wcześniejszej, ale niższa od renty rodzinnej - wypłacimy pani wyrównanie za czas od listopada 2013 do przyznania renty rodzinnej.
Może też być, że przeliczona nowa emerytura dalej będzie mniej korzystna od wcześniejszej. Nic pani wtedy nie straci. Nie musi pani teraz składać wniosku, decyzję wydamy po 11 stycznia 2021 roku.

Czy wszyscy emeryci 1953 rocznika będą mieli przeliczoną emeryturę, czy tylko niektórzy? Ja przeliczałam emeryturę wcześniejszą na powszechną dopiero w sierpniu 2019. Dostałam więcej pieniędzy. Czy za ten okres od ukończenia 60 lat do sierpnia ubiegłego roku, gdy dostałam wyższą emeryturę dostanę wyrównanie?
Emerytura powszechna obliczana jest na wniosek i przyznawana od miesiąca złożenia wniosku. W sierpniu 2019 roku ustaliliśmy pani emeryturę już bez pomniejszania podstawy. Nie ma więc czego wyrównywać, bo nie obniżyliśmy pani wcześniej emerytury powszechnej. Skorzystała pani na tym, bo opóźniając złożenie wniosku zyskuje się na miesięcznej wysokości świadczenia. Nie dostanie pani wyrównania, ale ma miesięcznie znacząco większą kwotę.
Są osoby, które w 2013 w 2014 roku składały wniosek o ustalenie prawa do emerytury powszechnej, była ona mniej korzystna, bo odliczaliśmy wypłacone wcześniejsze świadczenia. Teraz, kiedy przeliczamy ją ponownie już bez pomniejszenia, często ta emerytura rośnie niewiele albo nadal jest niekorzystna.
Ci, którzy otrzymują wyrównanie z reguły mało zyskują na miesięcznej wysokości. Każdy rok opóźnienia przejścia na emeryturę to około 8-10 proc. wyższe świadczenie.

Jaką emeryturę będzie obejmowała marcowa waloryzacja: tę nową, którą ZUS mi przyzna w wyniku przeliczenia powszechnej emerytury niegdyś pomniejszonej, czy tę, którą dostaję teraz?
Waloryzacja będzie obejmowała nową emeryturę, jeśli okaże się wyższa od obecnie wypłacanej.

Nigdy nie miałam wcześniejszej emerytury. Przeszłam na powszechną gdy ukończyłam wiek: 60 lat i kilka miesięcy. Czy teraz dostane jakieś wyrównanie?
Jeśli nie pobierała pani wcześniejszej emerytury to i powszechnej nie miała pomniejszanej. Wobec tego nie przysługuje pani wyrównanie.

Pobierałam wcześniejszą emeryturę, później powszechną i po półtora roku- dwóch latach zorientowałam się, że mam ją źle wyliczona, bo ZUS "zgubił" mi pół roku stażu. Przeliczono mi to, ale dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Która moja emerytura będzie teraz brana pod uwagę - ta pomniejszona z powodu nieuwzględnionego stażu czy ta, która go uwzględnia?
Wrócimy do 2013 roku, gdy składała pani wniosek o emeryturę powszechną, przeliczymy ją z uwzględnieniem zmian. Decyzję wydamy po 11 stycznia 2021 roku.

Czy mam składać dokumenty o przeliczenie emerytury? Na wcześniejszą poszedłem w czerwcu 2013 roku, gdy ukończyłem 60 lat, pracowałem w szkodliwych warunkach. Wcześniej byłem na świadczeniu przedemerytalnym.
Przeliczamy w sytuacji, gdy wcześniejsze emerytury były przyznane przed styczniem 2013. Pan przeszedł w czerwcu 2013, więc ustawa pana nie obejmuje. W przypadku mężczyzn z 1953 rocznika przeliczenia dotyczą wąskiej grupy - tych, którzy na wcześniejszą emeryturę przeszli przed ukończeniem 60 lat, czyli, na przykład, nauczyciele, górnicy, hutnicy i inni wykonujący prace z wykazu B dotyczącego zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wizyta Janet Yellen w Polsce

Wideo

Materiał oryginalny: Emerytury rocznika 1953. Te osoby będą miały przeliczoną emeryturę - nie dotyczy to wszystkich! - Gazeta Pomorska

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie