Ekspert radzi: urlop wychowawczy na twój wniosek

  Ekspert radzi: urlop wychowawczy na twój wniosek

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Dziennik Bałtycki

  Na pytania czytelników odpowiada Łukasz Berg z Kancelarii Adwokackiej Adwokata Tomasza Posadzkiego w Gdańsku
  Mam zamiar skorzystać z urlopu wychowawczego. Na ile przed planowanym urlopem powinnam wystąpić do pracodawcy o udzielenie mi tego urlopu? Co wniosek powinien zawierać? Czy po zakończeniu urlopu wychowawczego będę mogła wrócić na obecnie zajmowane stanowisko?

  Według przepisu art. 186 § 4 kodeksu pracy, urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Wniosek ten składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się z niego skorzystać, o czym stanowi przepis § 1 rozporządzenia ministra gospodarki pracy i polityki społecznej z 16 grudnia 2003 roku (Dz. U. 2003 nr 230 poz. 2291) w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.


  We wniosku należy wskazać datę jego rozpoczęcia i zakończenia oraz okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

  Oświadczenie to nie jest wymagane w razie ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej oraz w przypadku ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego z opiekunów dziecka. Oświadczenia nie wymaga się ponadto, gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do jego uzyskania.

  W ww. przypadkach pracownik chcący skorzystać z urlopu wychowawczego powinien dołączyć jednak do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dokumenty potwierdzające okoliczności, wymienione w ww. akapicie. Jeżeli dołączenie dokumentów nie jest możliwe, do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik dołącza pisemne oświadczenie w tej sprawie.

  Należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie urlopu wychowawczego w razie spełnienia przez pracownika wymagań określonych w kodeksie pracy i rozporządzeniu. Odmowa w takiej sytuacji stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, gdyż narusza przepisy o ochronie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.

  Pracodawca zobowiązany jest dopuścić pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie jest to możliwe, pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

  Zatrudnienie pracownicy lub pracownika powracających po zakończeniu urlopu wychowawczego stanowi bezwzględny obowiązek pracodawcy. Należy jednak zaznaczyć, że mimo powyższego pracodawca może - po dopuszczeniu pracownika do pracy - wypowiedzieć mu następnie umowę. Niestety, ustawowy mechanizm chroniący pracownika w praktyce może się zatem okazać iluzoryczny.
  1 »

  Czytaj treści premium w Dzienniku Bałtyckim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo