MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Egzamin zawodowy 2020 CKE. WYNIKI EGZAMINÓW 31.08.2020. Pisemny i praktyczny sprawdzian kwalifikacji zawodowych. ARKUSZ + ODPOWIEDZI

Maria Poznańska
Odpowiedzi CKE - egzamin zawodowy 2020 - formuła 2017KLIKNIJ i zobacz KLUCZ ODPOWIEDZI
Odpowiedzi CKE - egzamin zawodowy 2020 - formuła 2017KLIKNIJ i zobacz KLUCZ ODPOWIEDZI CKE
Egzamin zawodowy 2020. Ponad 176 000 osób w 196 kwalifikacjach zdawało 23.06.2020 roku egzamin zawodowy w części pisemnej. Było to 40 zamkniętych zadań, na których wykonanie uczniowie mieli 60 minut. Aby zdać trzeba zdobyć co najmniej 50% punktów. Potem odbędzie się część praktyczna. Ogłoszenie wyników czerwcowych egzaminów zawodowych odbyło się 31.08.2020 roku. Odbiór dyplomów szkoły ustalają indywidualnie.

Egzamin zawodowy czerwiec 2020. Jakie poznamy wyniki sesji?

Ogłoszenie wyników oraz przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie odbędzie się 31 sierpnia 2020 r.

KLIKNIJ I SPRAWDŹ WYNIKI W REGIONIE

W poniedziałek, 31 sierpnia 2020 roku, Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe sesji czerwiec-lipiec. Dotyczy to wyników egzaminu w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe), które dostępne będą na stronach OKE od godz. 10.00.

Egzamin zawodowy 2020 z CKE. Część pisemna egzaminu 23.06.2020

W tym materiale znajdziesz dziś KLUCZ ODPOWIEDZI do egzaminu zawodowego pisemnego

Odpowiedzi CKE - egzamin zawodowy 2020 - formuła 2017KLIKNIJ i zobacz KLUCZ ODPOWIEDZI

Egzamin zawodowy 2020 CKE. WYNIKI EGZAMINÓW 31.08.2020. Pise...

Zobacz prawidłowe odpowiedzi z egzaminu zawodowego. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także egzamin zawodowy są przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, mimo że ich rozpoczęcie wypada podczas ferii, bo 11 stycznia 2021. W naszej galerii prezentujemy odpowiedzi z 2020 i będziemy dodawać też sukcesywnie odpowiedzi z 12 stycznia 2021, gdy tylko zostaną oficjalnie ogłoszone przez CKE.

Egzamin zawodowy 2021. Tutaj znajdziesz klucze odpowiedzi

Letnia sesja egzaminacyjna, potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 oraz w formule 2017, rozpoczęła się 22.06.2020 roku. Została przesunięta ze względu na epidemię koronawirusa. Egzamin pisemny odbył się 23.06.2020 roku.

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszedł egzamin pisemny zawodowy w tym roku?

W sumie do egzaminów potwierdzających umiejętności uczniów szkół branżowych i techników podejdzie w tegorocznej sesji letniej ćwierć miliona osób. To nie tylko uczniowie i absolwenci szkół dla młodzieży - niektóre egzaminy zdaje się w trakcie, a inne na koniec nauki - ale również dorośli, którzy postanowili zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności.

Część zaplanowanych na ten rok egzaminów udało się przeprowadzić zimą, jeszcze przed wybuchem pandemii. Łącznie w 2020 roku do egzaminów zawodowych przystępuje ponad 430 tysięcy osób.

Do egzaminu przystępują:

 • uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych,
 • uczniowie szkół branżowych I stopnia,
 • uczniowie techników,
 • uczniowie szkół policealnych
 • osoby które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym.
Zobacz prawidłowe odpowiedzi z egzaminu zawodowego. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także egzamin zawodowy są przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, mimo że ich rozpoczęcie wypada podczas ferii, bo 11 stycznia 2021. W naszej galerii prezentujemy odpowiedzi z 2020 i będziemy dodawać też sukcesywnie odpowiedzi z 12 stycznia 2021, gdy tylko zostaną oficjalnie ogłoszone przez CKE.

Egzamin zawodowy 2021. Tutaj znajdziesz klucze odpowiedzi

Tu znajdziesz klucze odpowiedzi do egzaminu ze stycznia 2020 roku. Klucze odpowiedzi do arkuszy z 23.06.2002 opublikujemy jak tylko zrobi to Centralna Komisja Egzaminacyjna czyli 25.06.2020 roku po godz. 16 w tym materiale.

Klucze odpowiedzi do egzaminu zawodowego 2020 - kliknij i sprawdź pełne odpowiedzi
AU.02 Wytwarzanie prostych wyrobów stolarskich
AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego
AU.05 Wytwarzanie wyrobów ze szkła
AU.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego
AU.08 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
AU.10 Wytwarzanie obuwia
AU.12 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
AU.16 Realizacja procesów introligatorskich
AU.17 Realizacja procesów drukowania z form drukowych
AU.18 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
AU.19 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
AU.20 Prowadzenie sprzedaży
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.22 Obsługa magazynów
AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AU.25 Prowadzenie działalności handlowej
AU.26 Projektowanie fryzur
AU.28 Realizacja projektów multimedialnych
AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
AU.32 Organizacja transportu
AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36 Prowadzenie rachunkowości
AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego
AU.39 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
AU.48 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych
AU.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
AU.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
AU.57 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
AU.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
AU.60 Wykonywanie badań analitycznych
AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
AU.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych
AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
AU.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
AU.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich
AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
AU.69 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BD.02 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych
BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BD.06 Wykonywanie izolacji przemysłowych
BD.08 Wykonywanie robót dekarskich
BD.09 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych
BD.10 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza
BD.11 Wykonywanie robót ciesielskich
BD.12 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BD.16 Montaż konstrukcji budowlanych
BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.19 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
BD.20 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BD.23 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
BD.25 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
BD.26 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
BD.27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
EE.01 Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych
EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.07 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi
EE.13 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
EE.15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
EE.19 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
EE.27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
EE.28 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
EE.29 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej
MG.01 Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.02 Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeń
MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn i urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
MG.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
MG.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
MG.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych
MG.07 Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych
MG.08 Wykonywanie prac wiertniczych
MG.10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
MG.11 Eksploatacja złóż podziemnych
MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MG.15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych
MG.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.22 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających
MG.23 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
MG.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
MG.25 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy
MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych
MG.28 Montaż systemów rurociągowych
MG.29 Wykonywanie robót szkutniczych
MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
MG.33 Organizacja budowy i remontu jednostek pływających
MG.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
MG.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
MG.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
MG.40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż
MG.41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową
MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu
MS.02 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
MS.03 Ochrona osób i mienia
MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych
MS.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
MS.07 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
MS.08 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
MS.10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
MS.13 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
MS.15 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
MS.16 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu
MS.17 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
MS.19 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
MS.X Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych
RL.01 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych
RL.02 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze
RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
RL.06 Jeździectwo i trening koni
RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
RL.08 Ocena stanu środowiska
RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
RL.14 Użytkowanie zasobów leśnych
RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
RL.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
RL.19 Organizacja chowu i hodowli koni
RL.20 Szkolenie i użytkowanie koni
RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
ST.02 Realizacja nagrań
ST.04 Montaż nagrań dźwiękowych
ST.05 Realizacja nagrań studyjnych
ST.08 Strojenie fortepianów i pianin
ST.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej
TG.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich
TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich
TG.11 Organizacja usług gastronomicznych
TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
TG.XX Produkcja i dystrybucja wyrobów spożywczych

CKE informuje: klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego 22 czerwca 2020 r. zostaną opublikowane 25 czerwca (czwartek) o godz. 16:00.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl 25 czerwca o godz. 16:00.

CKE: Egzamin zawodowy w dwóch częściach: praktycznej i pisemnej

 • 22 czerwca odbyła się część praktyczna egzaminu o modelu „d” (dokumentacja).
 • 23 czerwca odbędzie się część pisemna egzaminu dla wszystkich zdających.
 • od 24 czerwca do 9 lipca - część praktyczna egzaminu o modelach „w”, „wk” i „dk” odbywa się wg harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Egzamin zawodowy 2020. Część pisemna 23.06.2020

W formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych 35 060 osób w 196 kwalifikacjach (z tego w 114 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a do części praktycznej 56 672 osób w 197 kwalifikacjach, z których do najpopularniejszych należą:

 • A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych w zawodzie technik logistyk
 • A.36 Prowadzenie rachunkowości w zawodzie technik rachunkowości
 • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zawodzie technik budownictwa
 • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w zawodzie technik informatyk
 • E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych w zawodzie mechatronik
 • E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w zawodzie technik elektryk
 • T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w zawodzie technik hotelarstwa
 • T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

W formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 176 000 osób w 196 kwalifikacjach (z tego w 102 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a do części praktycznej ponad 182 000 osób w 196 kwalifikacjach, z których do najpopularniejszych należą:

 • EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci w zawodzie technik informatyk
 • AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp w zawodzie technik usług kosmetycznych
 • AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji w zawodzie technik ekonomista
 • TG.07 Sporządzanie potraw i napojów w zawodzie kucharz
 • AU.22 Obsługa magazynów w zawodzie technik logistyk
 • MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
 • TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji w zawodzie technik hotelarstwa

Wyniki egzaminu zawodowego 2020. Jak wyglądają testy i część praktyczna?

Egzamin składa się z dwóch części:
testu pisemnego - 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut;
części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (w czasie od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji.

Co trzeba zrobić, aby zdać egzamin? Progi punktowe na zaliczenie
• część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania
• część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu (uzyskaniu świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy styczeń 2020. Jakie poznamy wyniki styczniowej sesji?

Ogłoszenie wyników oraz przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie odbędzie się 31 sierpnia 2020 r.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostaną opublikowane 25 czerwca o godzinie 16:00 na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl

Klucze odpowiedzi z 2019 roku:

Egzamin zawodowy - uczniowie napisali część pisemną egzaminu zawodowego. Jakie są odpowiedzi? W tej galerii znajdziesz klucz odpowiedzi do wszystkich specjalizacji. Zobacz KLUCZ ODPOWIEDZI z poszczególnych specjalizacji na kolejnych slajdach --->13 stycznia 2020 uaktualnimy galerie z odpowiedziami o nowe odpowiedzi!

Egzamin zawodowy. Tutaj klucz odpowiedzi i rozwiązania

Egzamin zawodowy 2019 za nami. Ci, którzy zmierzyli się z częścią teoretyczną, szukają odpowiedzi w internecie. Na naszej stronie opublikujemy klucze odpowiedzi i rozwiązania z egzaminu zawodowego 2019.

Egzamin zawodowy 2019. Klucz odpowiedzi i rozwiązania do wsz...

od 12 lat
Wideo

echodnia.eu Dom rodzinny Ponurego czeka na gości

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki