Egzamin ósmoklasisty 2019. Jak wypadły próbne testy...

  Egzamin ósmoklasisty 2019. Jak wypadły próbne testy ósmoklasistów, przygotowane przez CKE? Opinie i komentarze ekspertów

  Katarzyna Gruszczyńska, Natalia Grzybowska

  Dziennik Bałtycki

  Aktualizacja:

  Dziennik Bałtycki

  Egzamin ósmoklasisty 2019. Jak wypadły próbne testy ósmoklasistów?

  Egzamin ósmoklasisty 2019. Jak wypadły próbne testy ósmoklasistów? ©Marzena Bugala- Azarko / Polska Press

  Za nami próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Eksperci oceniają, jaki był jego poziom, i podpowiadają, na czym się skupić w kolejnych tygodniach.
  Egzamin ósmoklasisty 2019. Jak wypadły próbne testy ósmoklasistów?

  Egzamin ósmoklasisty 2019. Jak wypadły próbne testy ósmoklasistów? ©Marzena Bugala- Azarko / Polska Press

  Egzamin ósmoklasisty 2019. Termin 15 - 17 kwietnia 2019


  Pierwszy taki sprawdzian wiedzy zaplanowano na 15-17 kwietnia tego roku. Jest bardzo ważny - od jego wyników zależy, czy uczeń dostanie się do wybranej szkoły średniej. Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie jest określony minimalny wynik, jaki trzeba uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

  Dzięki próbie przeprowadzonej w grudniu 2018 r. uczniowie mieli szansę oswoić się z tym nowym rozwiązaniem, zaznajomić się z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań.

  - Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym. Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów - zaznacza dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  Próbny egzamin ósmoklasisty 2018/2019. Język polski  - Test z języka polskiego, próba przed właściwym egzaminem ósmoklasisty, był dość trudny - mówi Beata Kapela-Bagińska, nauczycielka z Zespołu Szkół nr 1 w Sopocie. - Można to było zresztą przewidzieć, bo zawierał typy zadań zapowiadanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Moim zdaniem, jednak jego poziom był zbyt wysoki jak na możliwości trzynasto- i czternastolatków oraz umiejętności przeciętnego ucznia, zwłaszcza z różnego typu dysfunkcjami - mówi nauczycielka. - Przy tym autorzy testu nie uwzględnili faktu, że próba odbywa się przed końcem pierwszego semestru klasy ósmej, gdy dzieci nie poznały jeszcze wszystkich lektur, w tym np. „Quo vadis”. Korzystniejsze dla wszystkich byłoby wzięcie pod uwagę znajomości lektur omówionych w klasie siódmej - tłumaczy polonistka.

  Co prawda zadania dotyczące znajomości fragmentu książki były skonstruowane tak, że uczniowie dobrze radzący sobie z rozumieniem tekstu nie powinni mieć kłopotu. Inaczej jednak sprawa miała się z zadaniami, które wymagały przeczytania całej powieści. Dla uczniów nieznających utworu były po prostu niezrozumiałe.

  - Kłopot sprawił również tekst prof. dr. hab. Jacka Wojtysiaka „Filozofia i życie”, autora oryginalnego i frapującego dla studentów i naukowców podręcznika do filozofii. Dla uczniów klas ósmych był tekstem zbyt trudnym do zrozumienia i streszczenia. Umiejętność streszczania jest sprawdzana dotąd na egzaminie maturalnym od 2015 roku i w dalszym ciągu jest umiejętnością, która sprawia uczniom trudność - zwraca uwagę nauczycielka. - Wprawdzie w arkuszu wprowadzono strukturę do uzupełnienia przez uczniów, jednak mimo to właściwe i pełne ustalenie tematu stanowiło duży problem ze względu na pewną równoległość rozważań, zestawianie przez autora zdrowego rozsądku z myśleniem naukowym. Najtrudniejszym elementem streszczenia jest jednak wnioskowanie i uogólnianie. Streszczenie związane jest bowiem z czytaniem krytycznym, do jakiego jeszcze tak młodzi ludzie, ze względów także rozwojowych, nie są przygotowani - dodaje.

  Zadania otwarte - wymagające napisania dłuższego tekstu w postaci opowiadania i rozprawki, jak informowano w materiałach CKE - wymagały doskonałej znajomości lektur obowiązkowych.

  Bardzo trudna do wykonania okazała się też rozprawka. Należało szczegółowo znać zdarzenia z młodości bohaterów kilku obowiązkowych lektur i odnieść się do problemu, czy młodość jest tylko czasem marzeń i beztroski.

  - Uczniowie mieli duży kłopot z przywołaniem odpowiednich przykładów, ponieważ nie wszędzie omówiono już takie lektury jak „Kamienie na szaniec” czy „Syzyfowe prace”, które mogły dostarczyć odpowiednich przykładów - mówi nasz ekspert.

  Opowiadanie, pozornie prosta i znana uczniom forma wypowiedzi, zakładało wykorzystanie losów bohaterów dwóch lektur obowiązkowych i przedstawienie zmiany losów jednego z nich po przeżyciu wspólnej przygody.

  - Także kryteria oceny opowiadania są skonstruowane tak, że trudno uczniom zdobyć większą liczbę punktów za pracę twórczą - tłumaczy.

  - Trudności nie powinno sprawić egzaminowanym zredagowanie ogłoszenia. To w szkole ćwiczy się systematycznie. Kłopot pojawia się jednak wówczas, gdy należało użyć argumentów mających zachęcić uczniów do udziału w spotkaniu z autorem książek o Henryku Sienkiewiczu.

  Jak zaplanować powtórkę materiału? Polonistka radzi, by przed kwietniowym egzaminem popracować nad frazeologią.

  - Zwłaszcza w sytuacji gdy jeden ze związków frazeologicznych należy zastąpić drugim zwrotem metaforycznym. Pracować należy także nad obserwacją zjawisk językowych w zakresie słowotwórstwa i składni, szczególnie tych, które się odwołują do wiedzy gramatycznej.

  - Jedno z zadań, związane z funkcjonalnym użyciem imiesłowów, było dość łatwe. Troszkę trudniejsza była jego druga część, wymagająca wiedzy o budowie składniowej wypowiedzi z imiesłowowym równoważnikiem zdania, i na tym warto się skupić w dalszej pracy nad składnią - podpowiada.

  Próbny egzamin ósmoklasisty 2018/2019. Matematyka  W ocenie Anny Fili, ekspertki z MathRiders (międzynarodowy program edukacji matematycznej), próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki, przeprowadzony w grudniu 2018 roku, był dość trudny. Zadania zamknięte były natomiast łatwiejsze.

  - To zdanie podzielają niektórzy nauczyciele matematyki oraz sami uczniowie. Centralna Komisja Egzaminacyjna na próbnym egzaminie uwzględniła część dotąd nieprzerobionego materiału z zajęć. Jednym z takich działów są zadania z prawdopodobieństwem. W klasie siódmej poświęca się temu jedną lub dwie godziny lekcyjne, w ósmej jest to dział poruszany pod koniec roku szkolnego. W trakcie roku na to zagadnienie poświęcane są tylko dwie godziny - wylicza Anna Fila. - Niektóre zadania dotyczyły również kwestii, których się nie przerabia na lekcjach w siódmej i ósmej klasie - mówi.

  Zadanie nr 21 z egzaminu próbnego dotyczyło prędkości. Uczniowie musieli policzyć, jaką trasę pokonała Ania, jadąc autobusem do babci.

  - Zagadnienie prędkości przerabia się w klasie szóstej. W kolejnych klasach nie spotkałam się z tym tematem, co mnie dziwi, ponieważ prędkość jest trudna dla uczniów. Na pewno takie zadania są rozwiązywane przez dzieci na lekcjach fizyki, dlatego moim zdaniem, polecenie 21 było bardzo trudne. Celem zadania było obliczanie drogi, jaką musiała pokonać Ania z domu do babci. Do odczytania był również wykres. Dzieci musiały przekształcić wzór prędkości i ustalić drogę przebytą przez określony czas. Prędkości się różniły - jedna wynikała z drogi na piechotę, druga podczas przejażdżki autobusem. Utrudnienia w obliczeniach wynikają z faktu, że nie ma podanych pełnych godzin podróży. Dział ten należy do jednego z trudniejszych dla uczniów - analizuje ekspertka z MathRiders.

  Wskazuje, że również zadanie nr 19 sprawiło trudność. Wymagało zastosowania twierdzenia Pitagorasa w sytuacji problemowej.

  Oto jego treść: „Agata postanowiła przygotować kartkę okolicznościową w kształcie prostokąta, ozdobioną wzorem dokładnie takim jak przedstawiony na rysunku. Kartka ta będzie miała wymiary 15 cm x 18 cm. Do jej ozdobienia Agata chce użyć jednakowych kwadratów, których bok wyraża się całkowitą liczbą centymetrów. Niektóre z tych kwadratów będzie musiała przeciąć na dwie lub na cztery jednakowe części”. Uczeń musiał obliczyć maksymalną długość boku jednego kwadratu.

  - Było to jedno z tych poleceń, w których sprawdzana jest umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Myślę, że trudność tego zadania polegała na skomplikowanej dla dziecka konstrukcji - komentuje Anna Fila i dodaje, że większość zadań miała konstrukcję zamkniętą. Pierwsze i drugie polegało na odczytaniu danych z tabeli. Egzamin zawierał również zadania z zakresu podzielności liczb i ich zaokrąglania.

  - W tych wypadkach potrzebna jest wiedza naprawdę podstawowa, którą się nabywa w życiu codziennym i która często jest stosowana przez dzieci - podsumowuje Fila.

  Na co zwrócić uwagę podczas przygotowań do egzaminu? - Na pewno na zadania z udowadnianiem. Są na każdym arkuszu egzaminacyjnym. Najczęściej widziałam te z własnościami trójkątów i czworokątów. Dlatego warto powtórzyć wszystkie zależności i własności zachodzące wśród figur geometrycznych płaskich i przestrzennych - przyznaje ekspertka. Co poza tym? Obliczenia pola powierzchni i objętości brył, twierdzenie Pitagorasa, obliczenia procentowe, działania na potęgach i pierwiastkach (z tym uczniowie mają wiele trudności). Koniecznie trzeba też położyć nacisk na wyrażenia algebraiczne - podkreśla.  Próbny egzamin ósmoklasisty 2018/2019. Język angielski  - Z relacji moich uczniów wynika, że w zadaniach nie zaskoczyły ich jeszcze nieprzerobione treści, spodziewali się czegoś znacznie trudniejszego - mówi Anna Piwowska, anglistka ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni. - Natomiast potwierdzają, że spore problemy sprawiła im część polonistyczna.

  Uczniowie pani Anny bez problemu poradzili sobie z poleceniami sprawdzającymi umiejętność rozumienia ze słuchu. Większych kłopotów nie mieli również z odpowiedzią na pytania weryfikujące czytanie ze zrozumieniem.

  - Ćwiczenie, które wymagało uzupełniania informacji w języku polskim na bazie tekstu w języku angielskim, wyszło w naszej szkole bardzo dobrze - wymienia nauczycielka.

  Jedno z najwyżej punktowanych dotyczyło napisania e-maila do koleżanki z Anglii, by poinformować ją o tym, że zaczęliśmy uczęszczać na kurs języka hiszpańskiego. W wypowiedzi należało zawrzeć takie informacje: poinformuj, co robicie podczas zajęć językowych, opisz swojego nauczyciela na tym kursie oraz napisz, jak zamierzasz wykorzystać znajomość języka hiszpańskiego w przyszłości.

  - W tym zadaniu najważniejsze jest wyczerpanie kryterium „treść” - tłumaczy nauczycielka. - Uczniowie powinni dokładnie przeczytać polecenie, ustosunkować się w swojej wypowiedzi do każdego z podpunktów zadania i odpowiednio go rozwinąć. Tu właśnie część młodzieży popełniła błąd - nie zrealizowała wszystkich wymagań lub nie rozwinęła ich w wystarczającym stopniu, by za to otrzymać punkt.

  Nauczycielka radzi, aby szczególną uwagę zwrócić na znajomość związków frazeologicznych typowych dla konkretnych sytuacji życiowych. Za przykład podaje tu zwrot „help yourself”, którego się używa w kontekście rozmowy przy posiłku lub o jedzeniu.

  - Dzięki udziałowi w egzaminie próbnym nauczyciele otrzymali wskazówki do dalszej pracy przed właściwym egzaminem w kwietniu - mówi anglistka i podkreśla, że uczniowie mieli możliwość zmierzenia się ze stresem, przećwiczenia organizowania pracy pod presją czasu.

  - Na egzamin idźcie ufni w swoje możliwości, ale pamiętajcie o koncentracji i właściwym zarządzaniu czasem, jaki macie do dyspozycji - radzi. - Pisząc wypowiedź pisemną, pamiętajcie, by zadbać o poziom wykorzystywanego słownictwa. Pokażcie, że dysponujecie zasobem wykraczającym poza minimum - wykorzystujcie idiomy, poszukajcie w głowie synonimów powszechnie wykorzystywanych słów - nie wszystko musi być „nice” i „OK”!

  Dodatkowe zadania do powtórek już w marcu  Okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią w marcu dodatkową pulę zadań z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych, które będzie można wykorzystać podczas ostatnich powtórek przed egzaminem w kwietniu 2019 roku.

  120 minut na rozwiązanie testu z języka polskiego.

  Uczniowie będą się zmagać z językiem polskim, matematyką oraz jednym językiem obcym do wyboru (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). Na rozwiązanie testu z języka polskiego będzie 120 minut, z matematyki - 100 minut, a z języka obcego - 90 minut. W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i otwarte.

  Wyniki zostaną ogłoszone 14 czerwca 2019 roku.

  Kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  Wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego; oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację; świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem; szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019 - wszystkie informacje na ten temat!  Zobacz także:
  Rozmowa z Marcinem Karpińskim, współautorem podręczników do matematyki GWO. Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki?

  Czytaj treści premium w Dzienniku Bałtyckim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (1)

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  XD

  Xd (gość)

  Zgłoś / 1


  To było pojebane

  Polecamy

  Magazyn

  Magazyn "3miasto Kobiet". Lista punktów w Trójmieście

  Weź udział w konferencji poświęconej marketingowi internetowemu!

  Weź udział w konferencji poświęconej marketingowi internetowemu!

  Hakerzy kradną dane ze smartfonów, zabezpiecz je.

  Hakerzy kradną dane ze smartfonów, zabezpiecz je.

  Program MiauCzat. Fit Lovers w nowym programie!

  Program MiauCzat. Fit Lovers w nowym programie!