Dynamiczne zmiany na rynku pracy wymagają nowych kompetencji pracowników

Materiał informacyjny Uniwersytetu Gdańskiego

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim są tworzone na podstawie autorskich programów, które powstają z udziałem naukowców oraz wysoko wykwalifikowanych ekspertów-praktyków, w tym doświadczonych przedsiębiorców. Pozwalają na pogłębienie wiedzy po ukończeniu studiów I i II stopnia oraz zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, aby poszerzyć swoje możliwości na rynku pracy. Służą także rozwijaniu pasji i zainteresowań. W aktualnej ofercie Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się 66 kierunków, z których duża część jest powiązana z biznesem. Przykładami takich kierunków są:

 • EMBA (Executive Master of Business Administration) rozwija wiedzę menedżerską oraz umiejętności i kompetencje wymagane przy zarządzaniu firmą w dynamicznym otoczeniu rynkowym
 • Analiza Danych - Big Data przygotowuje do pracy związanej z eksploracją i analizą danych, modelowaniem statystycznym i zaawansowanymi metodami data mining
 • Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych kształci w zakresie najnowszych technologii tworzenia aplikacji: webowych, mobilnych, rozproszonych i w cloud computing
 • Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi we współpracy z Euro Styl oraz JLL przygotowuje do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz pracy przy realizacjach deweloperskich
 • Podatki i prawo podatkowe umożliwia podniesienie kwalifikacji zawodowych urzędnikom, doradcom podatkowym, przedsiębiorcom i kadrze zarządzającej w zakresie prawa podatkowego
 • Ochrona danych osobowych wyposaża w wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie procesów przetwarzania danych osobowych w sektorze prywatnym oraz administracji publicznej
 • Zamówienia publiczne zapoznaje z procedurami prawnymi i ekonomicznymi, uwarunkowaniami oraz funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej
 • Handel zagraniczny przygotowuje do prowadzenia działalności handlowej na rynku międzynarodowym
 • Transport i logistyka dostarcza wiedzę niezbędną w pracy w branży TSL (Transport Spedycja Logistyka)
 • Dyplomacja współczesna umożliwia podjęcie pracy w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej) oraz w instytucjach i organizacjach międzynarodowych
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe zapoznaje z problematyką w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony ludności na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim
 • Psychologia przywództwa w organizacjach poszerza umiejętności menedżerskie i interpersonalne w zakresie zarządzania jednostkami organizacyjnymi oraz kompetencjami własnymi i pracowników
 • Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach zapoznaje z problematyką finansowania i opodatkowania przedsiębiorstw oraz rachunkowością i zarządzaniem wierzytelnościami

Pełna oferta studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego

Wideo

Dodaj ogłoszenie