Janusz z Wielkopolski: Czy będę mógł otrzymać pomoc unijną na budowę nowej chlewni? Ale nie chcę się zajmować produkcją prosiąt, tylko tuczem nakładczym.

Na pytania dotyczące dopłat dla gospodarzy odpowiadają pracownicy toruńskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Tucz nakładczy, zwany również tuczem kontraktowym, co do zasady polega na sprawowaniu przez rolnika odpłatnej opieki i zajmowaniu się tuczem zwierząt należących do innego podmiotu. Nie stanowi zatem działalności rolniczej polegającej na wytworzeniu produktów zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym z własnej hodowli lub chowu, zdefiniowanej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz działalność usługową.

Przeczytaj też: Dopłaty. Czy można złożyć wniosek na zalesianie na kolejne grunty?

W związku z powyższym nie jest możliwe ubieganie się o przyznanie pomocy na wsparcie tego rodzaju działalności w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, w tym na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Jeżeli jednak rolnik prowadzi działalność rolniczą polegającą na produkcji trzody chlewnej w cyklu otwartym (w oparciu o prosięta z zakupu), mógłby ubiegać się o przyznanie pomocy na budowę nowej tuczarni w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, zwanym obszarem D.

Wszystkie najnowsze informacje na temat dopłat rolniczych znajdziesz w zakładce DOPŁATY <<<