Państwo poniesie część wydatków mieszkaniowych w pierwszych katach jego najmu. Program ruszy od początku 2019 r. Dopłaty będą udzielane do 15 lat, a ich wysokość może wynieść nawet kilkaset złotych.

Dopłaty otrzymają rodziny z dziećmi, ludzie młodzi, osoby niepełnosprawne i seniorzy. Konkretna pomoc finansowa dla osób o umiarkowanych i niższych dochodach w utrzymaniu wynajmowanych mieszkań przez długi czas trafi do chętnych niezależnie od tego, czy będą wynajmować mieszkanie od towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej czy na rynku komercyjnym- czytamy w materiale Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

PiS szykuje 1000 złotych na dziecko. Kiedy wypłata?

- To pomoc, która zmniejszy koszty utrzymania mieszkania w początkowym okresie. Zaoszczędzone pieniądze rodzina przeznaczy na inne cele. W ten sposób ułatwiamy najem i zwiększamy możliwości docelowego wykupu. Opcję wykupu będzie można łączyć z otrzymywaniem dopłat” – mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

O dopłaty może ubiegać się każda osoba fizyczna, która:

 • jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy,
 • jest najemcą mieszkania:
 • oddanego do używania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą lub spółką gminną (mieszkania nowo utworzonego, mieszkania poddanego rewitalizacji),
 • zasiedlonego po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej,
 • w przypadku którego nie upłynął jeszcze termin stosowania dopłat (20 lat od zakończenia inwestycji mieszkaniowej),
 • spełnia warunki ustawowe (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania), w tym:
 • osiąga względnie niższe dochody, tj. na poziomie utrudniającym samodzielny najem lub zakup mieszkania na lokalnym rynku,
 • nie ma tytułu własności lub współwłasności innego mieszkania,
 • zamieszkuje mieszkanie objęte prawem do dopłat,
 • zawarła umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną (np. spełniając wymogi wskazane przez gminę, motywowane lokalną sytuacją mieszkaniową) lub naboru uzupełniającego przeprowadzonego przez wynajmującego,
 • ma zdolność czynszową – jest w stanie terminowo uiszczać opłaty wynikające z umowy najmu w zakresie niepokrywanym dopłatą.

Zobacz również:

Korzystasz z klimatyzacji w aucie? Uważaj, bo możesz dostać mandat

OC znowu w górę. Nie mamy dobrych wiadomości dla kierowców.