Dlaczego warto studiować na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni?

Artykuł sponsorowany
Rozmowa z dr hab. Joanną Kizielewicz, prof. UMG Prodziekanem ds. Rozwoju i Współpracy

Dlaczego warto studiować na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni?

Powodów jest kilka – najważniejszy to doskonała kadra dydaktyczna i badawcza, nasze laboratoria i zaplecze organizacyjno-techniczne są na wysokim poziomie, a ponadto bardzo dbamy o standardy kształcenia. Nasza kadra badawczo-dydaktyczna to uznani specjaliści i naukowcy cenieni w kraju i zagranicą. Na Wydziale zatrudnionych jest 22 profesorów, 46 adiunktów oraz wykładowców i asystentów.
Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych i w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę i oprogramowanie dydaktyczne i badawcze. Trzeba też podkreślić, że na Wydziale jest wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001-2008 w zakresie kształcenia na poziomie akademickim oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych. Studenci w ramach nauki mają możliwość odbycia szkoleń dotyczących systemów zarządzania jakością zakończonych certyfikatem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Mamy naprawdę doskonałą, atrakcyjną ofertę edukacyjną.

Co kryje się pod sformułowaniem „atrakcyjna oferta edukacyjna?

Nasza oferta kształcenia jest dostosowywana do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy, co gwarantuje osiągnięcie przez absolwentów kompetencji oczekiwanych przez pracodawców.
Programy naszych studiów są tworzone przy współpracy z wybitnymi praktykami – z zakresu: zarządzania, ekonomii, marketingu, transportu i logistyki, informatyki, turystyki, żywienia i dietetyki, oraz nauk o jakości. Ważnym elementem strategii rozwoju Wydziału jest umiędzynarodowienie kształcenia, dlatego też w ramach programów wymiany międzynarodowej zapraszamy profesorów z zagranicznych uniwersytetów, m. in. z Chorwacji, Niemiec, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych oraz Australii.
Na naszym Wydziale kształcimy studentów w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Proponujemy studia na dwóch kierunkach: Innowacyjna Gospodarka oraz Towaroznawstwo. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach I i II stopnia, a także w ramach Szkoły Doktorskiej. Na kierunku Innowacyjna Gospodarka prowadzone są trzyletnie studia licencjackie na pięciu atrakcyjnych specjalnościach: Ekonomia Menedżerska, Informatyka Gospodarcza, Systemy Transportowe i Logistyczne, oraz Turystyka i Hotelarstwo oraz studia w języku angielskim Maritime Economics and Logistics. Natomiast na kierunku Towaroznawstwo oferujemy studia inżynierskie trwające 3,5 roku na trzech specjalnościach: Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością, Menedżer Produktu oraz Usługi Żywieniowe i Dietetyka.
Kształcenie prowadzimy również na poziomie studiów magisterskich. Na kierunku Innowacyjna Gospodarka od kilku lat oferujemy cieszące się uznaniem dwuletnie studia II stopnia na specjalnościach: Biznes Elektroniczny, Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku od tego roku akademickiego prowadzimy nabór na dwie nowe specjalności: Zarządzanie Finansami oraz Zarządzanie Organizacjami. Studenci mogą również podjąć studia w języku angielskim na specjalności International Trade, Transport and Logistics. Na kierunku Towaroznawstwo studia magisterskie trwają 1,5 roku dla absolwentów studiów inżynierskich, a dwa lata dla absolwentów studiów licencjackich. Absolwentom studiów pierwszego stopnia proponujemy specjalności: Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami, a także dwie nowe specjalności: Menedżer Systemów Zarządzania oraz Menedżer Usług Dietetycznych. Podsumowując - oferta naszych studiów jest szeroka i daje możliwość przygotowania do pracy w różnych zawodach.

Ważnym elementem decyzji dotyczącej wyboru kierunku studiów jest możliwość znalezienia zatrudnienia. Na co mogą liczyć absolwenci Waszego Wydziału?

Absolwenci naszych studiów uzyskują wiedzę, kwalifikacje i umiejętności do pracy w przedsiębiorstwach wielu branż na stanowiskach operacyjnych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, przedsiębiorstwach turystycznych i hotelarskich, ale także przedsiębiorstwach handlowych i handlu zagranicznego oraz zakładach produkcyjnych. Są też odpowiednio przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale także z sukcesem mogą podjąć zatrudnienie w administracji morskiej, agencjach morskich, przedsiębiorstwach transportowych, maklerskich, logistycznych, czy spedycyjnych. Posiadają również przygotowanie do pracy jako specjaliści ds. rzeczoznawstwa i kontroli, ochrony środowiska, kontroli jakości oraz w laboratoriach badawczych jednostek akredytujących i certyfikujących jakość wyrobów według wymogów norm międzynarodowych ISO.
Nasi absolwenci są również zatrudniani w ośrodkach zajmujących się dietetyką, żywieniem człowieka i promocją zdrowia, ale także pełnią funkcję pełnomocnika ds. zarządzania jakością, są też cenionymi specjalistami w branży IT.
Jednym słowem absolwenci po ukończeniu studiów czy to na kierunku Towaroznawstwo czy - Innowacyjna Gospodarka mają duże szanse na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.


Fot: M. Rakowski

Na co, poza nauką, mogą liczyć studenci podczas studiów na WPiT?

Nasi studenci mają możliwość podejmowanie działalności w licznych organizacjach studenckich, sekcjach sportowych oraz w kołach naukowych funkcjonujących na Wydziale. Mogą rozwijać swoje zainteresowania i poprzez angażowanie się w organizację seminariów i konferencji naukowych oraz przygotowywać publikacje naukowe pod okiem nauczycieli akademickich. Nasi studenci mają również możliwość odbycia części studiów w jednej z uczelni partnerskich w Europie w ramach programu Erasmus+, zdobywając cenne doświadczenie i nawiązując kontakty ze studentami z innych krajów. Studenci naszego Wydziału biorą udział w specjalistycznych szkoleniach, praktykach i stażach zawodowych dzięki temu zdobywają wiedzę oraz uzyskują dodatkowe umiejętności i kompetencje niezbędne w rozwoju ich kariery zawodowej. Zapewniamy naszym studentom różnorodne formy wsparcia finansowego w postaci stypendiów Rektora UMG za wyróżniające wyniki w nauce, stypendiów socjalnych i specjalnych dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi. Ponadto nasi studenci są stypendystami Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, czy Marszałka Województwa Pomorskiego, ale również laureatami wielu konkursów, za które otrzymują nagrody finansowe i wyróżnienia.
Zapraszamy zatem wszystkich chętnych na studia na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – Uczelni o uznanej renomie w kraju i za granicą, która w tym roku obchodzi 100 lecie swojego istnienia.
Szczegóły naszej oferty zamieszczone są na stronie: https://wpit.umg.edu.pl/promocja-wydzialu

Dziękuję bardzo za rozmowę.

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY prowadzi studia inżynierskie i magisterskie na czterech nowoczesnych kierunkach:
ELEKTROTECHNIKA (w specjalnościach: Elektroautomatyka Okrętowa oraz Komputerowe Systemy Sterowania),
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (w specjalnościach: Elektronika Morska oraz Systemy i Sieci Teleinformatyczne),
INFORMATYKA (w specjalnościach: Aplikacje Internetu Rzeczy oraz Aplikacje Internetowe i Mobilne) oraz
TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE (w specjalności: Morskie Systemy Satelitarne i Kosmiczne),
przygotowując wykwalifikowane kadry inżynierskie dla potrzeb szeroko rozumianej gospodarki morskiej i przedsiębiorstw lądowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://we.umg.edu.pl/dla-kandydatow

Wideo

Dodaj ogłoszenie