Czas na Budżet Obywatelski 2022

Materiał informacyjny Gmina Miasta Gdańska
Od 19 kwietnia do 16 maja można zgłaszać projekty do dziewiątej już edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Zgłaszać można projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe oraz „zielone”. Dzielnicowych i ogólnomiejskich – dowolną liczbę!

Nowe boisko, plac zabaw, wybieg dla psów, a może ogród deszczowy? Gdańszczanki i gdańszczanie z roku na rok składają coraz więcej projektów i zaskakują pomysłami, na co przeznaczyć środki z budżetu miasta. A tych środków jest niemało: dotychczas w ośmiu edycjach, na realizację 583 projektów przeznaczono ponad 114 milionów złotych.

Zgłosić może każdy mieszkaniec

W Budżecie Obywatelskim mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy mieszkają tutaj na stałe – bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieć ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze. Potrzeba inspiracji? Najlepiej przyjrzeć się przykładowym realizacjom z poprzednich lat lub czerpać pomysły od mieszkańców innych miast polskich czy europejskich.

Jak złożyć projekt?

Projekt składamy elektronicznie za pomocą strony internetowej www.gdansk.pl. Następnie formularz wniosku wraz załącznikami należy wydrukować i zebrać podpisy poparcia mieszkańców Gdańska. Wymagana liczba podpisów poparcia dla projektu dzielnicowego to wciąż 1 podpis, natomiast dla ogólnomiejskiego – uwaga, w tym roku zmiana – to 30 podpisów.
Należy również pamiętać aby w przeciągu 7 dni dostarczyć wersję papierową do dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przesłać pocztą na adres urzędu, bądź skorzystać z profilu zaufanego na platformie e-PUAP.
Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.

Pięć kategorii Zielonego Budżetu

Zeszłoroczna, bardzo udana pilotażowa odsłona Zielonego Budżetu Obywatelskiego pokazała, że mieszkańcy Gdańska stawiają na naturalność i coraz bardziej myślą ekologicznie. Do realizacji przeszło aż 45 „zielonych projektów”.

W tym roku mamy do wyboru 5 kategorii, w ramach których można zgłaszać swoje pomysły:
1. nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej;
2. nowe przestrzenie zielone;
3. budowa ogrodów deszczowych;
4. renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni;
5. działania ekologiczne.

Co bardzo istotne, projekty zgłoszone w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego mogą być umiejscowione tylko na terenach stanowiących własność miasta oraz terenach Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska. Na innych terenach nie jest po prostu możliwa realizacja projektu.

Urzędnicy pomogą

Pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek miasta pomogą oszacować koszt projektu, sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego czy własność terenu. Najlepiej kontaktować się z Referatem Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic poprzez mail: [email protected]
Więcej informacji na www.gdansk.pl/budzet-obywatelski oraz na Facebooku wydarzenia

Harmonogram BO 2022
19 kwietnia – 16 maja 2021 r. – zgłaszanie projektów
do 18 czerwca 2021 r. – ocena formalna i wstępna projektów
do 31 sierpnia 2021 r. – weryfikacja projektów przez jednostki i wydziały Urzędu Miejskiego
do 15 września 2021 r. – weryfikacja projektów przez zespół konsultacyjny
do 20 września 2021 r. - losowanie numerów projektów do głosowania
4 – 18 października 2021 r. – głosowanie
do 25 października 2021 r. – ogłoszenie wyników głosowania

Dodaj ogłoszenie