Według danych GUS w maju 2018 r. przeciętna cena skupu mleka w Polsce wyniosła 129,20 zł netto za 100 litrów i była o 1,8% niższa od notowanej w maju 2017 r. Oznacza to, że maj był pierwszym miesiącem od września 2016 r. kiedy cena skupu w relacji rocznej była niższa niż przed rokiem. Warto jednak zauważyć, że w relacji do średniej z maja, z ostatnich pięciu lat, cena uzyskiwana w tym roku była o 5,9% wyższa.

W ujęciu rocznym najgłębszy spadek cen odnotowano w przypadku województwa pomorskiego (o 6,7%) i łódzkiego (o 4,2%). Nieznacznie, bo o 0,5%, niższe ceny skupu uzyskiwano w woj. podlaskim i mazowieckim. Wyższy niż przed rokiem poziom cen odnotowano jedynie w woj. małopolskim (o 2,3%).

Najwyższy poziom cen za zbywane do mleczarni mleko uzyskiwali rolnicy w województwie podlaskim, gdzie ceny były przeciętnie o 6,8% wyższe od średniej w kraju. Producenci z województwa warmińsko-mazurskiego za mleko otrzymywali natomiast o 4,4% więcej niż średnia cena w Polsce.

Różnica w cenie mleka między Polską a UE już nie taka duża

W maju bieżącego roku najniższymi ceny odnotowano w województwie łódzkim, gdzie mleczarnie płaciły o 10,5% mniej, niż średnio w kraju. Ceny w woj. świętokrzyskim były o 7,0% niższe od przeciętnych w kraju.

- Warto zauważyć, że według danych KE, w kwietniu br. średnia cena skupu mleka w Unii Europejskiej była o 1,7% niższa od notowanej w kwietniu 2017 r., podczas gdy w Polsce, cena wyrażona w euro była o 4,2% wyższa - mówi Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas . - Tym samym, różnica pomiędzy ceną w Polsce ze średnią w UE zmniejszyła się z 7,9% do 2%.

Co również istotne, u pozostałych największy producentów mleka w UE, ceny skupu w kwietniu 2018 r. były niższe od notowanych przed rokiem.

Dynamika wzrostu skupu mleka w UE spowolniła

Według danych Komisji Europejskiej w kwietniu 2018 r. do mleczarni w UE dostarczono o 1,2% więcej mleka niż w kwietniu 2017 r. Roczna dynamika wzrostu była zatem niższa od obserwowanej w I kw. 2018 r., kiedy to wzrost w relacji rocznej wyniósł 2,1%.

Czytaj też: Cena mleka spadła, co gorsze - to nie koniec obniżek

W przypadku największych producentów mleka, na szczególną uwagę zasługują Włochy, gdzie w kwietniu br., w relacji rocznej, dostawy mleka były o 6,0% większe. Silny wzrost skupu mleka odnotowano również we Niemczech – o 3,5% (r/r), podczas gdy we Francji dostawy mleka były o 0,8% mniejsze.

W Polsce natomiast, według danych GUS, w maju br. skupiono o 3,5% więcej mleka niż przed rokiem. Oznacza to, że w Polsce dynamika wzrostu przyspieszyła gdyż w pierwszych czterech miesiącach 2018 r. wyniosła 3% (r/r).

Wysokie Mazowieckie: Światowy Dzień Mleka z Mlekovitą 2018