Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach to odpowiedź na regularnie powtarzające sie skargi mieszkańców południowych dzielnic Gdańska i okolicznych gmin, na wydobywający się ze składowiska śmieci fetor, który uprzykrza im życie.

Inwestycja, w której proces kompostowania najbardziej uciążliwych zapachowo odpadów będzie się odbywał w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach, a nie tak jak dotychczas pod gołym niebem, ma właściwie zlikwidować problem smrodu.

Kompostownia jest już gotowa w ponad 60 proc. Wybudowano już wszystkie hale, na ukończeniu jest montaż dachu. Brakuje tylko instalacji technologicznych, służących przede wszystkim do maksymalnej redukcji uciążliwości zapachowych, które towarzyszą procesowi kompostowania.

Jak mówi Marcin Zeszutek z Eko Tech, przedstawiciel wykonawcy inwestycji zakończone zostały praktycznie wszystkie prace żelbetowe i konstrukcja stalowa, czyli zadaszenie. -Do zrobienia zostały wszystkie rurki, kable, które mamy zamontować w środku, a także przenośniki, którymi będą transportowane odpady z sortowni - zaznacza Marcin Zeszutek.

- Jesteśmy za półmetkiem budowy, co wyraźnie widać w postępie prac. Na placu stanął wielki budynek o łącznej kubaturze rzędu 80 000 m sześć. i powierzchni prawie 13 000 m kw. Gdybyśmy chcieli przyrównać teren zajmowany przez instalację do innych, znanych nam z życia codziennego obiektów, to mamy tu do czynienia z prawie dwoma boiskami do piłki nożnej, schowanymi pod szczelnym dachem – mówi Maciej Jakubek, członek zarządu ZU ds. technicznych.

Gdybyśmy chcieli przyrównać teren zajmowany przez instalację do innych, znanych nam z życia codziennego obiektów, to mamy tu do czynienia z prawie dwoma boiskami do piłki nożnej, schowanymi pod szczelnym dachem.

Nowa kompostownia ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych (tzw. śmieci mokre) rocznie. Obiekt będzie się składał z czterech części: hali przyjęci odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu. Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wartość kontraktu netto wynosi: 36, 7 mln zł, z czego 68 proc. finansowane jest ze środków unijnych. Budowa rozpoczęła się ponad pół roku temu - w maju 2018 r.

Zobacz galerię

Sama hala przyjęcia odpadów ma blisko 1400 m kw. To tu zaczynać się będzie cały proces kompostowania.
- Czyli mieszanie odpadów z materiałem strukturalnym i ich dystrybucja do boksów - wskazuje Jakubek. - Ideą kompostowni jest pełna hermetyzacja, stworzenie szczelnych warunków, oddzielenie procesów kompostowania od otoczenia - podkreśla.

Powietrze wychodzące z instalacji objęte będzie systemem mechanicznej wentylacji wyposażonej w system oczyszczania. Biofiltr jest oddzielnym budynkiem. Obiekt już stoi.

Budowa kompostowni ZUT - styczeń 2018 materiały prasowe ZUT

- Zostały tam zamontowane dwa 10 metrowe kominy. Zostało nam jeszcze przykrycie dachu i wypełnienie biofiltra złożem filtrującym – mówi Maciej Jakubek. - To urządzenie jest bardzo skuteczne i sprawdza się w warunkach, jakie tu mamy. Zachodzą tam naturalne procesy biologiczne, bez konieczności stosowania jakiejkolwiek chemii. Kominami do atmosfery wydobywać się będzie już czyste, w zasadzie bezwonne powietrze - podkreśla.

Kominami do atmosfery wydobywać się będzie już czyste, w zasadzie bezwonne powietrze.

Końcowym produktem przetwarzanych w hali odpadów będzie polepszacz gleby i kompost - do sprzedaży, do wykorzystania w ogrodnictwie.

Jak podkreślał dziś na Szadółkach Piotr Grzelak, wiceprezydent ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa, gdańszczanie produkują coraz więcej śmieci. - A więc i coraz więcej odpadów bio. Co roku o 5 proc. wzrasta ich produkcja i z tym odpadem musimy sobie radzić. Mamy świadomość, że tego typu odpady stanowią pewne negatywne efekty dla otoczenia i dzięki tej inwestycji staramy się je właśnie wyeliminować - powiedział Piotr Grzelak. - Każdy kolejny etap tej inwestycji monitorujemy. Sytuacja na rynku budowlanym jest trudna, ceny galopują.

Wizyta dziennikarzy na budowie kompostowni ZUT Ewelina Oleksy

Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego poinformował, że w czwartek wykonawca inwestycji zawiesił tradycyjną wiechę.
- Ale najważniejsze jest to, że realizujemy tę inwestycję w bardzo wymagającym dla wykonawcy momencie. Jako zakład jesteśmy inwestorem mocno zaangażowanym. Aktywnie uczestniczymy w doborze rozwiązań technicznych. W części płacimy podwykonawcom bezpośrednio po to, żeby nie dopuścić do sytuacji, że podwykonawca czeka zbyt długo na płatność i w związku z tym opóźnia się z dostawami kolejnych elementów inwestycji - mówił Michał Dzioba. - Dzięki inwestycji proces kompostowania będziemy mieć pod pełną kontrolą. Będzie to też realizacja zobowiązania, które podjęliśmy wobec mieszkańców, jeśli chodzi o maksymalną redukcję wpływu procesu kompostowania na otoczenie. Czujemy oddech miasta, czujemy oddech mieszkańców, co powoduje, że wszyscy mamy motywację, by tę inwestycję dokończyć jak najszybciej- dodał.

Planowany termin oddania inwestycji do użytku to koniec drugiego kwartału 2019 roku.

Czytaj również: Styczeń 2018. Zakończyła się rozbudowa i modernizacja systemu odgazowania składowiska śmieci na Szadółkach

POLECAMY NA STREFIE BIZNESU: