Budowa drogi S6 na odcinku Leśnice-Bożepole Wielkie. Trudne pytania podczas spotkania samorządowców z drogowcami i GDDKiA

Robert Gębuś
Robert Gębuś
Budowa S6 z Leśnic do Bożegopola. Drogowcy uwzględnią potrzeby mieszkańców?
Budowa S6 z Leśnic do Bożegopola. Drogowcy uwzględnią potrzeby mieszkańców? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA]
W lęborskim starostwie samorządowcy spotkali się z przedstawicielami GDDKiA i Budimexu, wykonawcy odcinka S6 z Leśnic do Bożegopola. Dyskutowano o rozwiązaniach drogowych, które uwzględniałby interesy mieszkańców gmin, przez które będzie przebiegał „lęborski” odcinek S6. To m.in. połączenie z planowaną obwodnicą wschodnią Lęborka.

Budowa trasy S6 z Leśnic do Bożegopola. Drogowcy uwzględnią potrzeby mieszkańców?

Spotkanie było okazją do wniesienia uwag przez samorządy, zanim jeszcze projekt budowy 22-kilometrowego odcinka S6 z Leśnic do Bożegopola zostanie ostatecznie zatwierdzony i wejdzie w etap realizacji. Wykonawca, który za ok. 719 mln zł zrealizuje inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, ma 17 miesięcy na wykonanie projektu, uzgodnienia formalne, potrzebne do uzyskania Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) i 38 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych, na wybudowanie „lęborskiego” odcinka S6.

W lęborskim starostwie przedstawiciele Budimexu zaprezentowali wstępną koncepcję projektową i już na tym etapie pojawiło się wiele pytań ze strony zainteresowanych samorządowców Lęborka, gmin Nowej Wsi Lęborskiej i Łęczyc. Dotyczyły przede wszystkim budowy S6 w kontekście planów powstania obwodnicy wschodniej Lęborka w ciągu drogi DW-214, i połączeń drogowych z terenami inwestycyjnymi w gminach, przez które będzie przebiegał planowany odcinek „ekspresówki”.

Powstanie droga S6, ale co z obwodnicą wschodnią Lęborka?

22-kilometrowy odcinek S6 okrąży Lębork od południa. Zostaną na nim zlokalizowane węzły:

  • Lębork Południe,
  • Lębork Wschód,
  • Łęczyce
  • oraz zaplanowano rozbudowę węzła Bożepole Wielkie.

Najwięcej emocji wywołała dyskusja nie tyle wokół tego, co zostanie wybudowane, a tego, co na razie budowane nie będzie. Chodzi o planowaną obwodnicą wschodnią Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej 214. Trasa miałaby wyprowadzić ruch z trasy ekspresowej S6 na Łebę, z pominięciem Lęborka, a jej budowa to zadanie samorządu województwa pomorskiego. Ponieważ w kasie samorządów nie ma na nią pieniędzy i nie wiadomo, kiedy inwestycja zostanie zrealizowana, burmistrz Lęborka zwrócił uwagę, że ruch z S6 na Łebę w tej sytuacji mocno obciąży Lębork. Dlatego, jego zdaniem, podczas budowy S6 warto pochylić się nad rozwiązaniem, które by ograniczyło korki.

– Według tej propozycji, jeśli ktoś chce zjechać z S6 i pojechać do Łeby, musi przejechać znowu przez centrum Lęborka. Możemy wspólnie zdecydować, żeby to rozwiązanie było trochę inne. Chodzi o wykonanie połączenia z ulicą Gdańską w Lęborku i stamtąd wyprowadzenie ruchu dalej, w kierunku Łeby – mówi Witold Namyślak, burmistrz Lęborka.

Zdzisław Chojnacki, przewodniczący rady powiatu dodał, że lepiej, żeby powstał łącznik z ulicą Gdańską niż zaplanowany za węzłem Lębork-Wschód zjazd z S6 w kierunku ulicy Długiej w Mostach.

– Mieszkańcy apelowali o ograniczenie ruchu przy ulicy Długiej. Powstały tam nowe obiekty przy samej drodze, przedszkole, żłobek – mówi Zdzisław Chojnacki. – Przekierowanie w tej sytuacji ruchu przez całe osiedle nie ma, w moim przekonaniu, uzasadnienia. Wystarczyłoby połączenie z ulicą Gdańską, byłoby to z korzyścią i dla mieszkańców Lęborka, i Mostów – uważa.

Ostro o budowie S6 bez konkretnych planów realizacji obwodnicy wschodniej wyraził się Kazimierz Kleina, senator RP. Przypomniał, że wybrano wariant południowy trasy S6, zamiast wariantu północnego, pod warunkiem budowy obwodnicy. W opinii Kleiny, trasa S6 bez objazdu Lęborka od wschodu do DW-214, zamiast poprawić, skomplikuje komunikacyjną sytuację Lęborka w sezonie.

– Budowa S6 bez obwodnicy wschodniej Lęborka to absurd – uważa Kazimierz Kleina. – W szczycie to jest ok. 10 tys. samochodów na godzinę, jadących w stronę Łeby. Teraz, póki nie ma S6, to ten ruch się rozdziela. Część przechodzi drogą przez Główczyce. Po wybudowaniu S6, cały ruch pójdzie przez Lębork.

– Byłem zaangażowany w tę sprawę i pamiętam, że budowa obwodnicy wschodniej została zapisana i uzgodniona. To był warunek południowego przebiegu S6. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA, marszałka i Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przedstawiciel ZDW powinien się z tego wytłumaczyć. Uważam, że także GDDKiA, jako odpowiedzialna za budowę S6, powinna brać pod uwagę nie tylko swój „kawałek”, ale też fakt, że te inwestycje są powiązane.

Piotr Michalski, rzecznik prasowy GDDKiA zapewnił, że GDDKiA pamięta o ustaleniach dotyczących budowy obwodnicy wschodniej. Zaznaczył jednak, że pytania o realizację tej inwestycji należy kierować do samorządu województwa pomorskiego.

– Zdecydowaliśmy się, że, ze względów ruchowych, bardziej optymalnym wariantem będzie wariant południowy, a brakujący fragment z drogą wojewódzką zostanie zaprojektowany i wybudowany przez samorząd województwa pomorskiego. Poczyniliśmy wszystko, żeby to zostało uzgodnione i nie było problemów – mówi. – Nie jest to jednak zadanie GDDKiA. To zadanie Zarządu Dróg Wojewódzkich, i to zostało ustalone. Od lat o tym wiadomo. Pytanie, kiedy ta inwestycja ruszy, należy skierować do samorządu województwa pomorskiego.

Alicja Zajączkowska, starosta lęborski dodała, że sprawa budowy obwodnicy wymaga nowego pozwolenia na budowę.

– Powstały dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę, które były ważne tylko do 2019 roku. Decyzja o pozwoleniu na budowę jest już nieważna, natomiast ważne są decyzje środowiskowe – mówi Alicja Zajączkowska.

– Dzisiejsze spotkanie jest początkiem. Będziemy rozmawiali z marszałkiem i wystąpimy w sprawie obwodnicy wschodniej. Wcześniej, na jakimś etapie te uzgodnienia były i obwodnicę można było budować. Teraz potrzebny jest nowy projekt, ponieważ poprzedni stracił ważność. Skłaniam się do rozmów i dziś ważne jest to, że różnice pomiędzy koncepcją projektową a studium wykonalności są niewielkie. Zależy nam, żeby na etapie projektowania samorządy mogły zgłaszać uwagi, a GDDKiA, w ramach kontraktu, mogła się do nich pozytywnie ustosunkować.

Budowa S6 z Leśnic do Bożegopola. Co z parkingiem i połączeniami z terenami inwestycyjnymi?

Samorządowcy zwrócili jednak uwagę na to, że przedstawiona koncepcja budowy S6 nieco różni się od wcześniejszych planów.

– Dla nas jednym z ciekawszych rozwiązań komunikacyjnych jest estakada, która biegnie od linii kolejowej na Kartuzy przez drogę gminną. W założeniu jest skrócenie tej estakady w porównaniu do wcześniejszych planów – zauważył Witold Namyślak, burmistrz Lęborka.

W opinii burmistrza, skrócenie estakady zlokalizowanej na terenach leśnych i poprowadzenie nowej drogi częściowo po nasypie, w pewnych obszarach odetnie to miejsce.

– Oczywiście wolałbym, żeby to była w całości estakada, jak zakładano pierwotnie, bo można pod nią przechodzić czy poprowadzić trasy rowerowe.

Budowa S6 z Leśnic do Bożegopola. Drogowcy uwzględnią potrzeby mieszkańców?
Budowa S6 z Leśnic do Bożegopola. Drogowcy uwzględnią potrzeby mieszkańców? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA]

Planowana droga ekspresowa zostanie poprowadzona nowym śladem. Burmistrz Lęborka zaproponował, żeby nie rozbierać fragmentu DK6 znajdującego się w okolicach węzła Lębork-Południe.

– Interesują nas też rozwiązania na poszczególnych węzłach. Chcielibyśmy, by droga krajowa, która nie będzie wykorzystywana, nie została rozebrana. Wykorzystalibyśmy ją jako parking. Gdyby była możliwość podłączenia S6 do ronda, byłoby jeszcze lepiej, jeśli nie, przy drodze S6 powstałby bardzo duży parking – mówił Namyślak.

Zdzisław Chojnacki zwrócił uwagę, że przy trasie S6 znajdzie się ok. 100 ha terenów w Małoszycach, przeznaczonych pod zabudowę, które jeszcze nie są uzbrojone.

– Należy już teraz pomyśleć o ich uzbrojeniu lub zadbać, by pozostawiono kanały technologiczne pod budowaną trasą S6. To będą tereny bardzo atrakcyjne – mówi Chojnacki.

Obecny na spotkaniu Piotr Wittbrod, wójt gminy Łęczyce wskazał m.in., że warto, by powstało połączenie z drogą powiatową równoległą do łącznika z S6, żeby umożliwić dostanie się do zakładów Poltarex w Łęczycach.

– Chodzi o to, żeby między rzeką a zamkniętym przejazdem była możliwość zjazdu z łącznika – wyjaśniał Piotr Wittbrod.

Tak powstaje Trasa Kaszubska między Bożympolem Wielkim a Gdynią. Zobacz zdjęcia >>> Na zdj. budowa w Głazicy

Budowa Trasy Kaszubskiej między Bożympolem Wielkim a Gdynią....

Budowa S6 z Leśnic do Bożegopola. GDDKiA: Przeanalizujemy te uwagi

Przedstawiciele Budimexu zaznaczyli, że od podpisania umowy upłynęły 2 tygodnie i omawiana jest robocza koncepcja, która zasadniczo niewiele się różni od wcześniejszych planów. Odnieśli się do najważniejszych uwag uczestników spotkania

– Jeśli chodzi o estakadę, to została skrócona do kilku obiektów. Nad przeszkodami, takimi jak droga wojewódzka, linia kolejowa, droga powiatowa, rzeka Okalica, zostały zaplanowane obiekty drogowo-mostowe – mówi Wojciech Kołacki, inżynier kontraktu. – Natomiast, jeśli chodzi o długość nasypu, to zmiana praktycznie nie nastąpiła i pokrywa się z tym, co było we wcześniejszej koncepcji. Niewielka różnica występuje w przejściu przez tereny leśne.

Wykonawca zapewnił też, że nie ma w planach rozbiórki części DK6, na której lęborski samorząd planuje zlokalizować parking, i planuje włączenie trasy S6 w ciąg drogi wojewódzkiej 214.

Natomiast dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewniła, że rozważy uwagi samorządowców. Dodała jednak, że przyjęte rozwiązania już były konsultowane.

– Przyjęte rozwiązania są zgodne z koncepcją. Przygotowane, przeanalizowane, także z samorządami – odniosła się do uwag Anita Oleksiak, dyrektor GDDKiA w Gdańsku. – Oczywiście, wszystkie uwagi przeanalizujemy, natomiast to, co obecnie projektujemy, jest oparte o te rozwiązania, które już mamy przeanalizowane i przeliczone.

Dyrektor dodała, że GDDKiA jest w stałym kontakcie z PKP, i konsultuje z nimi rozwiązania techniczne. Dodała też, że koncepcja została przeanalizowana i nie może obiecać, że sugestie samorządowców zostaną uwzględnione.

Czy jest szansa na połączenie z ulicą Gdańską? Tu jednoznacznych deklaracji nie ma. Zdaniem burmistrza Lęborka, trudno o optymizm.

– Moim zdaniem, po przetargach niewiele można ugrać. Jest jakieś studium wykonalności, przetarg został rozstrzygnięty w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Chociaż wolałbym, żeby tak nie było, ale nie zdziwię się, jeśli wykonawca będzie szukał innych rozwiązań, które obniżą mu koszty przedsięwzięcia – uważa Witold Namyślak, burmistrz Lęborka. – To było widać na prezentowanych mapkach. Obecnie nie są one jeszcze zaakceptowane przez GDDKiA, ale wyraźnie widoczne były prostsze i tańsze rozwiązania niż te, które były w studium. My za wiele nie możemy wymagać, bo nie dokładamy pieniędzy – kwituje Namyślak.

Budowa S6 z Leśnic do Bożegopola. Planowane są kolejne spotkania

Samorządy planują kolejne spotkania w miarę postępów prac nad projektem budowy S6.

Inicjatorem spotkania w lęborskim starostwie był samorząd powiatu lęborskiego, przy współpracy z Piotrem Müllerem, posłem na sejm RP, którego na spotkaniu reprezentował kierownik biura poselskiego Marcin Brodalski. Powiat reprezentowali: Zdzisław Chojnacki, przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego, Alicja Zajączkowska, starosta lęborski i wicestarosta Edmund Głombiewski, prowadzący spotkanie w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowaną przez Anitę Oleksiak, dyrektor oddziału GDDKiA w Gdańsku, wraz z kierownikiem projektu i rzecznikiem GDDKiA Piotrem Michalskim.

W imieniu wykonawcy, firmy Budimex S.A., o przygotowaniach do realizacji i już podjętych działaniach mówili Wojciech Kołacki, inżynier kontraktu, wraz ze współpracownikami. Robocze rozmowy odbywały się z udziałem trzech samorządów gminnych, przez których tereny będzie przebiegała realizowana inwestycja. Lębork reprezentował burmistrz Witold Namyślak, wspólnie z Jarosławem Litwinem, przewodniczącym Rady Miasta Lęborka, gminę Nową Wieś Lęborską p.o. wójta Mikołaj Bazyli Ochman, gminę Łęczyce wójt Piotr Wittbrodt. W rozmowach uczestniczył także senator Kazimierz Kleina.

Droga S6 z Trójmiasta do Szczecina. Kiedy otwarcie?

Trasa ekspresowa S6 łącząca Trójmiasto ze Szczecinem ma powstać do 2025 roku. 22-km odcinek będzie kosztował 718,6 mln zł. Na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono 9 mld zł w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg. Budowę drogi umożliwiła zmiana finansowania z partnerstwa publiczno-prywatnego na finansowanie przez Skarb Państwa.

Budowa węzła Wielki Kack Trasy Kaszubskiej w Gdyni jest już na dość zaawansowanym etapie.

Budowa Trasy Kaszubskiej w Gdyni z lotu ptaka! Tak obecnie w...

WSZYSTKO DLA KIEROWCÓW:

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Rząd planuje finansową pomoc dla PKP Intercity

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

a
annodomini
Główne zdjęcie do artykułu przedstawia Węzeł Wieszyno-Redzikowo...
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie