Brudna sprawa w trójmiejskich marinach. Kto ma rację w sporze o ścieki?

Kamil Kusier
Kamil Kusier
Przystań Tamka w Gdańsku
Przystań Tamka w Gdańsku Anita Żebrowska
"W Trójmieście jest kilka marin i wiele klubów żeglarskich. Cumuje w nich w trakcie sezonu kilkaset jachtów, większych i mniejszych. Większość z tych jednostek posiada zbiorniki na ścieki. Kłopot pojawia się wtedy, gdy dana jednostka chce odpompować ścieki. Jest to praktycznie niemożliwe" - mówi jedna z Czytelniczek "Dziennika Bałtyckiego", która zgłosiła się do nas z tym problemem.

Miłośnicy żeglarstwa mają w Trójmieście do wyboru sporą ofertę przystani, w których mogą zacumować jachty. Problem ze zdawaniem ścieków sanitarnych jest w nich dość częsty. Jak mówi nasza Czytelniczka: "Często słyszymy od bosmanów przystani, że ścieki mamy spuścić na zatoce. Odczuwamy totalną niemoc, a ponoć tak bardzo dbamy teraz o ekologię. Przy takim podejściu trójmiejskich marin w wodzie zawsze będą nieczystości".

Trójmiejskie mariny to m.in.

  • Przystań jachtowa "Marina Gdańsk", usytuowana wzdłuż Nabrzeża Szafarnia na Nowej Motławie, powstała w 1997 roku.
  • Przystań jachtowa w Górkach Zachodnich, całoroczne miejsce postoju rekreacyjnych jednostek pływających. Przystań położona jest za pasem zalesionych wydm w sąsiedztwie rezerwatu ptactwa wodnego i połączona wodami Martwej Wisły z Motławą oraz Wisłą poprzez śluzę w Przegalinie
  • Przystań jachtowa Żabi Kruk, oddana do użytku w 2012 roku w ramach programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku.
  • Przystań jachtowa Tamka, również oddana do użytku w 2012 roku.
  • Przystań jachtowa Sienna Grobla, trzecia z przystani oddanych do użytku przed 9 laty.
  • Przystań jachtowa "Marina Sopot", jedna z najnowszych marin w rejonie Zatoki Gdańskiej, która otwarta została w lipcu 2011, usytuowana jest w pobliżu sopockiego mola.
  • Przystań jachtowa "Marina Gdynia", zlokalizowana w centrum Gdyni, w pobliżu Akwarium Gdyńskiego i Akademii Morskiej.
  • Przystań jachtowa "Yacht Park", najmłodsza, bowiem otwarta w 2019 roku marina w Trójmieście. Znajduje się w Basenie Prezydenta w obrębie Portu Morskiego Gdynia, w pobliżu Sea Towers, drugiego co do wysokości budynku w Trójmieście.

Zwróciliśmy się do wszystkich zarządców marin w Trójmieście z prośbą o komentarz dotyczący kwestii odbioru nieczystości sanitarnych z cumujących w podległych im przystaniach jednostek.

Gdyńskie Centrum Sportu nie dostrzega problemu z dostępnością do świadczących usług

- Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że administruje przystanią jachtową "Marina Gdynia", w której w sezonie letnim cumuje średnio od 200 do około 250 jednostek. Natomiast w sezonie zimowym około 40. Zacumowane jednostki mają możliwość korzystania z dostępu do wody pitnej, energii elektrycznej, toalet, zlewni toalet chemicznych, jak również z pompy do odbioru ścieków sanitarnych - informuje Sylwia Mathea-Chwalczewska, kierownik Działu Obiektów Nadmorskich przy Gdyńskim Centrum Sportu.

Kierowniczka zapytana o działanie urządzeń na terenie mariny odpowiada, że wszystkie urządzenia są utrzymywane w należytym stanie technicznym i dostępne dla żeglarzy. W każdym przypadku zgłoszenia chęci skorzystania z np. pompy do odbioru ścieków sanitarnych, dyżurny bosman udziela informacji na temat możliwości skorzystania, a nawet pomaga w przypadku, kiedy jest to konieczne.

- W ostatnich kilku latach nie odnotowaliśmy żadnych skarg, czy też braku możliwości skorzystania z usług przez żeglarzy, którzy chcieliby skorzystać z możliwości zdania ścieków sanitarnych - kończy Sylwia Mathea-Chwalczewska.

Nasi czytelnicy zwrócili również uwagę na problem z Bałtycką Bazą Nurkową "Litoral”, która ich zdaniem blokuje możliwość opróżniania zbiorników sanitarnych. Z tym zarzutem nie zgadza się Marek Urbaniak z Gdyńskiego Centrum Sportu.

- Jednostka cumująca w okolicy pompy do odbioru ścieków sanitarnych nie blokuje możliwości opróżniania zbiorników przez inne jednostki w Marinie Gdynia - deklaruje nasz rozmówca. - Czynność tę można wykonać, cumując w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki lub cumując do burty jednostki "Litoral”. Każdorazowo, na życzenie, istnieje możliwość przestawiana jednostki, która również wypływa w sezonie. W przypadku wszelkich problemów istnieje możliwość wsparcia dyżurnego bosmana w Marinie Gdynia, który służy pomocą w każdym zakresie. Na przestrzeni tego oraz ostatnich sezonów żeglarskich nie otrzymaliśmy skarg ani zgłoszeń w tej kwestii.

Nasza Czytelniczka jest innego zdania. Informuje, że za każdym razem, gdy próbowała zdać ścieki sanitarne w BBN, spotykała się odmową lub też brakiem chęci współpracy ze strony jednostki "Litoral", która albo blokowała dostęp, albo też członków załogi nie było na terenie przystani.

Gdańsk przygotowany na odbiór nieczystości, choć potwierdza, że problem z Przystanią Tamka faktycznie występował

- Na przystani Marina Gdańsk (ul. Szafarnia) posiadamy 72 miejsca cumownicze, 30 z nich przeznaczonych jest dla rezydentów tj. jednostek cumujących na stałe, 8 dla jednostek historycznych oraz 34 miejsca tranzytowe, przeznaczone dla turystów na postoje krótkoterminowe - zaczyna wyliczanie Anita Żebrowska, kierowniczka obiektów hydrotechnicznych Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Oprócz wspomnianej Szafarni, Gdański Ośrodek Sportu dysponuje 32 miejscami na przystani Sienna Grobla (29 dla rezydentów, 3 tranzytowe), 28 miejscami na przystani Żabki Kruk (25 dla rezydentów, 2 miejsca tranzytowe), natomiast 17 miejsc, które na stałe zajęte są przez rezydentów, znajduje się w przystani Tamka. Dodatkowo przystań posiada 10 EZ-doków przystosowanych dla skuterów wodnych.

Gdański Ośrodek Sportu co prawda posiada 149 miejsc do cumowania, jednak tylko 39 dostępnych jest dla jednostek, które planują w Gdańsku postój krótkoterminowy.

Jak wygląda dostępność do zdawania ścieków sanitarnych w gdańskich marinach?

Dysponujemy takimi miejscami w Marinie Gdańsk oraz w przystani Tamka - mówi Anita Żebrowska i dodaje, że do tej pory zdarzyła się tylko jedna sytuacja, w której bosman odmówił zdania ścieków przypływającej jednostce.

Sytuacja z przystanią Tamka, jak informuje nasza rozmówczyni, miała związek z nieszczelnym zbiornikiem, w efekcie czego ścieki nie mogły zostać przyjęte. Za naprawę urządzeń odpowiada zewnętrzna firma, która specjalizuje się w naprawie pomp do odbioru ścieków.

- Usterka została naprawiona i więcej już nie zdarzyła się sytuacja, aby bosman odmówił odbioru nieczystości sanitarnych - kontynuuje Anita Żebrowska, kierowniczka obiektów hydrotechnicznych.

Jak twierdzi z kolei nasza Czytelniczka - problem z przystanią Tamka nie został rozwiązany i co najmniej od dwóch sezonów jednostki wpływające do Gdańska mają problem ze zdawaniem ścieków.

Czy Gdański Ośrodek Sportu sugerował klientom, aby zdawali ścieki w Zatoce Gdańskiej?

- Zapewniam, że żaden z pracowników Gdańskiego Ośrodka Sportu nie sugerował klientom, aby opróżniali zbiorniki na Zatoce - kontynuuje Anita Żebrowska. - Wszystkie nasze przystanie posiadają certyfikat Błękitnej Flagi i zależy nam na ich proekologicznej działalności. Co więcej na obydwóch przystaniach, aby zachęcić klientów do korzystania z tej usługi, włączyliśmy możliwość korzystania z pompy do odbioru ścieków do opłaty portowej. Jeśli którykolwiek z klientów chciałby zrzucić ścieki, może to zrobić w ramach opłaty za postój.

Czy przystanie zlokalizowane w Gdańsku przystosowane są do tego, aby cumujące jednostki mogły w sposób właściwy opróżniać zbiorniki?

Tak - uważa kierownik obiektów hydrotechnicznych i dodaje, że nie tyle brak dostępności, co brak zainteresowania usługą może świadczyć o niedoinformowaniu klientów gdańskich przystani.

- W Marinie Gdańsk stoi pompa przy stałym pomoście. Jeżeli miejsce przy kei jest zajęte, jednostka może zacumować od czoła pomostu przy asekuracji naszych pracowników. Na przystani Tamka pompa jest mobilna i może dojechać w dowolne miejsce przy kei. Przed 2019 rokiem usługa korzystania z pompy do odbioru nieczystości sanitarnych kosztowała 20 zł za 1 zrzut. Niestety, zainteresowanie tą usługą było bardzo małe. Aby zachęcić klientów do zrzucania ścieków w przystani włączyliśmy tę usługę do opłaty za postój. Co więcej, nie tylko nasi klienci mogą skorzystać z pompy. Jeśli ktokolwiek z innej przystani chciałby skorzystać z tej usługi, może bez problemu podpłynąć i zrzucić ścieki. Niestety mimo naszych starań w dalszym ciągu zainteresowanie jest znikome. W tym sezonie tylko 4 jednostki skorzystały z tej usługi.

W roku 2021 roku zrzucanie ścieków do Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego stało się nielegalne. Decyzję tę co prawda już 5 lat temu podjęła Międzynarodowa Organizacja Morska, to jednak procedury jej wprowadzenia trwały aż do obecnego roku.

Starania o to, aby zakazać zrzutów ścieków do Morza Bałtyckiego, trwały 35 lat, co - jak podkreślają specjaliści - jest niezwykle ważne z uwagi na fakt, że nasze morze jest akwenem śródlądowym z niewielką możliwością wymiany swoich wód, która następuje średnio co 30 lat.

Jak informuje Urząd Miasta w Gdańsku, problem z zanieczyszczeniami w trójmiejskich przystaniach próbuje rozwiązać urządzenie "Seabin", innowacyjny kosz morski, którego zadaniem jest zbieranie pływających śmieci.

Szacuje się, że to niepozorne urządzenie może wyłowić nawet 1,5 tony odpadów rocznie. Gdańsk, jako pierwsze i jedyne miasto w Polsce, pozyskało taki kosz w 2019 roku. 8 kwietnia 2021 roku, w Marinie Gdańsk na Szafarni zainstalowano drugiego Seabina. W ciągu dwóch ostatnich sezonów z gdańskich przystani wyłowione za pomocą pływającego śmietnika zostało blisko 2 tony odpadów.

W Marinie Yacht Park w Gdyni problemu nie ma

Marina Yacht Park to otwarta w 2019 roku nowa marina w Trójmieście. Znajduje się w Basenie Prezydenta w obrębie Portu Morskiego Gdynia, w pobliżu osiedla Yacht Park oraz Sea Towers - drugiego co do wysokości budynku w Trójmieście.

Jak podkreśla Jerzy Jałoszewski, manager gdyńskiej Mariny Yacht Park, problem ze zdawaniem ścieków sanitarnych tu nie występuje.

- Posiadamy pompę i w ramach naszych usług każdy klient może podpłynąć i oddać ścieki. Mamy tę usługę w naszej ofercie, jest to do sprawdzenia w cenniku. Odbiór ścieków w Yacht Parku jest całkowicie uregulowany w sposób ekologiczny i wygodny dla jednostek odwiedzających naszą marinę - mówi Jerzy Jałoszewski.

Z opinią managera gdyńskiej mariny zgadzają się nasi czytelnicy, którzy potwierdzają, że Marina Yacht Park jest jedną z nielicznych marin, która otwarcie informuje o możliwości zdawania ścieków sanitarnych, zaś usługa faktycznie zawsze jest dostępna i to nie tylko dla jednostek cumujących w marinie.

- Każda jednostka, która jest naszym klientem, może odpompować ścieki, możliwość skorzystania z tej usługi ma również każda inna jednostka, która akurat znajdzie się w takiej potrzebie. W zależności od ustawienia, w naszej przystani mamy 130-160 miejsc, uzależnione jest to od wielkości jednostek, które znajdują się w danym okresie w marinie - mówi Jerzy Jałoszewski.

Marina Sopot? Czytelnicy mówią o braku możliwości zrzutu ścieków. Miasto twierdzi, że problem nie występuje

- W Sopocie jeszcze nigdy nie udało nam się zdać ścieków sanitarnych. Jedna z droższych przystani w Polsce, a do tego kompletnie nieprzygotowana - mówią nasi Czytelnicy.

Jak twierdzi Izabela Heidrich, rzeczniczka prasowa Miasta Sopot, problem ten w sopockiej przystani nie występuje.

- Marina przy Molo w Sopocie posiada przepompownię, która umożliwia dokonanie zrzutu nieczystości do zbiornika naszym użytkownikom. Posiadamy stosowną i sprawnie działającą instalację, nie planujemy jej rozbudowy, nie spotkaliśmy się również ze zgłoszeniami braku możliwości zdania nieczystości. W okresie od maja do września na stałe zacumowanych jest około 80-90 jednostek i żadna z nich nie zgłaszała nam takich nieprawidłowości - mówi Izabela Heidrich.

Marina i otaczające ją budynki będą efektowne i nowoczesne.

Marina Yacht Park . Nowa marina i bosmanat w ramach inwestyc...

Sonda - Czy Polacy chcą amerykańskiej elektrowni atomowej w Polsce?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie