Resort rolnictwa zapowiedział, że gospodarze otrzymają w tym roku wyższe zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. To wynik rozmów w Brukseli i poparcia innych ministrów.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w poniedziałek w posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). Przedstawił tam sytuację rolników dotkniętych w Polsce suszą. Mniejsze w naszym kraju będą zbiory zbóż i rzepaku, pojawią się braki pasz dla zwierząt, przy jednoczesnej konieczności spłaty przez rolników zobowiązań finansowo-kredytowych.

"Minister zaapelował do KE o uruchomienie działań nadzwyczajnych w ramach istniejących możliwości prawnych, a do kolegów ministrów, o solidarność europejską wobec trudnej sytuacji w polskim rolnictwie. W dyskusji zabrało głos 16 ministrów. Wszyscy oni poparli wniosek Polski", relacjonuje ministerstwo rolnictwa. Polska to nie jedyny kraj z trudnościami z powodów klimatycznych.

Będą wyższe zaliczki dopłat za 2018 rok

Jesienią trafi do rolników większość dopłat bezpośrednich za 2018 rok. Otrzymają zaliczki na poczet dopłat w wysokości 70% należnych płatności (czyli tak, jak w poprzednim roku, zaś 2 lata temu były to 50% zaliczki), a poza tym 85% w ramach działań obszarowych PROW. "Rolnicy państw dotkniętych suszą zostaną również zwolnieni z niektórych zobowiązań wynikających z zazielenienia. Dostępna będzie pomoc państwa w formule de minimis".

Zaliczki wypłacano w poprzednich sezonach od 16 października do końca listopada.

Do końca tego tygodnia powinno zakończyć się szacowanie strat spowodowanych suszą w rolnictwie. Apelował o to minister Ardanowski. Z informacji przekazanych przez resort 13 lipca, komisje działają w 1792 gminach. Poszkodowanych zostało co najmniej 66 387 gospodarstw rolnych, a powierzchnia upraw dotkniętych suszą została oszacowana do tej pory na ponad 1,2 mln hektarów.

Minister zapowiedział, że formy wsparcia dla rolników ogłosi po zakończeniu szacowania strat.
_________________________
Wypowiedź z 1 lipca: