Bazylika Katedralna w Pelplinie – modernizacja oświetlenia

Materiał informacyjny Diecezji Pelplińskiej

W Pelplinie realizowany jest projekt pn. „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach którego modernizowana jest instalacja elektryczna i oświetlenie we wnętrzu Bazyliki Katedralnej.

Prace wewnątrz Katedry polegają na wymianie instalacji elektrycznej oraz systemu oświetlenia – instalacja oświetlenia podstawowego i oświetlenia ewakuacyjnego. Dodatkowo wykonana zostanie Sygnalizacja Alarmu Pożarowego oraz instalacja przeciw pożarowa – system alarmowy i antywłamaniowy.

Iluminacja wewnętrzna zakłada oświetlenie akcentujące wartościowe i charakterystyczne elementy budynku i jego wyposażenia. Umieszczone zostaną projektory iluminacyjne na gzymsie dla oświetlenia sklepienia. Także z tego kierunku zaprojektowano wąskostrumieniowe projektory skierowane w dół do oświetlenia ławek dla wiernych. Oświetlenie to sterowane z pomieszczenia zakrystii umożliwi różnicowanie natężenia światła dla różnych rodzajów liturgii oraz przewidywać funkcję oświetlenia dla zwiedzających Katedrę w czasie dnia oraz po zmroku.

Iluminacja ołtarza głównego zrealizowana będzie w oparciu o system aranżacji świetlnej dla akcentowania każdej postaci na ołtarzu i obrazach umożliwiające przedstawienie opowieści o każdej figurze i ważnych detalach ołtarza, łącznie z relikwiarzem. Aranżacja będzie uruchamiana przez przewodnika, który swoją opowieść będzie ilustrował rozświecającymi się figurami na ołtarzu. Nawa boczna i ołtarze przy filarach oraz ołtarze boczne w prezbiterium iluminowane będą z projektorów zainstalowanych na szynoprzewodach zasilających oprawy.
Iluminacja ołtarzy bocznych przy filarach pomiędzy nawami oraz ołtarzy bocznych w prezbiterium.

Oświetlenie organów ma podkreślić piękno barokowego instrumentu oraz wszystkich wyrzeźbionych detali.

Oświetlenie krużganków musi zapewnić bezpieczne oświetlenie ciągów komunikacyjnych lecz również umożliwić podziwianie wielkoformatowych obrazów.

Prace w zakresie remontu budynku zakończy instalacja nowoczesnego systemu przeciwpożarowego i antywłamaniowego.

W Pelplinie za największa atrakcję turystyczną uważa się Średniowieczny Pocysterski Zespół Zabytkowy, którego sercem jest Bazylika

Katedralna, jedno z najwybitniejszych dzieł architektury gotyckiej. Dotąd potencjał Bazyliki nie był w istotnym stopniu wykorzystany i znany tylko wąskiej grupie osób, głównie pielgrzymom. Stąd potrzeba wyjścia naprzeciw zaistniałym problemom i próba rozwiązania ich dzięki projektowi pn. „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”.

Dodaj ogłoszenie