Bank Pekao S.A. z pomocą w pandemii COVID-19

Materiał informacyjny Banku Pekao S.A.
5 milionów złotych wsparcia dla szpitali, zakup 23 tys. sztuk maseczek, udział w zbiórce na zakup namiotów barierowych dla medyków czy wsparcie schronisk dla zwierząt – to tylko część aktywności podjętych przez pracowników Banku Pekao w czasie pandemii SARS-CoV-2 w Polsce. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Pekao wspiera lokalne społeczności oraz dba o dobro swoich klientów.

Jednym z ważniejszych elementów działalności Banku Pekao S.A. w 2020 roku była odpowiedź na diametralną zmianę sytuacji rynkowej, jaką był wybuch pandemii koronawirusa i związane z nim znaczące ograniczenie działalności gospodarczej. Bank nie tylko wdrożył plan pomocowy dla swoich klientów, ale podjął szereg działań prospołeczych. Jednym z nich było wsparcie dla polskiej służby zdrowia, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych, które podejmowały działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. W czasie pandemii Pekao zadbał również o pracowników, wdrażając szereg działań mających na celu ograniczenie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się COVID-19.

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu od zawsze były ważnym obszarem funkcjonowania Banku. Wiosną Bank Pekao S.A. wspólnie z Fundacją im. Mariana Kantona przekazał 5 mln zł w formie darowizn na rzecz szpitali w całej Polsce. Środki zostały wykorzystane na zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenie placówek w materiały niezbędne w walce z koronawirusem. Fundacja Banku im. Mariana Kantona zakupiła też 23 tys. sztuk maseczek, które zostały przekazane szpitalom, straży pożarnej oraz seniorom.

W maju pracownicy banku wzięli udział w zbiórce na zakup specjalistycznych namiotów barierowych chroniących medyków przed zakażeniem, podarowanych szpitalom i jednostkom ratownictwa medycznego w ramach wspólnej akcji Banku Pekao, PZU, Alior Banku i Link4. Pracownicy firm zebrali łącznie 200 tys. zł, a spółki przekazały drugie tyle. Łącznie zebrano 400 tys. zł na zakup namiotów. Latem Bank Pekao S.A. wraz z Fundacją Kantona przeznaczył także 150 tys. zł na rzecz 20 schronisk dla zwierząt celem zapewnienia im podstawowych potrzeb. Podobnie jak w przypadku namiotów barierowych, była to zorganizowana akcja z całą Grupą PZU, dzięki której wsparcie otrzymało 60 schronisk.

Bank Pekao S.A. również w 2020 roku przeprowadził II edycję konkursu grantowego „Jesteśmy blisko”, w ramach którego pracownicy Banku realizowali własne projekty wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności. Wybrane projekty dotyczyły pomocy szpitalom i ośrodkom opieki np. zakup wody dla pacjentów i medyków dla szpitali w Krakowie i Zamościu (przekazano ponad 11 tys. butelek wody zdrojowej) czy koncentratora tlenu dla chorych dzieci z Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, które cierpią na niewydolność oddechową.

Dodaj ogłoszenie