Aviation Hub rozwija rynek lotniczy na Pomorzu i w Polsce. „Lotnictwo to bardzo wymagająca branża, ale to także pasja dla wielu osób”

Patrycja Cybulska
Patrycja Cybulska
Aviation Hub rozwija rynek lotniczy na Pomorzu i w Polsce Aviation Hub
Branża lotnicza skupia na Pomorzu obecnie 1,7 tys. pracowników. Region ten to także jedno z najlepszych miejsc do prowadzenia biznesu opartego o nowoczesne technologie. Te właśnie te cechy postanowiła wykorzystać Aviation Hub – organizacja skupiająca firmy z branży lotniczej. – Lotnictwo to bardzo wymagająca branża, ale to także pasja dla wielu osób – mówi Honorata Hencel, starszy menadżer Global Navigation Services w Boeing Gdansk.

Czym jest Aviation Hub?

Aviation Hub to pomorska organizacja, która skupia pod swoimi auspicjami firmy związane z branżą lotniczą. Nasze cele to:

 • stworzenie platformy marketingowej dla firm lotniczych oraz  platformy komunikacyjnej dla specjalistów branży lotniczej,
 • podnoszenie poziomu ich kompetencji i specjalizacji,
 • zwiększenie liczby usług i produktów związanych z branżą lotniczą, dostarczanych i rozwijanych na Pomorzu oraz w Polsce,
 • rozwijanie współpracy uczestników rynku lotniczego i kadry akademickiej, celem zwiększenia poziomu innowacyjności i integracji tworzonych rozwiązań lotniczych,
 • edukacja i dzielenie się lotniczą wiedzą branżową z szerszym gronem odbiorców,
 • oferowanie nowoczesnych technologii bezpośrednio klientom rynku lotniczego,
 • promocja wysokiej klasy produktów i usług lotniczych tworzonych i rozwijanych na Pomorzu.

Należy również podkreślić, że branża lotnicza, pomimo panującego kryzysu, wciąż ma globalnie potrzeby związane z wyspecjalizowaną kadrą – stąd działalność Aviation Hub strategicznie również sprzyja realizacji tego celu.

Lotnictwo to bardzo wymagająca branża, ale to także pasja dla wielu osób. Wielokrotnie pracując bezpośrednio z klientami, liniami lotniczymi czy producentami awioniki, słyszymy, że trzeba zwrócić uwagę na konkretne sprawy związane z wydajnością, podniesieniem bezpieczeństwa, przewidywalnością zjawisk towarzyszących operacjom lotniczym i szybszemu reagowaniu na nie. Jednocześnie patrzymy też na rynek klienta, czyli pasażera, i zastanawiamy się z jego perspektywy, jakie usprawnienia mogą stanowić wartość, a jednocześnie ułatwiają pracę lotniskom i liniom.

Dlaczego właśnie na Pomorzu powstał  Aviation Hub?

Polska jest uważana za silnego gracza w branży wytwarzania części lotniczych dla producentów samolotów dużych światowych firm, natomiast mniej znany jest fakt przetwarzania danych i wytwarzania technologicznych rozwiązań w naszym kraju, które to trafiają później na rynki całego świata. Wysoko cenieni specjaliści kształcą się na uczelniach i wydziałach lotniczych w Rzeszowie, Dęblinie, Warszawie czy Chełmie – ich umiejętności powinny budować silną branżę lotniczą w Polsce poprzez możliwości, które zapewniają ulokowane w różnych regionach kraju firmy.

Poprzez organizację Aviation Hub będziemy budować dostosowaną do aktualnych potrzeb ofertę współpracy zarówno dla absolwentów, jak i kadry akademickiej, tak aby rozwijać sektor branży lotniczej w Polsce wielokierunkowo i dodatkowo ponad profil wytwarzania części do maszyn lotniczych.

Trójmiasto zostało niedawno uznane za jedną z 5 najlepszych lokalizacji na świecie do prowadzenia biznesu skupiającego się na dostarczaniu nowoczesnych technologii, dlatego też zlokalizowanie Aviation Hub na Pomorzu pomoże wykorzystać ten potencjał. Obecnie firmy związane z branżą lotniczą skupiają w regionie 1,7 tysiąca pracowników. Naszym celem jest rozwijanie branży pod względem liczby specjalistów oraz jakości oferowanych usług, tak aby odpowiadać także na światowe zapotrzebowanie na profesjonalistów w branży lotniczej.

Z perspektywy ruchu pasażerskiego, wzrost ruchu na Lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wskazuje na potrzebę tworzenia bardziej efektywnych i zautomatyzowanych rozwiązań, aby zarządzać ruchem pasażerskim w sposób wysoce konkurencyjny.

Z jednej strony naszym założeniem jest konsolidacja na Pomorzu grupy firm i specjalistów, dzięki którym powstaną zintegrowane i dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania, z drugiej strony nie zamykamy się terytorialnie na członków i partnerów z innych regionów. Najlepszym przykładem jest nasz dialog z Podkarpacką Doliną Lotniczą, która również zrzesza firmy spoza regionu, w tym firmę w której pracuję, czyli Boeing Gdańsk.

Pomorze to taka Kalifornia – sprzyjający klimat biznesowy przyciąga firmy, a wysoka jakość życia przyciąga specjalistów, którzy chcą pracować na ponadstandardowych rozwiązaniach.

Jakich ekspertów w zakresie lotnictwa może zaoferować Pomorze?

Branża lotnicza, szczególnie w Polsce, uchodzi za elitarną, wysoko wyspecjalizowaną. Z perspektywy kompetencji zawodowych, lotnictwo tradycyjnie kojarzy się ze szkoleniem pilotów i personelu pokładowego lub ze wspomnianą inżynierią i budowaniem samolotów, natomiast złożoność biznesu lotniczego wymaga całego ekosystemu ról i kompetencji. Firmy w Trójmieście zatrudniają wielu absolwentów lotniczych uczelni z całej Polski, natomiast eksperci w Trójmieście rozwijają się bezpośrednio pracując w firmach lotniczych, z liniami lotniczymi i instytucjami regulującymi operacje lotnicze.

W Trójmieście dochodzi do międzyfirmowego przepływu ekspertów w zakresie nawigacji, znajomości awioniki czy operacji naziemnych. W wielu przypadkach korzystamy z doświadczenia zawodowych pilotów albo osób z licencją, którzy pracują w naszych firmach, by powiększać swoją wiedzę i praktycznie stosować ją w pilotażu.

Z uwagi na rozwiązania technologiczne, szczególnie cenne są osoby znające produkty z perspektywy pilota, a jednocześnie pracujące przy tworzeniu nowych aplikacji – posiadamy również specjalistów o takim profilu.

Aviation Hub pragnie również zachęcić osoby z pasją awiacyjną o profilu IT, aby spróbowały swoich sił w pracy  przy branżowych rozwiązaniach.

Zarówno Politechnika Gdańska, jak i Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Morski posiadają różnorodne kierunki, takie jak informatyka, gospodarka przestrzenna, nawigacja, oceanografia czy kartografia, które doskonale przygotowują w zakresie wiedzy i narzędzi do pracy w branży awiacyjnej.

Przykładowo, w Boeingu zatrudniamy osoby bez formalnego wykształcenia lotniczego, które w ciągu pierwszych miesięcy otrzymują szkolenie równoważne z licencją prywatnego pilota, zakończone testem na symulatorze lotów.

Kim są partnerzy Aviation Hub i na czym polega ich rola? 

Invest in Pomerania, które jest naszym głównym partnerem, to organizacja, która stworzyła dla nas, czyli przedstawicieli firm lotniczych, przestrzeń do dyskusji i podzieliła się doświadczeniem z innych branż pod kątem koordynacji działań. Invest in Pomerania wspiera nas również marketingowo oraz przede wszystkim łączy z władzami regionu, tak abyśmy w sposób spójny budowali jego strategię rozwoju.

InvestGDA, czyli Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, wspomaga nas od strony pozycjonowania wydarzeń w regionie, współpracy z jego władzami. Firmy lotnicze natomiast: Boeing Gdansk, Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku oraz Smart4Aviation wnoszą doświadczenie operacyjne, technologiczne oraz znajomość zagadnień klienckich i pasażerskich, relacje z klientami, tzw. regulatorami lotniczymi, jak również ze środowiskiem akademickim. 

Organizacja Aviation Hub powstała w listopadzie 2019 roku; członkami założycielskimi są: Invest in Pomerania, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Boeing Gdansk, Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku oraz Smart4Aviation. Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami z całej Polski – rozwijamy także działania w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ilu pracowników na Pomorzu zatrudniają firmy związane z branżą lotniczą? Jakie zawody związane z lotnictwem są obecnie najbardziej poszukiwane na rynku?

Branża lotnicza skupia na Pomorzu obecnie 1,7 tys. pracowników. Naturalnie najbardziej poszukiwane zawody to wciąż piloci i personel pokładowy, ale z perspektywy globalnej, równie popularni są:

 • instruktorzy lotnictwa,
 • kontrolerzy lotów,
 • flight plannerzy,
 • dispatcherzy,
 • osoby z zakresu bezpieczeństwa operacyjnego i obsługi naziemnej.

W samym Trójmieście poszukujemy osób o w/w umiejętnościach, ale także od niedawna inżynierów z zakresu projektowania lotniczych urządzeń oraz systemów elektrycznych i awionicznych. Osoby o wskazanym doświadczeniu są dla nas nieodzowne w rozumieniu potrzeb linii lotniczych i ich klientów, a jednocześnie przy tworzeniu nowych rozwiązań technologicznych, które integrują różne aspekty pracy operacyjnej.

W jaki sposób planujecie Państwo współpracę z uczelniami?

W Trójmieście pracuje wielu ekspertów lotniczych z wydziałów lotniczych spoza regionu i korzystamy z ich wiedzy, szczególnie w przypadku tworzenia podstaw wiedzy lotniczej oraz szkoleń dla pracowników, którzy dołączają do nas bez wykształcenia kierunkowego. 

Poprzez organizację Aviation Hub, będziemy budować dostosowaną ofertę współpracy zarówno dla absolwentów, jak i kadry akademickiej, tak aby rozwijać sektor branży lotniczej w Polsce wielokierunkowo i dodatkowo ponad profil wytwarzania części maszyn lotniczych

Obecnie, w ramach działań poszczególnych firm, współpracujemy z uczelniami w całej Polsce w zakresie rekrutacji i dostarczania dodatkowych szkoleń o tematyce lotniczej. Dodatkowo pomagamy w konsultowaniu prac magisterskich w zakresie lotnictwa. Ważnym tematem jest wspólna praca nad projektami badawczymi, często zlecanymi przez europejskie agencje lotnicze. Jako Aviation Hub chcemy zintensyfikować współpracę w każdym z wymienionych aspektów, przy połączeniu możliwości wszystkich organizacji.

Jakie są plany Aviation Hub na najbliższe miesiące? Czego możemy się spodziewać?

Kiedy zakładaliśmy naszą organizację, stworzyliśmy bogate plany, które musieliśmy zrewidować z uwagi na pandemię. Naturalnie, nowe okoliczności tworzą też dodatkowe możliwości – praca w wirtualnym świecie zapewnia łatwiejsze dotarcie do potencjalnych nowych partnerów. Oprócz działań wewnętrznych, związanych ze wspólnymi projektami pomiędzy firmami założycielskimi, mamy w ofercie też wydarzenia dostępne dla szerszego grona odbiorców.

Jednym z nich będzie konferencja „Nowe trendy i rozwiązania technologiczne na rynku lotniczym i pasażerskim – perspektywa dla branży lotniczej”, która odbędzie się 13-14 października tego roku. Dwudniowe wydarzenie skupi się pierwszego dnia na rozwiązaniach dla linii lotniczych, drugi dzień zaś poświęcimy rozwiązaniom związanym z obsługą pasażerską (pięć 45-minutowych prezentacji każdego dnia).

Naszymi prelegentamii będą piloci, inżynierowie i specjaliści obsługi pasażerskiej, którzy opowiedzą o perspektywie przyszłości lotnictwa. Motywem przewodnim prezentacji będą idee innowacji i integracji jako kluczowych elementów, które stanowią o sukcesie branży lotniczej, w warunkach regularnych operacji oraz przy wystąpieniu specjalnych warunków, takich jak obecne funkcjonowanie w czasach pandemii.

Tak jak już wspomniałam, firmy z grupy założycielskiej już pracują nad konkretnymi rozwiązaniami dla regionu i w trakcie konferencji będzie okazja, by zapoznać się właśnie z opisem wspólnych działań przedstawicieli Boeinga oraz gdańskiego Lotniska.

Naszą konferencję kierujemy do pracowników firm branży lotniczej na Pomorzu oraz innych regionów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Zapraszamy również studentów i wykładowców wydziałów lotniczych, pracowników państwowych instytucji kontroli przestrzeni lotniczej, dostawców danych oraz przede wszystkim klientów branży lotniczej. Dodatkowo zachęcamy do udziału pracowników branży IT i oprogramowania, którzy chcą rozpocząć karierę w branży lotniczej.

Konferencja Aviation Hub pozwoli spotkać się ekspertom branży lotniczej, entuzjastom lotnictwa i tym, którzy chcą przyczynić się do rozwoju segmentu lotniczego w regionie i w całej Polsce.

Jaką funkcję pełni Pani w organizacji Aviation Hub i jak łączy się to z Pani pracą w roli Starszego Menadżera w Boeingu?

W organizacji Aviation Hub zajmuję się konsultacją merytoryczną w kontekście poruszanych zagadnień lotniczych oraz kontaktem ze specjalistami, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. Jako jedna z osób w komitecie założycielskim, podejmuję decyzje co do kierunków rozwoju grupy. Dodatkowo, wraz z interdyscyplinarnym zespołem w Boeingu, zajmujemy się programami rozwojowymi z zakresu technicznej i biznesowej wiedzy lotniczej – tworzymy i prowadzimy zajęcia, które chcemy też w odpowiednim zakresie zaoferować w ramach działalności Aviation Hub.

Prowadząc ogromny dział nawigacji lotniczej, codziennie spotykam się z potrzebami klientów z branży lotniczej. We współpracy z zespołami technologicznymi staramy się aktywnie analizować bieżące i potencjalne ulepszenia.

W jakim kierunku zmierza obecnie działalność Aviation Hub na Pomorzu?

Pandemia, która wstrząsnęła światem i branżą lotniczą, tak naprawdę tworzy wyzwania i możliwości, które chcemy wykorzystać. Linie lotnicze i porty lotnicze tym bardziej chcą wprowadzać rozwiązania technologiczne, aby osiągać większą efektywność operacyjną oraz stosować nowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa.

Inne ważne czynniki to przewidywalność zakłóceń operacyjnych i rozwijanie doświadczenia klientów. Wszystkie te elementy stanowią strategiczny kierunek kooperacji firm pod parasolem Aviation Hub.

Poprzez konferencje i szkolenia chcemy wspierać także inne partnerskie wydarzenia,  takie jak #3cITy, czyli promocję aktywności z zakresu IT w Trójmieście. Natomiast głównym założeniem strategicznym w kontekście regionu pozostaje jego promocja jako miejsca, gdzie sektor lotniczy może wzrastać dzięki obecności ekspertów i nowoczesnych rozwiązań.

Więcej informacji o Aviation Hub:https://investinpomerania.pl/aktualnosci/invest-in-pomerania-tworzy-aviation-hub/

Aviation Hub rozwija rynek lotniczy na Pomorzu i w Polsce. „Lotnictwo to bardzo wymagająca branża, ale to także pasja dla wielu osób”
Aviation Hub
Aviation Hub rozwija rynek lotniczy na Pomorzu i w Polsce. „Lotnictwo to bardzo wymagająca branża, ale to także pasja dla wielu osób”

W restauracji zapłacimy więcej

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie