Aviation Hub rozwija rynek lotniczy na Pomorzu i w Polsce. „Lotnictwo to bardzo wymagająca branża, ale to także pasja dla wielu osób”

Patrycja Cybulska
Patrycja Cybulska
Aviation Hub rozwija rynek lotniczy na Pomorzu i w Polsce
Aviation Hub rozwija rynek lotniczy na Pomorzu i w Polsce Aviation Hub
Branża lotnicza skupia na Pomorzu obecnie 1,7 tys. pracowników. Region ten to także jedno z najlepszych miejsc do prowadzenia biznesu opartego o nowoczesne technologie. Te właśnie te cechy postanowiła wykorzystać Aviation Hub – organizacja skupiająca firmy z branży lotniczej. – Lotnictwo to bardzo wymagająca branża, ale to także pasja dla wielu osób – mówi Honorata Hencel, starszy menadżer Global Navigation Services w Boeing Gdansk.

Czym jest Aviation Hub?

Aviation Hub to pomorska organizacja, która skupia pod swoimi auspicjami firmy związane z branżą lotniczą. Nasze cele to:

 • stworzenie platformy marketingowej dla firm lotniczych oraz  platformy komunikacyjnej dla specjalistów branży lotniczej,
 • podnoszenie poziomu ich kompetencji i specjalizacji,
 • zwiększenie liczby usług i produktów związanych z branżą lotniczą, dostarczanych i rozwijanych na Pomorzu oraz w Polsce,
 • rozwijanie współpracy uczestników rynku lotniczego i kadry akademickiej, celem zwiększenia poziomu innowacyjności i integracji tworzonych rozwiązań lotniczych,
 • edukacja i dzielenie się lotniczą wiedzą branżową z szerszym gronem odbiorców,
 • oferowanie nowoczesnych technologii bezpośrednio klientom rynku lotniczego,
 • promocja wysokiej klasy produktów i usług lotniczych tworzonych i rozwijanych na Pomorzu.

Należy również podkreślić, że branża lotnicza, pomimo panującego kryzysu, wciąż ma globalnie potrzeby związane z wyspecjalizowaną kadrą – stąd działalność Aviation Hub strategicznie również sprzyja realizacji tego celu.

Lotnictwo to bardzo wymagająca branża, ale to także pasja dla wielu osób. Wielokrotnie pracując bezpośrednio z klientami, liniami lotniczymi czy producentami awioniki, słyszymy, że trzeba zwrócić uwagę na konkretne sprawy związane z wydajnością, podniesieniem bezpieczeństwa, przewidywalnością zjawisk towarzyszących operacjom lotniczym i szybszemu reagowaniu na nie. Jednocześnie patrzymy też na rynek klienta, czyli pasażera, i zastanawiamy się z jego perspektywy, jakie usprawnienia mogą stanowić wartość, a jednocześnie ułatwiają pracę lotniskom i liniom.

Dlaczego właśnie na Pomorzu powstał  Aviation Hub?

Polska jest uważana za silnego gracza w branży wytwarzania części lotniczych dla producentów samolotów dużych światowych firm, natomiast mniej znany jest fakt przetwarzania danych i wytwarzania technologicznych rozwiązań w naszym kraju, które to trafiają później na rynki całego świata. Wysoko cenieni specjaliści kształcą się na uczelniach i wydziałach lotniczych w Rzeszowie, Dęblinie, Warszawie czy Chełmie – ich umiejętności powinny budować silną branżę lotniczą w Polsce poprzez możliwości, które zapewniają ulokowane w różnych regionach kraju firmy.

Poprzez organizację Aviation Hub będziemy budować dostosowaną do aktualnych potrzeb ofertę współpracy zarówno dla absolwentów, jak i kadry akademickiej, tak aby rozwijać sektor branży lotniczej w Polsce wielokierunkowo i dodatkowo ponad profil wytwarzania części do maszyn lotniczych.

Trójmiasto zostało niedawno uznane za jedną z 5 najlepszych lokalizacji na świecie do prowadzenia biznesu skupiającego się na dostarczaniu nowoczesnych technologii, dlatego też zlokalizowanie Aviation Hub na Pomorzu pomoże wykorzystać ten potencjał. Obecnie firmy związane z branżą lotniczą skupiają w regionie 1,7 tysiąca pracowników. Naszym celem jest rozwijanie branży pod względem liczby specjalistów oraz jakości oferowanych usług, tak aby odpowiadać także na światowe zapotrzebowanie na profesjonalistów w branży lotniczej.

Z perspektywy ruchu pasażerskiego, wzrost ruchu na Lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wskazuje na potrzebę tworzenia bardziej efektywnych i zautomatyzowanych rozwiązań, aby zarządzać ruchem pasażerskim w sposób wysoce konkurencyjny.

Z jednej strony naszym założeniem jest konsolidacja na Pomorzu grupy firm i specjalistów, dzięki którym powstaną zintegrowane i dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania, z drugiej strony nie zamykamy się terytorialnie na członków i partnerów z innych regionów. Najlepszym przykładem jest nasz dialog z Podkarpacką Doliną Lotniczą, która również zrzesza firmy spoza regionu, w tym firmę w której pracuję, czyli Boeing Gdańsk.

Pomorze to taka Kalifornia – sprzyjający klimat biznesowy przyciąga firmy, a wysoka jakość życia przyciąga specjalistów, którzy chcą pracować na ponadstandardowych rozwiązaniach.

Jakich ekspertów w zakresie lotnictwa może zaoferować Pomorze?

Branża lotnicza, szczególnie w Polsce, uchodzi za elitarną, wysoko wyspecjalizowaną. Z perspektywy kompetencji zawodowych, lotnictwo tradycyjnie kojarzy się ze szkoleniem pilotów i personelu pokładowego lub ze wspomnianą inżynierią i budowaniem samolotów, natomiast złożoność biznesu lotniczego wymaga całego ekosystemu ról i kompetencji. Firmy w Trójmieście zatrudniają wielu absolwentów lotniczych uczelni z całej Polski, natomiast eksperci w Trójmieście rozwijają się bezpośrednio pracując w firmach lotniczych, z liniami lotniczymi i instytucjami regulującymi operacje lotnicze.

W Trójmieście dochodzi do międzyfirmowego przepływu ekspertów w zakresie nawigacji, znajomości awioniki czy operacji naziemnych. W wielu przypadkach korzystamy z doświadczenia zawodowych pilotów albo osób z licencją, którzy pracują w naszych firmach, by powiększać swoją wiedzę i praktycznie stosować ją w pilotażu.

Z uwagi na rozwiązania technologiczne, szczególnie cenne są osoby znające produkty z perspektywy pilota, a jednocześnie pracujące przy tworzeniu nowych aplikacji – posiadamy również specjalistów o takim profilu.

Aviation Hub pragnie również zachęcić osoby z pasją awiacyjną o profilu IT, aby spróbowały swoich sił w pracy  przy branżowych rozwiązaniach.

Zarówno Politechnika Gdańska, jak i Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Morski posiadają różnorodne kierunki, takie jak informatyka, gospodarka przestrzenna, nawigacja, oceanografia czy kartografia, które doskonale przygotowują w zakresie wiedzy i narzędzi do pracy w branży awiacyjnej.

Przykładowo, w Boeingu zatrudniamy osoby bez formalnego wykształcenia lotniczego, które w ciągu pierwszych miesięcy otrzymują szkolenie równoważne z licencją prywatnego pilota, zakończone testem na symulatorze lotów.

Kim są partnerzy Aviation Hub i na czym polega ich rola? 

Invest in Pomerania, które jest naszym głównym partnerem, to organizacja, która stworzyła dla nas, czyli przedstawicieli firm lotniczych, przestrzeń do dyskusji i podzieliła się doświadczeniem z innych branż pod kątem koordynacji działań. Invest in Pomerania wspiera nas również marketingowo oraz przede wszystkim łączy z władzami regionu, tak abyśmy w sposób spójny budowali jego strategię rozwoju.

InvestGDA, czyli Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, wspomaga nas od strony pozycjonowania wydarzeń w regionie, współpracy z jego władzami. Firmy lotnicze natomiast: Boeing Gdansk, Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku oraz Smart4Aviation wnoszą doświadczenie operacyjne, technologiczne oraz znajomość zagadnień klienckich i pasażerskich, relacje z klientami, tzw. regulatorami lotniczymi, jak również ze środowiskiem akademickim. 

Organizacja Aviation Hub powstała w listopadzie 2019 roku; członkami założycielskimi są: Invest in Pomerania, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Boeing Gdansk, Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku oraz Smart4Aviation. Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami z całej Polski – rozwijamy także działania w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ilu pracowników na Pomorzu zatrudniają firmy związane z branżą lotniczą? Jakie zawody związane z lotnictwem są obecnie najbardziej poszukiwane na rynku?

Branża lotnicza skupia na Pomorzu obecnie 1,7 tys. pracowników. Naturalnie najbardziej poszukiwane zawody to wciąż piloci i personel pokładowy, ale z perspektywy globalnej, równie popularni są:

 • instruktorzy lotnictwa,
 • kontrolerzy lotów,
 • flight plannerzy,
 • dispatcherzy,
 • osoby z zakresu bezpieczeństwa operacyjnego i obsługi naziemnej.

W samym Trójmieście poszukujemy osób o w/w umiejętnościach, ale także od niedawna inżynierów z zakresu projektowania lotniczych urządzeń oraz systemów elektrycznych i awionicznych. Osoby o wskazanym doświadczeniu są dla nas nieodzowne w rozumieniu potrzeb linii lotniczych i ich klientów, a jednocześnie przy tworzeniu nowych rozwiązań technologicznych, które integrują różne aspekty pracy operacyjnej.

W jaki sposób planujecie Państwo współpracę z uczelniami?

W Trójmieście pracuje wielu ekspertów lotniczych z wydziałów lotniczych spoza regionu i korzystamy z ich wiedzy, szczególnie w przypadku tworzenia podstaw wiedzy lotniczej oraz szkoleń dla pracowników, którzy dołączają do nas bez wykształcenia kierunkowego. 

Poprzez organizację Aviation Hub, będziemy budować dostosowaną ofertę współpracy zarówno dla absolwentów, jak i kadry akademickiej, tak aby rozwijać sektor branży lotniczej w Polsce wielokierunkowo i dodatkowo ponad profil wytwarzania części maszyn lotniczych

Obecnie, w ramach działań poszczególnych firm, współpracujemy z uczelniami w całej Polsce w zakresie rekrutacji i dostarczania dodatkowych szkoleń o tematyce lotniczej. Dodatkowo pomagamy w konsultowaniu prac magisterskich w zakresie lotnictwa. Ważnym tematem jest wspólna praca nad projektami badawczymi, często zlecanymi przez europejskie agencje lotnicze. Jako Aviation Hub chcemy zintensyfikować współpracę w każdym z wymienionych aspektów, przy połączeniu możliwości wszystkich organizacji.

Jakie są plany Aviation Hub na najbliższe miesiące? Czego możemy się spodziewać?

Kiedy zakładaliśmy naszą organizację, stworzyliśmy bogate plany, które musieliśmy zrewidować z uwagi na pandemię. Naturalnie, nowe okoliczności tworzą też dodatkowe możliwości – praca w wirtualnym świecie zapewnia łatwiejsze dotarcie do potencjalnych nowych partnerów. Oprócz działań wewnętrznych, związanych ze wspólnymi projektami pomiędzy firmami założycielskimi, mamy w ofercie też wydarzenia dostępne dla szerszego grona odbiorców.

Jednym z nich będzie konferencja „Nowe trendy i rozwiązania technologiczne na rynku lotniczym i pasażerskim – perspektywa dla branży lotniczej”, która odbędzie się 13-14 października tego roku. Dwudniowe wydarzenie skupi się pierwszego dnia na rozwiązaniach dla linii lotniczych, drugi dzień zaś poświęcimy rozwiązaniom związanym z obsługą pasażerską (pięć 45-minutowych prezentacji każdego dnia).

Naszymi prelegentamii będą piloci, inżynierowie i specjaliści obsługi pasażerskiej, którzy opowiedzą o perspektywie przyszłości lotnictwa. Motywem przewodnim prezentacji będą idee innowacji i integracji jako kluczowych elementów, które stanowią o sukcesie branży lotniczej, w warunkach regularnych operacji oraz przy wystąpieniu specjalnych warunków, takich jak obecne funkcjonowanie w czasach pandemii.

Tak jak już wspomniałam, firmy z grupy założycielskiej już pracują nad konkretnymi rozwiązaniami dla regionu i w trakcie konferencji będzie okazja, by zapoznać się właśnie z opisem wspólnych działań przedstawicieli Boeinga oraz gdańskiego Lotniska.

Naszą konferencję kierujemy do pracowników firm branży lotniczej na Pomorzu oraz innych regionów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Zapraszamy również studentów i wykładowców wydziałów lotniczych, pracowników państwowych instytucji kontroli przestrzeni lotniczej, dostawców danych oraz przede wszystkim klientów branży lotniczej. Dodatkowo zachęcamy do udziału pracowników branży IT i oprogramowania, którzy chcą rozpocząć karierę w branży lotniczej.

Konferencja Aviation Hub pozwoli spotkać się ekspertom branży lotniczej, entuzjastom lotnictwa i tym, którzy chcą przyczynić się do rozwoju segmentu lotniczego w regionie i w całej Polsce.

Jaką funkcję pełni Pani w organizacji Aviation Hub i jak łączy się to z Pani pracą w roli Starszego Menadżera w Boeingu?

W organizacji Aviation Hub zajmuję się konsultacją merytoryczną w kontekście poruszanych zagadnień lotniczych oraz kontaktem ze specjalistami, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. Jako jedna z osób w komitecie założycielskim, podejmuję decyzje co do kierunków rozwoju grupy. Dodatkowo, wraz z interdyscyplinarnym zespołem w Boeingu, zajmujemy się programami rozwojowymi z zakresu technicznej i biznesowej wiedzy lotniczej – tworzymy i prowadzimy zajęcia, które chcemy też w odpowiednim zakresie zaoferować w ramach działalności Aviation Hub.

Prowadząc ogromny dział nawigacji lotniczej, codziennie spotykam się z potrzebami klientów z branży lotniczej. We współpracy z zespołami technologicznymi staramy się aktywnie analizować bieżące i potencjalne ulepszenia.

W jakim kierunku zmierza obecnie działalność Aviation Hub na Pomorzu?

Pandemia, która wstrząsnęła światem i branżą lotniczą, tak naprawdę tworzy wyzwania i możliwości, które chcemy wykorzystać. Linie lotnicze i porty lotnicze tym bardziej chcą wprowadzać rozwiązania technologiczne, aby osiągać większą efektywność operacyjną oraz stosować nowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa.

Inne ważne czynniki to przewidywalność zakłóceń operacyjnych i rozwijanie doświadczenia klientów. Wszystkie te elementy stanowią strategiczny kierunek kooperacji firm pod parasolem Aviation Hub.

Poprzez konferencje i szkolenia chcemy wspierać także inne partnerskie wydarzenia,  takie jak #3cITy, czyli promocję aktywności z zakresu IT w Trójmieście. Natomiast głównym założeniem strategicznym w kontekście regionu pozostaje jego promocja jako miejsca, gdzie sektor lotniczy może wzrastać dzięki obecności ekspertów i nowoczesnych rozwiązań.

Więcej informacji o Aviation Hub:https://investinpomerania.pl/aktualnosci/invest-in-pomerania-tworzy-aviation-hub/

Aviation Hub rozwija rynek lotniczy na Pomorzu i w Polsce. „Lotnictwo to bardzo wymagająca branża, ale to także pasja dla wielu osób”
Aviation Hub
Aviation Hub rozwija rynek lotniczy na Pomorzu i w Polsce. „Lotnictwo to bardzo wymagająca branża, ale to także pasja dla wielu osób”

Strefa Biznesu - Boże Ciało 2023. Gdzie i za ile wyjadą Polacy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie