Ewa Abramczyk-Boguszewska

Ewa Abramczyk-Boguszewska

dziennikarzGazeta PomorskaBydgoszcz

Zajmuję się edukacją w kraju i regionie. Piszę o tym, co dotyczy uczniów i ich rodziców, nauczycieli, a także studentów. Bliskie są mi zarówno ich problemy, jak i sukcesy. Interesują mnie również zagadnienia dotyczące zmian w prawie oświatowym i obejmujące szkolnictwo wyższe.