Aplikacja na smartfonie ułatwi kontakt z ARiMR

Artykuł sponsorowany
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje prace nad aplikacją mobilną na smartfony, będącą platformą do wzajemnych kontaktów ARiMR i rolników. Ta aplikacja to kolejne cyfrowe narzędzie stworzone przez Agencję, służące załatwianiu w niej spraw bez konieczności udawania się do urzędu. Co ważne, korzystanie z aplikacji będzie dobrowolne.

Za pomocą nowej aplikacji rolnik będzie mógł przesłać do ARiMR wymagane przez nią fotografie dokumentów lub zdjęcia swoich gruntów i upraw potrzebne np. do weryfikacji wniosku o dopłaty obszarowe. Zbędne staną się papierowe pisma, wezwania jak i odpowiedzi na nie lub osobiste stawienie się w urzędzie. Skróci się zatem czas obiegu korespondencji, ograniczone zostaną koszty papieru i przesyłek, zmniejszy się także liczba kontroli na miejscu przeprowadzanych w gospodarstwach rolników przez pracowników Agencji. W konsekwencji zyska rolnik – korzystanie z mobilnej aplikacji przyspieszy ocenę jego wniosku i wydanie decyzji, a tym samym wypłatę pieniędzy.

Jak aplikacja ma działać w praktyce?

Rolnik otrzyma na smartfona informację od ARiMR o potrzebie np. wykonania zdjęcia działki. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do aplikacji - docelowo odbywać się to będzie za pomocą danych z eWnioskuPlus. Następnie wchodzi w przesłane mu przez pracownika ARiMR zadanie, w ramach którego został poproszony o wykonanie zdjęcia. W zadaniu znajdzie szczegółową instrukcję, co za pośrednictwem telefonu ma sfotografować, ile zdjęć zrobić, z jakiego miejsca na polu i w jakim kierunku ma wykonać fotografię, która będzie geotagowana, czyli będzie zawierać dane o współrzędnych geograficznych. Na koniec zrobione przez siebie zdjęcia rolnik przesyła za pośrednictwem aplikacji do Agencji, gdzie następuje ocena poprawności ich wykonania.

By móc korzystać z aplikacji mobilnej potrzebny będzie smartfon działający w systemie Android i iOS.

Zanim aplikacja zostanie udostępniona wszystkim rolnikom, co jest planowane na wrzesień br., jej możliwości zostaną sprawdzone na przełomie czerwca i lipca w pilotażowych testach na terenie trzech województw: wielkopolskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
Aplikacja mobilna na smartfony dla rolników – obok aplikacji eWniosekPlus, portalu IRZplus, czy Modułu eLZP – to kolejny projekt, który jest efektem realizowanej przez ARiMR strategii Agencja 4.0. – O słuszności wyboru tej drogi może świadczyć fakt, że szczególnie w sytuacji kryzysowej, a z taką po wybuchu pandemii mieliśmy do czynienia w Polsce i na świecie, technologie cyfrowe stają się jak nigdy przedtem istotne w działalności urzędów i instytucji państwowych, umożliwiając im w trudnych warunkach realizację powierzonych zadań – podsumowuje Tomasz Nowakowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Portal IRZplus to przykład zrealizowanego i działającego już projektu w ramach cyfryzacji Agencji.

Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Szanowny Rolniku,
Jeżeli jesteś posiadaczem zwierząt gospodarskich to ta informacja skierowana jest właśnie do Ciebie.

W obecnej sytuacji epidemicznej korzystanie z Portalu jest pożądane, gdyż minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się choroby i chroni zdrowie a „Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie rozpoznajemy i nie doceniamy dopóki się nie wyczerpią”.

Portal IRZplus umożliwia:

 • zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie,
 • wgląd do danych siedziby stada,
 • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
 • przegląd zgłoszonych zdarzeń,
 • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
 • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
 • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji,
 • składanie spisów stanu stada,
 • utworzenie raportu kontrolnego zbioru danych,
 • import listy zwierząt i siedzib stad z plików CSV do formularza w zgłoszeniach wielopozycyjnych
 • import zgłoszeń z plików XML (tzw. duże podmioty mogą bezpośrednio importować dane do systemu ARiMR, bez konieczności dostarczania do Biura Powiatowego danych zapisanych na płytach CD)
 • dodawanie lub odbierania uprawnień osobom świadczącym pracę na rzecz użytkownika, zwanymi „pracownikami posiadacza”, którzy mogą w imieniu posiadacza składać dyspozycje zgłoszeń w Portalu.

NOWOŚCI!

 • przegląd rejestru loch – możliwość sprawdzenia indywidualnych numerów identyfikacyjnych loch utrzymywanych w siedzibie stada

KORZYSTAJĄC Z PORTALU OSZCZĘDZISZ SWÓJ CENNY CZAS I PIENIĄDZE, GDYŻ WSZYSTKO TO MOŻESZ ZGŁOSIĆ BEZ KONIECZNOŚCI WIZYTY W BIURACH POWIATOWYCH LUB WYSYŁANIA DOKUMENTÓW POCZTĄ!

Więcej informacji uzyskasz:

 • na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl zakładka IRZ
 • w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR
 • pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84
 • wysyłając wiadomość: na adres: info@arimr.gov.pl, gdy masz pytanie o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus,
Dodaj ogłoszenie