Apel Mieszkańców Miasta, Gminy, Powiatu Starogard Gdański oraz regionu Kociewia

Artykuł sponsorowany Tadeusz Pawełek

Pan Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Dr Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie!

My, Mieszkańcy Miasta, Gminy, Powiatu Starogard Gdański oraz całego regionu Kociewia zwracamy się z apelem o wsparcie budowy planowanej obwodnicy Starogardu Gdańskiego według uzgodnionej i zatwierdzonej przez Samorząd i Mieszkańców wersji. Wiemy, że program budowy obwodnic miast polskich cieszy się nieustającym poparciem Pana Prezydenta, a Starogard Gdański jest jednym z największych miast polskich, które obwodnicy jeszcze nie posiadają.

W roku ubiegłym projekt budowy, w wersji omijającej Miasto, oznaczony jako wariant III, został uzgodniony z zadowoleniem przez wszystkie czynniki społeczne – z Władzami Samorządowymi Miasta, Gminy i Powiatu. Projekt powyższy spotkał się też z żywym poparciem mieszkańców naszego regionu. Niestety, w ostatnim czasie spotykamy się z próbami zmiany trasy planowanej inwestycji, z powodu źle rozumianych oszczędności. Nasze analizy wskazują jednak na błędy w szacowaniu kosztów inwestycji.

Rozważane przez urzędników zmiany (realizacja wariantu nr II, przebiegającego przez miasto, przecinając je na pół!) zagrażają interesom mieszkańców Miasta. Podział na część przed obwodnicą i za obwodnicą może też wpłynąć niekorzystnie na dalszy rozwój Miasta. Niepokojące jest to, że ewentualna zmiana przebiegu planowanej obwodnicy zagrozi istniejącym i objętym ochroną ujęciom głębinowym wody pitnej dla Starogardu Gdańskiego, co jest szczególnie ważne w świetle nie tylko obserwowanych przez wszystkich zmian klimatycznych, ale także niezgodne z aktualną polityką Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w tym zakresie.

Mieszkańcy naszego regionu oraz Władze Samorządowe, doceniając starania Pana Prezydenta o wspólne dobro Polski i Polaków, w tym także w oddalonych od stolicy ośrodkach, proszą o wsparcie dla realizacji uzgodnionego już wcześniej przez wszystkie czynniki społeczne, najbardziej racjonalnego i korzystnego dla mieszkańców Miasta wariantu nr III. Mamy świadomość, że głos Pan Prezydenta w tej sprawie byłby rozstrzygający, na co liczymy.

Z wyrazami szacunku
Samorząd i Mieszkańcy

Do wiadomości:

Pan Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Minister Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej

Dodaj ogłoszenie