Od 1 czerwca 2016 r. do Marcina Lewandowskiego i Karstena Rogalla, obecnych członków zarządu GPEC dołącza Anna Jakób, prezes zarządu spółki GPEC STAROGARD i dyrektor funkcji technicznej w Grupie GPEC.

Anna Jakób w spółkach Grupy GPEC pracuje od 2001 roku. Doświadczenie menedżerskie zdobywała pełniąc w przeszłości m.in. funkcję dyrektora ds. handlu oraz prezesa zarządu spółki-córki GPEC - Orchis Energia Sopot.

Obecnie zasiada w zarządzie spółki GPEC STAROGARD jako jej prezes jednocześnie pełniąc funkcję dyrektora ds. techniki w całej Grupie GPEC. W tym zakresie odpowiada między innymi za utrzymanie i efektywność systemu ciepłowniczego Grupy GPEC oraz jakość realizacji dostaw ciepła we wszystkich spółkach. 

- Jestem przekonana, że wspólnie z moimi kolegami z zarządu będziemy kontynuować realizację ambitnej strategii biznesowej Grupy GPEC do 2020 roku w oparciu o współpracę z naszymi klientami i partnerami biznesowymi – powiedziała Anna Jakób, nowy członek Zarządu GPEC. 

Skład zarządu GPEC od 1 czerwca 2016 roku: 

  • Karsten Rogall, członek zarządu
  • Marcin Lewandowski, członek zarządu
  • Anna Jakób, członek zarządu