Wnioski 500 Plus do pobrania

Wnioski o przyznanie 500 Plus trzeba składać, przypomnijmy, co roku. Rok temu przyjmowane były od 1 sierpnia - tak stacjonarnie, jak i online. W 2018 po raz pierwszy dokumenty drogą elektroniczną można było składać wcześniej, bo już od 1 lipca. Jeśli nie zrobimy tego, od października przestaniemy otrzymywać wsparcie.

PROGRAM RODZINA 500 PLUS [TUTAJ] NASZ PORADNIK: ZASADY, TERMINY, WNIOSKI

500 plus 2018 WNIOSKI

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała o rozszerzeniu programu 500 Plus

"W moim resorcie nie toczą się żadne prace nad zmianą ustawy.(...)My mamy ten rok zabezpieczony na bazie tego kryterium dochodowego i tej wysokości świadczeń.(...)Nie wiem skąd biorą się obawy, że zabraknie pieniędzy. Ja chcę uspokoić zarówno emerytów, rencistów jak i tych, którzy otrzymują to świadczenie 500+. Możecie państwo być spokojni. Budżet jest zabezpieczony, można powiedzieć nawet z górką".(...)Dyskusja wokół programu 500+ zawsze będzie bo on budzi spore emocje i oczekiwania. Ta dyskusja na pewno nie jest dyskusją zamkniętą".

CZY PROGRAM 1000 PLUS ZASTĄPI 500 PLUS?

500 Plus: Ważna zmiana!
Jest jeszcze jedna istotna zmiana w 500 Plus. Dotyczy rozpatrywania wniosków o przyznanie 500 zł w sytuacji, gdy jedno z rodziców lub dziecko przebywa za granicą. Dotąd analizowały je i wydawały decyzje Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej podlegające marszałkom województw. Od stycznia obowiązki ich przejmują wojewodowie. Ma to uniemożliwić wnioskodawcom o 500 Plus pobieranie podobnych świadczeń w dwóch państwach europejskich jednocześnie.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O 500 PLUS? ZOBACZ [TUTAJ]

KLIKNIJ W OBRAZ I ZOBACZ JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK W PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS

Obecnie trwający okres zasiłkowy rozpoczął się w październiku 2017 i potrwa do końca września br. Od sierpnia minionego roku, przypomnijmy, obowiązują także zmienione zasady 500 Plus. W praktyce na największe zmiany musieli nastawić się rodzice samotnie wychowujący dzieci. Do swoich wniosków o 500 Plus muszą dołączać wyrok zasądzający alimenty, ewentualnie potwierdzić dokumentacją, że drugi rodzic nie żyje, jest nieznany lub sąd oddalił powództwo o alimenty.
Zobacz galerię

500 Plus: O tym warto pamiętać

Ubiegłoroczna nowelizacja 500 Plus zapobiega także rozwiązywaniu stosunku pracy, a następnie ponownemu jego nawiązywaniu z tym samym pracodawcą na innych warunkach, by wyłudzić świadczenie. Teraz jeśli powrót do pracy u tego samego pracodawcy następuje przed upływem trzech miesięcy, nie jest już traktowany jako utrata dochodu.

Z kolei dla osób prowadzących działalność gospodarczą i płacących zryczałtowany podatek dochodowy od minionego roku obowiązują nowe zasady wyliczania miesięcznego dochodu na potrzeby świadczenia 500 Plus. Jego wysokość jest teraz ustalana przez resort i publikowana w formie obwieszczenia.

Nowe przepisy 500 Plus ujednoliciły także terminy składania wniosków o świadczenia wychowawcze, rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Od minionego roku o wszystkie wnioskujemy od 1 sierpnia, a od 2018 roku już od lipca można składać formularze drogą elektroniczną.

Formularze, na których mogą być składane wnioski o 500 Plus są dostępne w obsługujących zadanie instytucjach, czyli ośrodkach pomocy społecznej, gminach i innych wyznaczonych do tego specjalnych centrach. Wnioski o 500 Plus można składać osobiście, listownie lub drogą internetową.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Zobacz najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia w programie TyDZień

Piknik w Parku Śląskim pod hasłem "Łączymy pokolenia"