500 PLUS i 300 PLUS WNIOSEK ONLINE. Do kiedy wnioski? Jak składać wnioski? Kiedy wypłata świadczeń 500+ i 300+? 500+ zmiany.[28.09.2019]

Sandra Janikowska
Program 500 plus i 300 plus. RODZINA PLUS. Jak, gdzie i kiedy składać wnioski? Kiedy wypłata świadczeń 500+ i 300+? Archiwum
500 PLUS i 300 PLUS - ZŁÓŻ WNIOSEK!. Świadczenie na pierwsze dziecko, zniesienie progu dochodowego, 3-miesięczny okres na złożenie wniosku i nowy wniosek - to tylko kilka zmian, które wchodzą w życie z dniem dzisiejszym - tj. 1 lipca 2019 r. Już od północy można składać elektroniczne wnioski na jedne z najistotniejszych projektów obecnego rządu - Program 500+ i Dobry Start, czyli tzw. 300+. Możliwość złożenia dokumentu w tradycyjny sposób już od 1 sierpnia. Im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej pieniądze pojawią się na Twoim koncie. Jakie zmiany przyniosła nowelizacja projektu? Komu przysługują świadczenia 500 PLUS i 300 PLUS? Gdzie złożyć wniosek? Kiedy pieniądze pojawią się na naszych kontach? Nie wiesz jak złożyć wniosek przez internet? Nie martw się! Przygotowaliśmy dla Was proces uiszczenia wniosku w 10 krokach! Odpowiedzi na te pytania znajdziecie u nas! Sprawdźcie sami!

500 PLUS - WNIOSKI OD 1.07.2019

Program "Rodzina 500+" to projekt cieszący się dużym uznaniem wśród Polaków już od blisko 3 lat. Jest on finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Warto wspomnieć, że program ten przyczynił się do znacznej poprawy warunków życia wielu rodzin w Polsce. Jak czytamy na stronie Ministerstwa - projekt ten ma na celu realizację trzech głównych celów: wpływa na wzrost liczby urodzeń, ogranicza ubóstwo oraz stanowi inwestycję w rodzinę. Od dzisiaj, tj. 1 lipca 2019 r., w życie wchodzą pewne zmiany, które mają jeszcze bardziej poprawić warunki życia rodzin wychowujących dzieci. Wysokość świadczeń wynosi 500 zł.

300 PLUS - WNIOSKI OD 1.07.2019

Od dzisiaj rusza możliwość wnioskowania o świadczenie w ramach programu "Dobry start", które jest szerzej znane jako "Wyprawka+" lub "300+". Rodzice mogą otrzymać jednorazowo aż 300 zł netto na każde dziecko. Co więcej, świadczenie to jest zwolnione z podatków i składek. Nie posiada również żadnego kryterium dochodowego. Środki zostaną przyznane na uczące się dzieci - nawet do 20. roku życia. W wypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Ideą tego programu jest udzielenie wsparcia rodzicom na zakup wyprawki szkolnej.

Konferencja "Dobry start", Warszawa, 30.08.2018 r.
Konferencja "Dobry start", Warszawa, 30.08.2018 r.
Fot. Marek Szawdyn / Polska Press

Co uległo zmianom w 500 PLUS?

Podczas konwencji PIS, która miała miejsce w lutym br. prezes partii Jarosław Kaczyński przedstawił program swojego najnowszego projektu - tzw. "Piątki Kaczyńskiego". Wśród wymienionych propozycji zmian znalazł się również program 500 PLUS. Zaproponowane zmiany mają pomóc usprawnić i ulepszyć program. Z dużą korzyścią dla rodziców. Poniżej zamieszczamy najważniejsze zmiany w programie 500 PLUS, które wchodzą w życie już od dzisiaj!

Przeczytaj także: 500 plus na Pomorzu. Pieniądze na każde dziecko od 1.07.2019. Jak i od kiedy złożyć wniosek? Wnioski online i papierowe

Pierwszą i chyba najważniejszą korektą wprowadzoną do dotychczasowego programu 500 PLUS jest wypłacanie świadczeń na pierwsze dziecko. Dotychczas program obejmował drugie i kolejne dzieci. Oznacza to, że osoby, które mają obecnie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., od dzisiaj powinny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na mocy decyzji, która zostanie wysłana mailowo (o czym piszemy poniżej) osoby uzyskają prawa do pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko od 1 lipca br., a na pozostałe dzieci od 1 października br.

Kolejną, równie istotną zmianą, którą wprowadzono od 1 lipca br. jest likwidacja kryterium dochodowego. Wypłata środków z programu 500 PLUS będzie przyznawana niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie. W związku z tym - rodzice nie będą zobowiązani do udokumentowania swoich dochodów.

Wśród wprowadzonych zmian należy wymienić również likwidację procedury ustalania alimentów od drugiego rodzica, w przypadku ubiegania się o świadczenia przez osoby samotnie wychowujące dzieci. Samotnie wychowujący rodzic nie będzie zobowiązany do przedstawienia tytułu wykonawczego w sprawie alimentów od drugiego rodzica. Warto jednak wspomnieć, że kontrolom mogą podlegać osoby pobierające świadczenia 500 PLUS - tzn. czy osoba pobierająca środki rzeczywiście sprawuje opiekę na dziećmi. W wypadku, gdy świadczenie pobiera osoba niesprawująca opieki nad potomstwem - zostaną wszczęte procedury prawne.

Równie istotną zmianą jest wprowadzenie wydłużonego okresu świadczeniowego. Świadczenie to zostanie przyznane do 31 maja 2021 r., co oznacza, że rodzice nie będą zmuszeni do składania kolejnego wniosku w przyszłym roku.

Warto wspomnieć, że od 1 lipca br. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Organ zatwierdzający przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu środków na wskazany adres poczty elektronicznej. Dlatego też bardzo ważne jest to, aby składając wniosek o 500 PLUS podać poprawny adres mailowy.

Toruń, 30.08.2017 r.
Toruń, 30.08.2017 r. Fot. Grzegorz Olkowski / Polska Press

Dla świeżo upieczonych rodziców również coś się znajdzie! Od 1 lipca br. wprowadzono 3 miesięczny termin (liczony od dnia urodzenia dziecka) na złożenie wniosku o 500 PLUS. Zmiana ta obejmuje dzieci urodzone po 30 czerwca 2019 r. Jeśli rodzic złoży terminowo świadczenie - otrzyma wyrównanie za minione 3 miesiące.

Wśród zmian możemy również wymienić wprowadzenie nowego wzoru wniosku o świadczenia wychowawcze. Nowy wzór wniosku znajdziesz tutaj.

Komu przysługują świadczenia 500 PLUS i 300 PLUS?

Świadczenia z tytułu 500 plus przysługują rodzicom dzieci do ukończenia 18. roku życia. Natomiast środki w ramach projektu "Dobry start" przydzielane są rodzicom, których dzieci uczą się do 20 roku życia. W wypadku osób niepełnosprawnych - próg wiekowy wynosi 24 lata.

Gdzie złożyć wniosek o 500 PLUS i 300 PLUS?

Już od 1 lipca br. można składać elektronicznie wnioski dotyczące świadczeń z tytułu 500 PLUS. Do końca miesiąca wnioski będą przyjmowane tylko przez internet - za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, ePUAP, ZUS PUE czy na portalu [email protected]

Warto wspomnieć, że również od 1 lipca 2019 r. można składać drogą elektroniczną wnioski dotyczące jednorazowego świadczenia na wyprawkę szkolną dla dzieci do 20 roku życia. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł i przyznawana jest w ramach programu "Dobry start". Elektroniczne wnioski należy składać przez te same portale, co dla 500 PLUS (ePUAP, ZUS PUE, [email protected] czy bankowość elektroniczna).

Od 1 sierpnia, zarówno o 500 PLUS, jak i 300 PLUS, będzie można ubiegać się w tradycyjnej, papierowej formie - podczas osobistej wizyty w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Istnieje również możliwość listownego dostarczenia dokumentu.

Przypominamy, że wniosek o 300 PLUS należy złożyć najpóźniej do 30 listopada br., ponieważ później prawo do środków na wyprawkę szkolną w danym oku wygasa.

Jak złożyć wniosek o 500 PLUS w 10 krokach?

Poniżej zamieszczamy punktowy schemat składania wniosku o 500 PLUS na platformie [email protected]:

1. Pierwszym i niezbędnym krokiem do złożenia elektronicznie wniosku jest zarejestrowanie się na wybranej platformie. W momencie, gdy konto użytkownika jest aktywne - wystarczy się zalogować. Wybieramy ścieżkę przez którą chcemy się zalogować - profil zaufany lub nowy dowód osobisty.
2. Kolejnym etapem jest wybranie świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+).
3. Następnie konieczne jest wybranie urzędu do którego kierujemy wniosek. Wystarczy wpisać miejscowość - nazwa urzędu pojawi się automatycznie.
4. Po wprowadzeniu informacji dotyczącej punktu odbioru wniosku - uzupełniamy dane dotyczące wnioskodawcy. Większość z nich pobierana jest automatycznie z wskazanego prze rejestracji dokumentu. Na tym etapie można podać m.in. numer konta bankowego, na które chcemy uzyskiwać świadczenie.
5. W kolejnym kroku precyzyjnie zaznaczamy, na które dziecko składamy wniosek. W tym etapie musimy również wskazać stopień pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a dzieckiem oraz okazać orzeczenie o niepełnosprawności.
6. Następnie na ekranie pojawią się pytania, na które trzeba udzielić odpowiedzi - np. Czy Ty lub któryś z Twoich członków rodziny w 2017 r. posiadał gospodarstwo rolne?
7. W momencie, gdy uzupełnione zostaną już wszystkie pola - na ekranie wyświetli się podgląd wniosku. Należy go skrupulatnie przejrzeć i sprawdzić, czy podane informacje są zgodne z rzeczywistością.
8. Jeśli podane informacje są zgodne z prawdą - wciskamy przycisk "Zatwierdź dane".
9. W kolejnym etapie możemy dołączyć dodatkowe dokumenty. Wystarczy kliknąć na przycisk "Dodaj" w polu "Załączniki - dołączone pliki".
10. Ostatnim krokiem prowadzącym do złożenia elektronicznie wniosku jest wciśnięcie przycisku "Wyślij".

Potwierdzenie złożenia wniosku (UPO) otrzymamy na adres email, który został podany przy rejestracji.

Kiedy nastąpi wypłata pierwszych świadczeń z tytułu 500 plus?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do jak najszybszego składania wniosków. Szefowa resortu wyjaśnia, że jeśli ktoś dopełni wszystkich formalności na początku lipca, to pieniądze mogą pojawić się na jego koncie jeszcze w tym miesiącu.

Warto jednak pamiętać, że ilość zainteresowanych może znacznie wzrosnąć, co przyczyni się do późniejszych terminów wpływu środków. Wypłata należnych świadczeń zależy w dużej mierze od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Poniżej zamieszczamy dokładne informacje dotyczące maksymalnych terminów wypłat w zależności od miesiąca, w którym uiścimy wniosek:

500 PLUS - terminy wypłat dodatku 500+

  • w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • we wrześniu 2019 r. jest równoznaczne z tym, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
  • w listopadzie 2019 r. jest równoznaczne z tym, że świadczenie, z wyrównaniem od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.
  • w okresie grudzień 2019 r. - styczeń 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.

Wypłata środków z tytułu tzw. 300 PLUS wystąpi w miesiącu, w którym złożono wniosek.

Zobacz także:500 PLUS dla niepełnosprawnych. Kto dostanie? Jakie kryteria? Od kiedy?

POLECAMY NA STREFIE BIZNESU:

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
Kolda
Ta koncepcja ma sens tylko wtedy gdy będzie trwać przynajmniej dekadę. Po jaką cholerę oceniać działanie 500 teraz, kiedy się dopiero zaczęło?
L
Lech85
Bardzo pomocne programy - popieram!

To dobry kierunek, widzę efekty u swoich dzieci, ponieważ inwestuje te pieniądze na ich bieżące rozwojowe i życiowe potrzeby.

Wielkie podziękowania dla Rządu Polskiego za wdrożenie programów 500 plus i 300 plus.
Dodaj ogłoszenie